Přechod na střídavou soustavu začíná. Cena v prvním tendru vzrostla o více než půl miliardy

Lokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhyLokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) fakticky zahájila přechod na jednotnou napájecí soustavu, když aktuálně podepsala smlouvu s vítězným uchazečem ve

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) fakticky zahájila přechod na jednotnou napájecí soustavu, když aktuálně podepsala smlouvu s vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na zavedení střídavé trakční soustavy 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice – Říkovice, který je dosud napájen stejnosměrnou trakcí.

Hlavním cílem stavby je změna trakčního napájení ze stejnosměrného na střídavé napětí v úseku dlouhém přibližně 43 kilometrů. Styk obou soustav se tak posune směrem na sever k uzlu Přerov. Posun přechodového bodu na sever mimo jiné souvisí s přípravou elektrizace střídavou soustavou tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice.

Jako zhotovitel stavby byly vybrány firmy Elektrizace železnic Praha a AŽD Praha ve sdružení nazvaném NEDAŘÍ2019. To nejprve vypracuje projektovou dokumentaci, samotné zahájení prací se očekává příští rok v dubnu. Cena je přitom výrazně vyšší, než správa železnic předpokládala při vypisování tendru. Odhadovaná cena byla zhruba 1,5 miliardy korun, cena vysoutěžená se blíží 2,1 miliardy. Dokončení prací se předpokládá v srpnu 2022.

Tagy AŽD Elektrizace železnic střídavý proud SŽDC Top
124 komentářů