Autobusy Doprava ve městě Infrastruktura Parkování Železnice

K velké modernizaci vsetínského nádraží chystá město velké úpravy. Včetně parkovacího domu

Vizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia Consult
Vizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia Consult
U železnice vyroste nový dopravní terminál a parkovací dům pro 300 aut.

Vsetínská radnice připravuje s přestavbou železniční stanice Vsetín chystanou Správou železnic velké investice do okolí samotného nádraží. Kromě nového dopravního terminálu vyroste v jeho blízkosti také nový parkovací dům, dojde k úpravám přilehlých komunikací.

O plánech na proměnu informoval Vsetín v tiskové zprávě. Nový terminál bude integrovat železniční dopravu s autobusovou a ostatní silniční. „Z toho důvodu dojde k přesunu autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Vjezd i výjezd z něj povede po nové komunikaci, která se napojí na ulici Nádražní v místě nové okružní křižovatky u polikliniky,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Podle starosty Jiřího Růžičky město koordinuje postup se Správou železnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými organizacemi. Půjde hlavně o přesun autobusového nádraží, narovnání Nádražní ulice či stavbu okružní křižovatky u polikliniky. „Pracovní schůzky probíhají každý týden a koordinuje se na nich v této chvíli například etapizace a provázanost stavebních prací v návaznosti na samotnou přestavbu železniční stanice,“ uvedl Růžička. Současně probíhají i jednání o přeměně zanádražního prostoru – lokality bývalé Delty, Lapače a části Rokytnice.

Nový podchod pod kolejištěm

Prosto za nádražím má být propojen podchodem vedoucím pod kolejištěm. Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu. „Areál bývalé Delty bude propojen se silnicí I/69, tedy výpadovkou na Zlín, komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ přiblížil starosta. V sousedství polyfunkční budovy Kotovo se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky. Ta je součástí stavby zvané Rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Změny se dočká i prostor železničních přejezdů na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. „Oba budou uzavřeny a nahrazeny jedním podchodem. Ulice U Křivačkárny a Štěpánskou pak propojí nová silnice s chodníkem vedoucí podél železnice,“ řekl starosta.

Jen na výkupy pozemků má město vyčleněno 18 milionů korun, dalších 12 milionů korun na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce přednádražního a zanádražního prostoru.

Hotovo na konci roku 2024

Správa železnic připravuje velkou proměnu vsetínské stanice za 2,4 miliardy korun, v brzké době chystá vypsání soutěže na zhotovitele stavby. Stavba by podle předpokladů měla začít letos v září, hotovo má být do konce roku 2024.

Dojde během ní mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť má nahradit jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic.

137 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pamětník

Stanice Vsetín má od svého vzniku v r. 1885 až do nynější doby smůlu na špatná rozhodnutí. Ještě před jeho stavbou žádalo město Vsetín v r. 1883 umístění nádraží u Štěpánské ulice, směrem k Jablůnce. To bylo zamítnuto, asi převážil zájem postavit nádraží co nejblíže ke sklárnám, aby vlečka do skláren byla co nejkratší. Takže se nádraží postavilo tam, kde je dosud. Po vzniku ČSR se začala plánovat hlavní dvoukolejná trať z Hranic na M. přes Vsetín a Púchov do Žiliny a vznikl velkolepý projekt přesunu a rozšíření žst Vsetín směrem k Jablůnce, jak původně město považovalo. Ve směru od… Číst vice »

Jiří

Pak by nás mohlo zajímat proč je nedělají jinde? Co myslíte?

Pamětník

Rád odpovím, ale nerozumím otázce.

Jiří

Říkáte, že Vsetín měl smůlu na chybná rozhodnutí. Tím asi myslíte, že jinde se takové chyby nestaly. Můžu Vás ujistit, že v České republice jsou běžnou praxí.
Vznikají např. z nechuti opustit stávající koridor s nutností výkupu pozemků nebo komplikacím se schválením výkupu či přetrasováním.
V zahraničí se tak neděje, chyby nejsou ani časté, ani tak křiklavé.
Takže co podle Vašeho názoru spustilo
ten řetězec chybných rozhodnutí ve Vsetíně?

Pamětník

Ten řetězec špatných rozhodnutí začíná v r.1883 a končí nyní. Na začátku asi převážil zájem soukromé firmy nad veřejným, když se nádraží nepostavilo dle požadavků města do vhodnějšího místa, které by umožnilo rozvoj nádraží v budoucnosti, což se ukázalo po vzniku ČSR. Projekt o nápravu byl v r.1925 zrušen patrně kvůli finanční situaci v nové republice, dalo by se to v tehdy podrobně vedených archivech najít. Také další pokus o zlepšení nádraží v r.1968 byl zrušen v důsledku politických změn po vojenské srpnové invazi, rozhodující místa obsadili noví lidé a peníze, určené pro Vsetín byly použity jinde. Nynější rozhodnutí o… Číst vice »

Jiří

Tak si pouze můžeme přát aby opět nebyly peníze, zvláště proto, že projekt je velmi nedokonalý a že jednou snad přijde něco co bude konečně vyhovovat.

Jarek

Ne, přestupy mezi autobusy a vlaky můžou klidně fungovat, pokud to podpoří logika IDS v organizaci spojů a jízdného. V době, kdy jste v ŽST pracoval, bylo úsilí o takovou koordinaci nulové.
O záměru velkolepé přestavby která by dala Vsetín do přímé, jsem nikdy v posledních desetiletích neslyšel. Rychlé směrové vedení trati asi není nezbytné, protože když už něco přes Vsetín jede, tak tam i zastaví.
Buďte rádi za koridor a za Jančuru, který na Valachy vyštval ČD se spojem do Žiliny.

Pamětník

To se mýlíte, za minulého režimu byl tlak na koordinaci spojů mezi vlaky a autobusy daleko větší než teď, byl jsem u toho. Tehdejší ČSAD se úspěšně bránilo právě díky malé přestupní frekvenci, což se zjistilo několika průzkumy. O plánech na přestavbu Vsetína v minulosti se opravdu moc nemluví, ty z první republiky budou určitě v archivu v Praze, jsou známa jejich čísla jednací.Ty z období totality by mohl mít projektant, myslím SUDOP či jak se tenkrát jmenoval. Já ty plány osobně viděl v říjnu 1968 u náčelníka stanice a v pozdějších létech při jednání na ONV Vsetín. Mohu je… Číst vice »

Jiří

Vždycky závidím Britům jejich železnice. Závidím jim tu profesionalitu a přístup, jejich snahu o maximální estetiku, renovace budov do původního stavu. V poslední době obnovu zrušených tratí, úseků a spojek, které umožňují přímé vedení vlaků. Ani zdání po nějaké pseudomodernosti, pokud nebylo vyvoláno nutností např. po bombardování. Přes skutečně velmi dobře projektované a vybudované tratě, jenom objemy zemních prací a množství kvalitních technických staveb nesnesou srovnání, se Britové pustili i do VRT. A mají na to, protože Londýn je megapole. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku chybí 50 let snahy a nutné optimalizace, protože většina tratí tak dobře stavěná… Číst vice »

Jarek

No SŽ má nádražní budovy asi pět let, tak toho zas tolik udělat nemohla. Ale hlavně, že jste si ulevil!

Jiří

To není podstatou věci. Podstatné je jak to udělat, aby to šlo i u nás.

Jarek

No asi základem je poladění přijímače na to, aby nepřijímal jen černobíle.

Jiří

Někdy mám pocit, že u nás jsou dva různé druhy stavitelů. Ty první jdou a perfektně s profesionalitou sobě vlastní provedou svoji práci. Ti druzí mají od počátku v hlavě temno. Projekt je mizerný, v lepším případě polovičatý a to co by se dalo elegantně vyřešit vůbec nevidí. Zásadní věci řeší demolicí a snahou o pseudomodernu. Jsem z toho jelen.

ušatá

1. Prostor za nádražím je nevhodné dát pro bytovou výstavbu. Dřív nebo později budou na železniční dopravu stížnosti. Navíc by bylo vhodné to ponechat pro sklady, průmysl, výrobu apod. a mít to napojené na železniční dopravu – vlečku. Aspoň se tak zamezí další nároky na takové plochy ve volné krajin ě a na úkor zemědělské půdy a krajiny. 2. Ten dopravní terminál, to je vrchol architektury. A jak bylo uvedeno v jiném příspěvku, mohly by tam být ty záležitosti pro personál. 3. Jak je u našich architektů poslední doby zvykem, jsou všude jen zpevněné nebo max. travnaté plochy. Ale je… Číst vice »

Jiří G

Souhlas. Dále bych doplnil, proč už se to nestaví jako energeticky soběstačné budovy? Sběr dešťovky a její následné užívání. Instalace fotovoltaických panelů na střechy nástupišť. A další věci, které by následující generace ocenily. Ale zas člověk musí pochopit, že finance na stavbu nejsou bezedné.

Jarek

Rady ptáka Loskutáka… FV panely se dají dát na desítky vhodnějších ploch než na přístřešek nástupiště ve Vsetíně, vedle kterého povede 25kV trolej, proboha…
Sběr dešťovky a její použití na co? Na splachování WC v čekárně? K tomu má smysl budovat v centru města podzemní nádrž a udržovat čistící zařízení?
Sorry, tohle jsou rady úplně mimo.

Jiří G

Co takhle tam postavit zastávku?

Jarek

Vy jste byl vždy expert na cokoliv a podle toho to vypadá.
Na severní straně nádraží je normální město, takže nápad dávat tam „sklady, průmysl, výrobu“ do nudle 30×200 metrů není moc reálné. Asi jste si taky nevšiml, že pro podobné věci je určeno území jižně od nádraží.
O potřebných „záležitostech“ pro personál rozhoduje podle svých aktuálních potřeb dopravce, ne důchodce z Brna. Já vám taky neradím, co si máte dát do bytu.

ušatá

Co kdybyste pochopil, že existuje vždy více variant a názorů a než někoho hodnotil, tak raději se věnoval argumentům a jejich zdůvodnění. A nemáte dojem, že i vy jste expert na vše a zřejmě musíte mít vždy pravdu? Podle toho to vypadá. Problém je v tom (a vzpomeňte si třeba na Libeň), že budovat v těsném sousedství tratě a nádraží bytovou výstavbu se časem vymstí. Ta plocha, kterou uvádíte, není malá a dřív byla využita pro jinou než bytovou výstavbu. Ta nudle není vůbec malá. Co si zase vybavit tak průmyslové stavby p. Bati? Tam byly používány stavby pro průmysl,… Číst vice »

Karl vB.

Počkáme si do léta 2024 a uvidíme, co tam vyroste. Já předpokládám, že objekt bude mít v parteru obchody-služby, výše kanceláře – advokáti, doktoři, notáři, rehabilitace a na vrchu nějaký ten atelier, studio-byt, aby v objektu i v mimopracovní době probíhala nějaká cirkulace médií v trubkách. Jde jen o to, jak to bude vysoké, aby se neozvali majitelé nemovitostí ve Smetanově ulici. Pokud by město Vsetín bylo tak osvícené, že by tam navrhlo zeleň a založilo Park Jarmily Šulákové, tak bych dal klobouk dolů. Bohužel jsem založením konstruktivní pesimista.

George

A kde tam budou mit zazemi vlakove cety a vypravci atd.? 🙂 Nevidim tam zadny dum na to a moc neverim, ze by ty mistnosti byly nad cekarnou pro lidi. Mysli se vubec i na personal?

Uz ted tam spavaji na noclezne nekteri a v navrhu nic takoveho nevidim.

Kazdopadne nevypada to spatne. A vlak Leose me pobavil. 🙂

Jiří

V prezentacích vypadá všechno dobře. A na počítači se dá simulovat ledacos. V praxi je to pak zcela jinak. To pak jsou všechny chyby najednou vidět. Tak hlavně, že Vás pobavil Leoexpres.

Pája

Moc pěkná prezentace 😀 Akorát postrádám odbočení na trať směr Vizovice – Zlín – Otrokovice. Jo ono se (opět) nestaví? Takže do Karlovic ze Zlína opět autem? A kontejnery z Lípy pořád na kamiony? 🙈 👎

medical_examiner

Tak to vyprojektujte, a můžeme se začít bavit…
Na Necyklopedii máme o smělé plány zájem…

Pája

Projekty na tuto chybějící trať dělal naposledy SUDOP v trakci 3 000 V stejnosměrný. Opravdu si nemyslím, že bych to dokázal lépe, zvlášť když projektant nejsem.

Jiří

Projekt SUDOPU jsem neviděl, ale pokud by se něco takového mělo stavět, pak jedině v souvislosti s koridorem Brno – Kojetín – Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Jasenná odbočka Vsetín, Jasenná odbočka Valašská Polanka – Horní Lideč – SR. Z Otrokovic by musela vést nová dvoukolejná trať na novém tělese, průtah přes Otrokovice a Zlín by se neobešel bez komplikací. Celkový přínos pro oblast by byl vysoký a výstavba by se zaplatila. Zlín by získal kvalitní spojení s Brnem, Vsetínem a projížděly by jím i vlaky na Slovensko. I ty kontajnery z Želechovic by nebyl problém přepravit… Číst vice »

Jiří Kocurek

To by měla vést třetí kolej ze Vsetína až někam do Valašské Polanky?

Alibaba

Odbočení, kdyby se mělo stavět, tak by bylo až za Valašskou Polankou, takže se Vsetínem by to moc nesouviselo. Maximálně jaký by byl dopravní model (kvůli počtu nástupišť), ale předpokládal bych, že by vlaky od Zlína projížděli třeba až do Valmezu.

Pája

Tím si nejsem tak úplně jistý. Slíbené přímé spojení ukazuje pouze Vsetín.

Vrtak

Pravda, to zliske nastupiste mohli udelat v predstihu, pak se to bude zase rozkopavat, zbytek uz se netyka primo Vsetina, ale Polanky a Lidce, tedy napojeni a dalsi nastupuste zde.

JiriP

Ma někdo info, jak je to s modernizaci cele trati Hranice – Horni Lideč – hranice SR? Před nedávnem to ještě bylo tématem, ale teď už to na mapě SŽ nevidím, krom toho kusu u Valmezu, na kterém se již pracuje.

Jerry

Modernizaci prochází různé úseky.. aktuálně Valmez – Hustopeče se dokončuje.. to je něco jiného.. i jízdní doby se tam dají krátit s pantakem.

Dušan

Studie proveditelnosti ekonomicky nevyšla v žádné variantě – ani s novou přeložkou Milotice – Hranice ani jako optimalizace celé trati ve stávající stopě a navrhované částečné zjednokolejnění trati SŽ odmítla. CK MD proto rozhodla, že se proto budou dělat pouze jednotlivé dílčí stavby s individuální ekonomikou a pouze pokud vyjdou (= jinak ne), a to konkrétně tyto: a) Rekonstrukce ŽST Vsetín b) Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí c) Oprava trati v úseku Skalka – Hranice n. M. město d) Oprava trati v úseku Bystřička – Jablůnka e) Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (novostavba přeložky) a možná někdy v… Číst vice »

Xaver

Těším se na dobu, kdy corten vyjde z módy.

Jarek

Na západě vyšel už dávno a tady ho nějaké architektonické studio 3. ligy používané pro státní zakázky, zřejmě nedávno objevilo.

Pamětník

Už v diskuzi k předchozí podobné zprávě na tomto webu ze 6.2.2021 jsem popsal, jak se měla žst Vsetín přestavět v r.1969-70. Měla být dvě krytá ostrovní nástupiště v rovné části kolejiště, ne jako nyní v oblouku. Vše bylo projekčně připravené, peníze vyčleněny, ale se změnou vedení ministerstva dopravy na podzim 1968 vše padlo. Kolem r. 1985 se chystal zjednodušený projekt s jedním krytým nástupištěm (typ Zábřeh na M.), opět v rovné části kolejiště, ale také ten se bohužel nestačil uskutečnit. Takže nyní budou nástupiště v oblouku. Jediným přínosem rekonstrukce bude zvýšení nástupištní hrany, což je opravdu třeba. Myslím, že… Číst vice »

Jarek

Tak to je hezký, že to bolševik všechno vymyslel líp a v přímé, JENOM to nezvládl zrealizovat.
Co se autobusáků týče, jejich blízkost k nádraží je poměrně zásadní pro dopravní systémy s páteřní rolí vlaku. Navíc autobusáky nepotřebují být tak obrovské, autobusů jezdí výrazně míň, cestujících taky, nemají moc zavazadla a i doba odbavení a pobytu autobusu je výrazně kratší než v 80. letech.

Jiří

Pamětník má pravdu v těch přímých peronech. Vy jste doplnil ty autobusy a rozsah autobusových stanovišť. Když nemají kurs mohou stát mimo stanoviště na odstavné ploše a najet teprve krátce před odjezdem. V mnoha místech postavili zbytečně velké autobusové nádraží a kolikrát je z velké části nevyužité. Mnohde kvůli tomu zbourali zbytečně zástavbu, jinde to překáží.

Jerry

Kde je velký autobusak? S žádným sem se nesetkal. Po tom co zprasili nový Jičín…

Karl vB.
Jiří Šrámek

Česká Lípa, Stráž p. Ralskem, Jablonec n. Nisou…

Viki

Co třeba Zlín?
Tam by stačila třetina nástupišť v pohodě.doba hromadného odchodu z n.p.Svit a ZPS už jsou pryč…..

Jiří Kocurek

A co je vlastně za problém s nástupištěm v oblouku, pokud nemá příliš malý poloměr?
https://mapy.cz/s/magonogego
A jaké výrazné zlepšení by cestujícím přineslo, kdyby to nástupiště bylo o kus dál, půl kilometru od dnešního autobusáku?

Pamětník

Tady bude asi větší oblouk než v Kerharticích, navíc ve spádu, takže stupátka vagonu nebudou vůči hraně nástupiště v ideální poloze, jako by tomu bylo v přímém směru, což může být zdrojem úrazu cestujícího, zažil jsem to v Brně hl.n. A oblouk je problém i pro vlakovou četu, i když má centrálně zavírané dveře, musí zkontrolovat ukončení pohybu cestujících, viz soudní tahanice před časem při nedovřených dveřích za odjezdu z Olomouce. Ostatně i v Japonsku při odjezdu Šinkanzenu se vlaková četa musí vidět a předávat si návěsti, sám jsem to tam sledoval a můžete si to najít i na You… Číst vice »

Jiří Kocurek

Mě teda vychází 250 metrů od středu autobusáku na začátek oblouku v nádraží. Připočítám-li polovinu ze 400m peronu, jsem na 450 metrech.
https://mapy.cz/s/kefefedufu

Pája

Onen rychlík při odjezdu z Olomouce měl tehdy dveře „bouchací“

Jiří

Musím říci, že nemám potřebu být za každou cenu stavět moderní stavby. Po tom co jsem viděl v zahraničí vychází SŽ jako jedna z nejhorších. Mám pocit, že v Čechách se to bere tak, že musíme nutně postavit nějaké moderní stavby. V zahraničí je to o financích a pokud se postaví modernější styl / podtrhuji /, má to úroveň.

Josef Král

V Čechách budiž, ale zde jsme na Moravě.

medical_examiner

Tak se v ní neutopte…

Pája

Ale jděte, Vy brebto 😉

Jojo

No a zase vedle, tam teče Bečva, když už jste vtipný

Jiří

Dokonce jsem zjistil, že se ani nenamáhali, aby odstranili výhybnu v Ústí na Velké Karlovice tzn. vlaky do Velkých Karlovic pojedou opět po hlavní trati. Celá rekonstrukce jim slouží jenom na to, aby postavili parkovací místa a propojili části Vsetína před a za nádražím. Nechutné, zbytečně drahé a nevyhovující.

Kodl

Vy máte dneska extra dlouhé vycházky? Vzal jste si dneska prášky?

Jiří

Děkuji za Vaši starost. Ale žádné prásky nepotřebuji. Můžu Vás ujistit, že neschopnost SŽ mě nepřekvapuje a ze zahraničí vypadá celý problém mnohem vzdálenější než skutečně je.
Vzhledem k tomu, že SŽ je státní organizace, pak víme kde hledat viníka.

medical_examiner

U SprŽel by spíš bylo podezřelé, kdyby všechno klapalo…
Třeba kdyby nad svými nesmysly víc přemýšleli…

Karl vB.

Můžu se zeptat z jakého zahraničí snahu SprŽel v Česku pozorujete?

Cestující, teď ale doma

Co je špatného na to, že vlaky směr Velké Karlovice pojedou do hlavní trati? Nové nástupiště, nové koleje, opravdu je to nechutné? Zbytečné drahé? Cyklostezka je levnější.

Jiří

Když už se dělá tak rozsáhlá přestavba tak je nabíledni upravit i kolizní místa, jímž je právě zmíněný úsek. Pokud by jste četl všechny komentáře, pak výhrady k projektu jsou tam uvedeny. Z nich pak vyplývá, že na skutečné potřeby železnice jde jenom malá část prostředků, zbytek tvoří parkovací místa, úpravy silnic, stavba cyklostezek a propojení částí Vsetína před a za nádražím. Z prostředků na železnici budou vydány zbytečné peníze na demolici přijímací budovy a stavbu nové. Jedná se o závažné nedostatky v projektu, které by v jiných státech byly upraveny, právě na základě kritiky. Doufám, že jsem to popsal… Číst vice »

Jiří Kocurek

A kvůli té jedné koleji do Karlovic se přeloží Bečva, aby se tam kolej navíc vešla? Z druhé strany je prudký kopec, to si koledujete o sesuv.

Jiří

Díval jsem se na leteckou mapu v přiblížení. Na většině úseku se třetí kolej vejde, pak je tam asi 100m úsek, který je zarostlý vegetací, ale od pohledu se zdá, že by to šlo i tam.
Každopádně Bečevná je skála. Kolik je půdy na vrchu a z jaké horniny je, tudíž jaké je riziko sesuvu nebo nutnost postavit opěrnou zeď či ochranou galerii, Vám můžu říct ať po prozkoumání. Zatím jsou všechny možnosti v platnosti a třetí kolej je možno položit.

Jarek

Opět jsem nabyl dojmu, že z intenzity vašeho nasazení to na místě znáte. Ale ani náhodou – další interentový diletant s aplikací mapy.cz, který nic neví, ale je skálopevně přesvědčený, že má svatou pravdu.

Proč by tam měla být třetí kolej? Chápu, že jste úplné jelito, ale mohl byste aspoň pochopit, že lokálka s jedním párem spojů za hodinu nepředstavuje pro dvojkolejnou trať zátěž, kterou by bylo nezbytné řešit výstavbou třetí koleje.

ušatá

Souhlas!

Karl vB

Jiří, pan Dušan ve svém příspěvku nahoře uvedl, že se nejedná o rozsáhlou akci, ale dělá se pouze to nejnutnější, tedy perony, ZZ a pár věcí okolo toho a k tomu se přidalo město. Když už bude tuto lokalitu zatěžovat stavební binec, tak se aspoň provede vše najednou.

Jarek

A ony se tam ty vlaky nevejdou? Autoblok má mezidobí nějaké tři minuty, kolik vám toho přes Valachy na jezdí, ogaři, že se to tam nevejde?
A rekonstrukce je k tomu, že doteď nemáte ve Vsetíně perony, což je mnohem větší kapacitní omezení než nějaký motoráček. Taky se vám to tam díky rekonstrukci nerozpadne.

Jiří G

No to bude nádhera až se uberou dopravní koleje a potom se zjistí, že nepůjde vyjezdit grafikon. V noci tam stojí dva rychlíky a dva panťáky a k tomu Arriva. Podle vizualizace tam budou kusé koleje, kde bude přijíždět Karlovka potažmo končící vlak od Lidče. Co by to bylo za stavbu SŽ, aby tam neudělali kusé koleje. Těžko lze předpokládat, že rekonstrukce bude zohledňovat případné budoucí navýšení vlakové dopravy. Budíž nám Uherský Brod výstrahou, kde po rekonstrukci zjistili, že objednaný rozsah vlakové dopravy lze vyjezdit s velkými komplikacemi.

Jarek

Nocující soupravy jsou pro vás argument pro vyšší počet dopravních kolejí?
Jaké navýšení v budoucnu na Lideč a Karlovice očekáváte? Půlhodinový takt?

Jiří G

Kam ty soupravy dáte? Do Polanky? Do Jablůnky? Anebo je to přece problém dopravce….

Jarek

Neodborným žvaněním vyrábíte problémy, které neexistují.

Jiří G

No ještě, že neznám realitu provozu.

Jarek

Tady je video ukazující tu stanici ohlodanou skutečně na kost:
https://youtu.be/lV1B25N7NA0?t=323
Jiří G a Jiří bez G by si měli vzít prášky oba.

Jiří

No a co jako? Tupá SŽ a její nesmyslné projekty.

Jarek

No jestli tu někdo působí jako argogantní tupec, tak jste to vy.

Jiří G

To je asi moderní na tomhle webu, radit diskutujícím aby si vzali prášky. Trošku slušnosti by neuškodilo. Hezký den

Jojo

To by jste v dnešní době chtěl moc.

Jarek

Ano, pokud diskutující působí dojmem, že je potřebuje, je namístě mu medikaci připomenout. Hezký den i vám a pevné nervy vašemu okolí přeju.

Jiří Kocurek

Z jakého důvodu, ani na Masaryčce v Praze, nesmí být na nádraží kusá kolej? Řídící vozy a motorové jednotky již byly vynalezeny. ČD je dokonce provozují!

medical_examiner

Kusá kolej bude nejlepší pro zastávku Dolní Žleb…😂👺

Jerry

Tam stačí dlouhý peron pro vlaky z /do Karlovic.. potom druhý z/ do hranic a od Lidče může přijet na obsazenou . Potom ještě pro rychlíky.. to stačí ne.. co víc?

Kalanis

A bude i střídavina?

Jerry

Celá trať je stejnosmer ..

Kalanis

Slováci jsou už na hranice střídaví.

Jerry

No to je argument ?

Jojo

V plánu je celá republika, neví, proč to psát do každého článku.

Slezan

Přepínat se má až za Vsetínem. Takže jen příprava. Kdy bude zbytek tratí, neví ani bůh.

Jiří

Příšerná tuctovka. Nevím komu opět vadí stará budova, která se dá upravit. Víceméně nová je pouze peronizace. Vsetín ztrácí glanc a nikdo ho příliš neměl.

Jerry

Ta budova už před 30 lety byla strašná

Jiří

Každá budova se dá upravit. A to že si za komunistů zvykli demolovat je nijak neomlouvá. Doufám že už v komunismu nežijeme, i když ve Vsetíně asi ano. Za ty obrovské peníze za demolici by se dala navrhnout přestavba, která by městu víc prospěla.

Jerry

Tato se dá upravit jediné bagrem

Jiří

A schválně kolik dostanu za tuto pravdu mínusů od příznivců SŽ.😁

Karl vB.

Řekněme, že je to váš názor, na který jistě máte svaté právo. Ale že byste měl monopol na to, určovat, co je pravda….

medical_examiner

To přece nejde, fušovat parlamentu do díla…

Jojo

Asi moc ne, spíše od obyvatel Vsetína.

Jiří

Když si vezmete 6 mio demolice a dalších 30 mio nová budova, tak za ty peníze vyzdvihnu v přestavěné budově rázovitost Valašska.

Jiří Kocurek

To ti tak věřím, ogare. Až to začneš podřezávat, abys zrobil hydroizolaci, tak spláčeš nad výdělkem.

Jiří

Toto neříkejte nikomu kdo viděl socialistické stavebnictví v akci. Vždycky se našel někdo, kdo potvrdil, že budova má narušenou statiku či jinou údajně neodstranitelnou vadu.
Budova je z první republiky, z doby kdy se stavěla trať na Lideč a Bylnici a nebyla tak špatně postavená. Budou tedy následovat další demolice? Podle všeho by jenom chtěla upravit. Děláte si to pro sebe a schválit každou sra..u, kterou SŽ navrhne je nerozum. Nemají žádný důvod se v nějakém Vsetíně snažit.

Jarek

Tak tak, chybu udělali, měli se zeptat Jiřího.

Jiří

Měli se zeptat jakéhokoliv skutečného odborníka. Na těch projektech od SŽ je totiž vidět, že nemají žádnou praxi v terénu a znají pouze omezené možnosti stavby. Ale neustále chtějí bourat železniční budovy.

Karl vB.
Jiří

Ano tu komunistickou sra.ku. A nas..ou do toho miliardy.

ušatá

Bohužel je to tak a ušetřené peníze by měli jít naopak do rozvoje železniční dopravy a do růstu kvalitních služeb. čii ne do zbytečných demolic a staveb příšerných a málo nefunkčních nových budov. Čili zde už minimálně by ta nová budova by měla být víceúčelová a sloužit všem věcem pro železnici i cestující – tedy služby všeho druhu.

Jarek

Určitě, základním principem oprav na dráze by měla být konzervace je konzervace budov ve stavu II. epochy, jak si je pamatujete z mládí.
Vaše rady jsou často obsahově komické a nejhorší na tom je, jak si nevidíte do úst.

ušatá

Mám obavu, že zrovna od vás se není čemuj učit.

Karl vB.

Díval jsem se na video SŽ a tak mně napadá, že ta uniformní odbavovací škatule náramně zapadne do tamního razovitého přednádražního prostoru složeného ze soc. administrativního věžáku, kap. nákupního střediska a budoucího, zřejmě komerčního objektu v prostoru dnešního autobusáku.
Kolik si myslíte, že by stála rekonstrukce stávající nádražní budovy? Já to tipuji na 50+.

ušatá

Když se o ni nikdo nestará a neupraví?

Jakub P

A ta stará budova je něčím výjimečná, nebo je to taky tuctovka, jakých je spousty? Jasně, vždycky se dá stará budova opravit a upravit (v nejhorším postavit kopie). Jen to často vyjde o dost dráž, než postavit novou odpovídající aktuálním potřebám. A pokud ta stará není něčím cenná, není důvod nejít tou jednodušší cestou. Zejména když to tady navíc umožní zjednodušení přestupů mezi vlaky a autobusy.

Jiří

A jak jste přišel na to, že nová budova něco zjednoduší co by u staré nešlo?

Jakub P

Kdyz si projdete fotky, jsou tam autobusove zastavky hned u nastupiste, s moznosti primeho prestupu. To by u stare neslo, leda by autobus tou budovou projel skrz.

Jakub P

Pardon píšu fotky a myslím tu vizualizaci na videu. Mezi šestou a osmou minutou to tam je vidět.

Jiří

A to myslíte, že u staré budovy by to nešlo? Myslím, že mnohem lépe a s větším citem než u té nové. Na co jsou tam koleje se turcem. Ve výsledku jich bude málo jako mnohde jinde.

Jiří

Nic takového tam nevidím. Je mi líto. Z vizualizace vidím pouze parkovací dům a příšernou sra..ku nové budovy. Navíc na nějaká autobusová stanoviště už není místo, protože tam už stojí multifunkční dům.

Jarek

Jo, to jsou ty komunistické autobusáky s dvacet pětii stáními, přičemž z většiny z nich odjede za den několik náhodných výstřelů.
Pak se z dvaceti pěti udělá deset plus odstavná plocha a hele, ono to najednou taky funguje.

ušatá

Co je to aktuální potřeba? Jak se to třeba snoubí s budoucí potřebou a rozvojem a kvalitou? Dnes je zvykem šetřit za každou cenu, ať to stojí, co stojí a hlavně na nesprávném místě. A nějaká koncepce, předvídavost není. A to pak stojí podstatně víc neboť rozšíření řady požadavků a služeb nebude možné. Dám příklad z jiného soudku. proč tedy stavět dálnice, u nich parkoviště, odstavné plochy, když dnes tam jezdí málo vozidel a předpokládá se, že silniční doprava bude muset svůj rozsah snižovat. Čili u té silniční se projektuje a plánuje s max. předimenzovaností a s počítaným super rozvojem,… Číst vice »

Jakub P

Aktuální samozřejmě s rozumným výhledem do budoucna. Realita je taková, že i pro větší počet cestujících dnes dráze stačí výrazně menší prostory, než kdysi. A to se do budoucna nezmění. Personálu stačí nesrovnatelně míň, zařízení zabírá daleko méně prostoru. Výpravní budova hned u nástupišť na té vizualizaci je, nějaké to technické zázemí se služebním úrovňovým přechodem přes koleje taky. Co se týče cestujících, drtivá většina jich nepotřebuje odbavit na nádraží, ale buď jezdí na různá krajská předplatná, nebo kupuje jízdenky online. Kde dřív deset pokladen a pár automatů ve špičkách nestíhalo, jsou dnes jedna dvě kasy a dva automaty až… Číst vice »

Cestující, teď ale doma

Příšerná stará tuctovka. Nemusí se zachovávat všechna stará nádraží, je jich plno v jiných městech.

Jiří

Neříkám zachovat v původní podobě, ale upravit a vyzdvihnout místo originálním projektem, který mu nebude ubližovat jako ta moderní bezstylová sra.ka, kterých jsou všude mraky.
Vsetín je dost velké město, aby si mohli dovolit takovou svou propagaci i celého kraje, který je mnohde ještě výjimečný například díky zachovalým lidovým stavbám.

Karl vB.

Jiří, je mi líto, že vám nezvednu náladu, ale tato akce je k vaší smůle už definitivně odsouhlasená.
https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S621600070.pdf
Škoda, že nemůžeme provést srovnání s projekty, o kterých psal nahoře Pamětník.
Jedna trochu positivní zpráva pro vás. Neztrácejte naději a šetřete síly na dobu, až se bude projednávat zastavění stávajícího autobusáku novým objektem. Nechci být špatným prorokem, ale předpokládám, že to bude stylově zapadat do toho, co tam okolo už stojí.

Jiří

To si vůbec nemyslím. Jenom totální ignorant by mohl schválit takový projekt.

Karl vB.

Závidím vám váš optimismus. Tak nezapomeňte si pohlídat tu demolici autobusáku, ať s vašimi návrhy nepřijdete s křížkem po pohřbu, jako tady.

ušatá

Já dodnes nepochopím, jak je možné, že za toho Rakouska-Uherska nebo i 1. republiky dávali takový důraz na pěknou a kvalitní architekturu i na velkorysé řešení interiéru i exteriéru a všechny stavby zapadaly do krajiny, města, celkového prostředí a byla tam možnost mít tam řadu služeb. Dnes je to zoufalost.

Karl vB.

Tenkrát byla železnice „novinka“ a měla výlučné postavení. Porovnejte si první stanice pražského metra ze 70. let, které jsou oplácané mramorem s tím, co se staví teď. V minulosti, když se stavěla veřejná budova (divadla, školy), tak to zpravidla byl nadstandard, nyní to je v lepším případě ohlodáno na kost, v horším případě se ani nestaví.

ušatá

Rozhodně je na to příjemnější pohled než na ty tuctové a většinou montované nové stavby.

Avlaky

RegioJet tam bude jezdit jo? (Podle vizualizace) 😅

Jaroslav Gabriel

Kámoš povídal něco o československé železniční magistrále, která se plánovala ještě před revolucí. Má začít v Drážďanech v Německu a skončit v Košicích. má pět úseků. Úseky Vsetín-Půchov-Žilina a Žilina-Košice jsou v provozu, před pár dny byl schválen úsek Drážďany-Praha a jedná se o úseku Praha-Brno(celkem mě zajímá propojení). Jak to bude mezi Brnem a Vsetínem je zatím možná jen v naší fantazii.

Jiří Kocurek

Rádio Jerevan k tomu dodává: Neměla začíant v Drážďanech, ale v Chebu. Neměla končit v Košicích, ale v Užhorodu. Ano, plánovalo se to před revolucí, to sedí.

Karl vB.

…..a neměla to být železnice, ale dálková silnice, a neplánovalo se to před revolucí, ale před 2. sv. válkou
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_v%C3%BDstavby_d%C3%A1lnic_a_rychlostn%C3%ADch_silnic_na_Slovensku#/media/Soubor:Silni%C4%8Dn%C3%AD_magistr%C3%A1la_(Brno).svg

Vrtak

Vzdyt trat 280 je soucasti TEN, tzv.Ceskoslovensky koridor c.9

medical_examiner

Černý je pokud vím LeoExpress, který tam bude jezdit jedině „in memoriam“ 😂

Karl vB.
LiborV

Moc se mi líbí jak město Vsetín a správa železnic spojily síly a posunou kvalitu veřejného prostoru ve Vsetíně společně.

Michal

Okresní město de facto bez nádraží. Je s podivem, že se nezačalo mnohem dříve.

Kodl

Ta rekonstrukce se plánuje již tak 30 let…

X 1

Omyl. 60 let.

medical_examiner

Takže si s tou stavbou pospíší, nebo to zaokrouhlí na 100 let?

Standa

Bude někdy vizualizace jak to bude vypadat v uzlu ČT ikdyž tam nedojde k moc velkým zásahům do krajiny stejně jako Vsetíně? O této stavbě ve Vsetíně uplynulo pár měsíců od první zprávy záměru modernizace a letos už začnou. O Uzlu ČT uplynulo už 7 let od první informace o záměru modernizace a začít se má v roce 2023 ne – li 2024.

Oskarák

No, musí se počkat, až se dodělají Pardubice a Ústí – Brandýs, aby toho nebylo moc najednou blízko sebe.

Jan Pytela

Neuvěřitelné, kolik toho jedna stavba v menším městě dokáže změnit. Jen škoda, že je na SZ architektonická soutěž stále sprosté slovo.

medical_examiner

Oni u SprŽel používají takové ty nové slovníky vz. 1984, kde se uvádějí jen žádoucí slova…😂