K velké modernizaci vsetínského nádraží chystá město velké úpravy. Včetně parkovacího domu

Vizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia ConsultVizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia Consult

U železnice vyroste nový dopravní terminál a parkovací dům pro 300 aut.

Vsetínská radnice připravuje s přestavbou železniční stanice Vsetín chystanou Správou železnic velké investice do okolí samotného nádraží. Kromě nového dopravního terminálu vyroste v jeho blízkosti také nový parkovací dům, dojde k úpravám přilehlých komunikací.

O plánech na proměnu informoval Vsetín v tiskové zprávě. Nový terminál bude integrovat železniční dopravu s autobusovou a ostatní silniční. „Z toho důvodu dojde k přesunu autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Vjezd i výjezd z něj povede po nové komunikaci, která se napojí na ulici Nádražní v místě nové okružní křižovatky u polikliniky,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Podle starosty Jiřího Růžičky město koordinuje postup se Správou železnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými organizacemi. Půjde hlavně o přesun autobusového nádraží, narovnání Nádražní ulice či stavbu okružní křižovatky u polikliniky. „Pracovní schůzky probíhají každý týden a koordinuje se na nich v této chvíli například etapizace a provázanost stavebních prací v návaznosti na samotnou přestavbu železniční stanice,“ uvedl Růžička. Současně probíhají i jednání o přeměně zanádražního prostoru – lokality bývalé Delty, Lapače a části Rokytnice.

Nový podchod pod kolejištěm

Prosto za nádražím má být propojen podchodem vedoucím pod kolejištěm. Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu. „Areál bývalé Delty bude propojen se silnicí I/69, tedy výpadovkou na Zlín, komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ přiblížil starosta. V sousedství polyfunkční budovy Kotovo se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky. Ta je součástí stavby zvané Rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Změny se dočká i prostor železničních přejezdů na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. „Oba budou uzavřeny a nahrazeny jedním podchodem. Ulice U Křivačkárny a Štěpánskou pak propojí nová silnice s chodníkem vedoucí podél železnice,“ řekl starosta.

Jen na výkupy pozemků má město vyčleněno 18 milionů korun, dalších 12 milionů korun na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce přednádražního a zanádražního prostoru.

Hotovo na konci roku 2024

Správa železnic připravuje velkou proměnu vsetínské stanice za 2,4 miliardy korun, v brzké době chystá vypsání soutěže na zhotovitele stavby. Stavba by podle předpokladů měla začít letos v září, hotovo má být do konce roku 2024.

Dojde během ní mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť má nahradit jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic.

Tagy nádraží Vsetín seznam Správa železnic Vsetín
137 komentářů