SŽ připravuje sál pro řízení 4. koridoru, ETCS osadí až do Budějovic

Balíza systému ETCS. Pramen: VÚŽBalíza systému ETCS. Pramen: VÚŽ

Osazení ETCS se týká i staré schwarzenberské jednokolejky, která se klikatí na konci koridoru v úseku Ševětín - Nemanice.

V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze začala těsně před Vánoci příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku 4. koridoru mezi Prahou a Voticemi, později se rozšíří i o úsek Votice – České Budějovice. Na něm na sklonku podzimu začalo budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) spojené s instalací jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS.

Instalace ETCS úrovně 2 na zbytek 4. koridoru naváže na letošní zprovoznění systému v úseku Praha-Uhříněves – Votice. Po instalaci až do Českých Budějovic se pokrytí trati evropským zabezpečovačem rozšíří o dalších 107 kilometrů. Systém ETCS bude aktivován společně se systémem dálkového řízení. Ten se v rámci stavby vybuduje úpravou stávajících staničních a traťových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací signalizace.

Práce mezi Voticemi a Českými Budějovicemi zahrnují výstavbu radioblokových centrál, úpravu radiové sítě GSM-R, výstavbu obslužných pracovišť pro ETCS L2 a přenosového systému. V kolejišti se zřídí jednotlivé balízy a proběhnou i další úpravy, jako například prodloužení nástupiště u 5. koleje ve stanici Tábor.

Osazení ETCS se týká i staré schwarzenberské jednokolejky, která se klikatí na konci koridoru v úseku Ševětín – Nemanice. Zde dojde rovněž ke stavebním úpravám technologických částí výpravních budov. V Hluboké nad Vltavou-Zámostí, Dobřejovicích, Chotýčanech a Ševětíně bude potřeba do zrekonstruovaných prostor umístit technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudu. Správa železnic přitom počítá s tím, že koridor bude v budoucnu u Budějovic zakončen dvěma tunely v nové stopě.

Stará jednokolejná trať Ševětín – Č. Budějovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Stará jednokolejná trať Ševětín – Č. Budějovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Projekt i realizaci stavby ETCS + DOZ Votice – České Budějovice zajišťuje společnost AŽD. V soutěži uspěla s nabídkovou cenou 1,986 miliardy korun. Stavební práce by měly být hotové do konce roku 2022.

Systém ETCS bezpečně kontroluje průběh jízdy vlaku ve vztahu k případnému nedodržení návěsti Stůj a dohlíží i na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího a následně sám zasáhne do řízení vozidla. V rámci systému ETCS úrovně 2 probíhá komunikace mezi traťovou částí a palubními částmi ETCS ve vlacích prostřednictvím datových přenosů v radiové železniční síti GSM-R. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou na koridorové tratě vpuštěny vlaky bez palubní části systému ETCS.

Tagy 4. koridor ETCS Správa železnic
50 komentářů