Tendr začal, dvoumiliardová rekonstrukce stanice Vsetín má odstartovat v září

Železniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnic

Vsetín leží na důležité elektrifikované trati Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko a regionální trati do Velkých Karlovic.

Správa železnic vypsala soutěž na kompletní přestavbu stanice Vsetín. Vzniknou zde mimo jiné nová nástupiště, podchody i výpravní budova. Odhadované náklady přesahují 2,2 miliardy korun. Stavba by měla začít v září, hotová má být koncem roku 2024.

Během ní dojde mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť má nahradit jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem. Ten bude napojen i na oblast Na Lapači.

Druhý podchod pak nahradí dosavadní úrovňové křížení ulice s kolejovým rozvětvením. Následně bude zrušen stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny.

Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude současně sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní a autobusovou dopravu. Jejím investorem je město. Ve spolupráci s městem dojde i k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň má řešit parkování v centru Vsetína.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic. Stavba změní i napojení na tuto trať.

Vizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia ConsultVizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnicVizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnic

Tagy nádraží Vsetín seznam Správa železnic Vsetín
67 komentářů