SŽ hledá projektanty koridoru od Stodu k hranicím. Rychlost bude až 200 km/h

Zastávka Babylon na trati z Domažlic do Bavorska. Pramen: Správa železnicZastávka Babylon na trati z Domažlic do Bavorska. Pramen: Správa železnic

Zřejmě nejnáročnějším z celého plánu bude přes 30 kilometrů dlouhý úsek Stod – Domažlice, u kterého SŽ stanovila maximální cenu dokumentace na 698 milionů.

Správa železnic učinila další krok k přestavbě zastaralé jednokolejné trati z Plzně na Domažlice a dále do Bavorska v moderní elektrifikovaný koridor. Aktuálně vypsala tendry na projektanty, kteří zhotoví dokumentaci pro společné povolení pro dva úseky od Stodu k hranicím, celkem jde o téměř 50 kilometrů tratě. Jde o tzv. 3. a 4. stavbu celé modernizace.

Zřejmě nejnáročnějším z celého plánu bude přes 30 kilometrů dlouhý úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně), u kterého Správa železnic stanovila maximální cenu dokumentace na 698 milionů. Samotná stavba by měla proběhnout v letech 2027 až 2030, z velké části přitom půjde o úplně novou trať na zelené louce (Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice). Na nových úsecích se má jezdit až 200 km/h, staré úseky budou zrušeny. Součástí stavby bude mimo jiné 400 metrů dlouhá estakáda přes údolí Radbuzy.

O poznání střídmější parametry bude mít navazující desetikilometrový úsek Domažlice (mimo) – st. hranice, u kterého SŽ stanovila předpokládanou hodnotu dokumentace pro společné povolení na 47 milionů. Budovat by se měl v letech 2028 až 2030. Předmětem projektu je optimalizace a elektrizace s rychlostí do 115 km/h. Další podrobnosti jsou v informačním letáku ke stavbě.

Celý plán na vylepšení tratě z Plzně na hranice u České Kubice je rozdělen na čtyři stavby. Nejdále v přípravě je 1. stavba, což je zhruba devatenáctikilometrová novostavba tratě od Plzně do Stodu (včetně). I zde se má jezdit až 200 km/h. Stavět se má v letech 2025 až 2028. Aktuálně se stavba projektuje (dokumentace pro stavební povolení). Informační leták je zde.

Jako 2. stavba se označuje modernizace a elektrifikace staré trati přes Nýřany, která zůstane i po dokončení přeložky od Plzně zachována. I ta se již projektuje na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Stavět by se mělo v letech 2025 a 2026. Leták zde.

Na všechny čtyři stavby už má Správa železnic kladné stanovisko EIA, vzešlé z procesů posouzení vlivů na okolí.

Pozn.: Letáky slouží spíše k informacím o stavbách samotných, nikoliv o termínech. Ty zastarávají s tím, jak se protahuje příprava. Podle původních plánů měl být už některé stavby v běhu.

Tagy Domažlice - státní hranice Domažlice - Stod spojení Česko - Bavorsko Správa železnic trať 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald
54 komentářů