Přepínání české železnice se blíží. První úsek přejde na střídavý proud do tří let

Lokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhyLokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala dlouho očekávanou soutěž na proměnu prvního úseku se stejnosměrným napětím na střídavou napájecí soustavu.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala dlouho očekávanou soutěž na proměnu prvního úseku se stejnosměrným napětím na střídavou napájecí soustavu. Jde o 44 kilometrů dlouhý úsek mezi Nedakonicemi a Říkovicemi na trati Břeclav – Přerov.

Zakázka s odhadovanou cenou 1,5 miliardy korun počítá se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení i samotnou stavbou. SŽDC počítá s tím, že hotovo bude do konce srpna 2022. Namísto stávající stejnosměrné soustavy 3kV DC se pak bude jezdit na střídavou 25 kV AC, 50 Hz.

O přechodu na střídavou napájecí soustavu už dříve rozhodla centrální komise ministerstva dopravy na základě studie proveditelnosti. Střídavý proud má zamezit výpadkům napájení, zajistit neomezenou rekuperaci a také výrazně snížit ztráty při přenosu.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše dojde během stavby k částečnému omezení provozu koridorové trati, zejména z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, které stavba vyvolala. „K omezení provozu z důvodu změny napájení trakčního vedení dojde většinou střídavě na jedné koleji a krátkodobě při přepínání a při výměně některých izolátorů,“ dodal Illiaš.

Harmonogram stavby počítá s tím, že v trakční napájecí stanici (TNS) Otrokovice se instaluje mobilní stejnosměrná napájecí stanice DC 3 kV, provede se demontáž stávající technologie a demolice původní technologické budovy. Vznikne nový objekt, v kterém bude střídavá technologie. V TNS Říkovice dojde k rozšíření zařízení o střídavou část. Podél celé trati se instalují nové stíněné zabezpečovací a sdělovací kabely, kompatibilní se střídavým napětím. „Provede se instalace nové drážní a staniční zabezpečovací technologie, poté dojde k výměně nosného lana trakčního vedení a některých izolátorů. Stávající podpěry trakčního vedení budou ponechány. Ponechán bude také trolejový drát,“ upřesnil Illiaš.

Podle něj bude stavba plánována tak, aby potřeba nezávislé trakce (dieselových lokomotiv) byla kvůli napěťové výluce co nejmenší. Posunutí přechodového bodu na sever souvisí mimo jiné s chystanou elektrizací tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice, která se aktuálně projektuje.

SŽDC má přepínat ostatní tratě postupně, přechod si vyžádá náklady v řádu desítek miliard korun. Nový úsek trati do Kadaně už staví například na střídavý proud, naopak z Olomouce do Uničova na nově elektrizované trati má být stále stejnosměrný proud.

Tagy AC DC Správa železniční dopravní cesty stejnosměrný proud střídavý proud SŽDC Top změna napájecích soustav na české železnici
58 komentářů