cargo

SŽDC vypsala tendr na vylepšení koridoru Velim – Poříčany, pracovat se bude 14 hodin denně

Pendolino a CityElefant na prvním koridoru ve Velimi. Foto: Jan SůraPendolino a CityElefant na prvním koridoru ve Velimi. Foto: Jan Sůra

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes vypsala soutěž na modernizaci I. koridoru v úseku Velim – Poříčany. Hodnotícím kritériem nebude

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes vypsala soutěž na modernizaci I. koridoru v úseku Velim – Poříčany. Hodnotícím kritériem nebude pouze cena, ale například i doba výluky. Na stavbě se má pracovat ve dvousměnném provozu 14 hodin denně.

„S ohledem na vytíženost úseku, přistoupila SŽDC v zadání tendru k inovativním řešením, která přímo ovlivní délku výstavby,“ uvedl šéf SŽDC Jiří Svoboda. Dvousměnný provoz má zkrátit dobu výluky o 20 procent.

Předpokládané celkové investiční náklady projektu činí 3,4 miliardy korun, financování proběhne skrze program Blending Call. Jde o první projekt tohoto druhu u SŽDC. Blending Call znamená mix tří finančních zdrojů: úvěru od Evropské investiční banky, evropského fondu CEF a státního rozpočtu. Program Blending Call má řešit odstranění úzkých míst na I. koridoru.

Stavba zahrne úseky Velim – Pečky, Pečky – Poříčany, stanice Poříčany a Velim a zastávky Cerhenice a Tatce; zaměří se na komplexní rekonstrukci železničního svršku a sanaci vybraných úseků železničního spodku. Předpokládá se rekonstrukce čtyř přejezdů a zrušení jednoho stávajícího. Dojde k rekonstrukci nástupišť na zastávkách Cerhenice a Tatce, spolu s úpravou nástupiště v Poříčanech pro budoucí využití příměstskými vlaky. Rekonstrukcí projdou i vybrané mostní objekty. Součástí stavby jsou i úpravy traťového zabezpečovacího zařízení v úseku železniční stanice Poříčany až do stanice Český Brod a snížení hluku výstavbou nových protihlukových stěn. Stanice Pečky není součástí stavby a bude se řešit samostatně.

Hlavní práce budou probíhat v letech 2020 až 2022, hotovo bude do poloviny roku 2023.

Tagy Blending Call I. koridor SŽDC Top Velim - Poříčany
117 komentářů