„Spíš laxně než odpovědně,“ zkritizovalo ministerstvo Správu železnic za přístup k nové trati do Bavorska

Motorová jednotka RegioShark v zastávce Domažlice město. Foto: České dráhyMotorová jednotka RegioShark v zastávce Domažlice město. Foto: České dráhy

Správu železnic zastupovala v územním řízení společnost Sagasta.

Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání Správy železnic proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který kvůli chybám v žádosti zastavil územní řízení na modernizaci spojení z Plzně do Bavorska. Úřad Správě železnic vytkl laxní přístup k celému procesu. Jde přitom o jedno z klíčových spojení, které na modernizaci čeká.

Vyplývá to z veřejné vyhlášky zveřejněné na úřední desce ministerstva. „K celé záležitosti bohužel přistoupila spíše laxně než odpovědně,“ uvedlo ministerstvo na adresu Správy železnic.

Jde o územní řízení na poslední část celého úseku z Plzně na hranice s Německem, konkrétně z Domažlic na hranice. Krajský úřad řízení zastavil, protože Správa železnic nedodala podklady včas. V odvolání si pak Správa železnic stěžuje, že zastavením řízení dojde k neúměrnému prodloužení přípravy stavby a k oddálení její realizace, čímž žadateli, a v konečném důsledku i cestující veřejnosti, vzniká další újma.

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová však na dotaz, jaké zpoždění nastane v přípravě, uvedla, že termín realizace (rok 2027) není ohrožen. Správa železnic si tak ve svých vyjádřeních vzájemně odporuje.

V územním řízení zastupuje Správu železnic projekční společnost Sagasta. „Zvažujeme možná pochybení zpracovatele dokumentace v procesu územního řízení a možnosti sankcionování,“ uvedla Eberl Friebová. Na dotazy zaslané v pondělí ráno Sagasta do vydání textu nereagovala.

Důležitá stavba, ale nejde nekriticky zvýhodňovat

Ministerstvo postup krajského úřadu potvrdilo. V textu argumentuje i tím, že si je vědomo důležitosti modernizace trati do Německa. „To ovšem neznamená, že Správu železnic lze nekriticky zvýhodňovat, když neadekvátně řešila vytýkané nedostatky, resp. že se bude v zásadě mimoběžnými argumenty dovolávat újmy své a dokonce cestující veřejnosti, jakoby snad šlo o kritérium pro nezastavení územního řízení, ačkoliv ze spisu jasně vyplývá, že žádost včetně jejích příloh zůstala navzdory dostatečnému poučení i časovému prostoru ve stavu, kdy není možné rozhodnout ve věci samé,“ uvedlo ministerstvo.

Správa železnic bude muset aktualizovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí podle aktuálních předpisů a vyhlášek a následně podat aktualizovanou žádost o územní rozhodnutí.

Podle mluvčí je složité projekt vzhledem k nesouhlasnému postoji některých obcí projednat, stejně tak se objevily požadavky na zachování propustků nebo provedení entomologického průzkumu. „Bylo nutné zpracovat dodatečná statická posouzení a dodatečné biologické průzkumy, které nebylo možné stihnout do data určeného k doplnění žádosti o územní rozhodnutí. Na základě těchto skutečností bylo zažádáno o prodloužení lhůty, čemuž nebylo vyhověno a územní řízení bylo zastaveno,“ dodala Eberl Friebová.

Proti územnímu rozhodnutí přišlo šest odvolání. Úsek z Domažlic na státní hranici čekají z celé trasy z Plzně do Bavorska nejmenší změny, i proto se mluví hlavně o optimalizaci: trať projde rekonstrukcí, bude kompletně elektrifikována. Povede ale ve stávající stopě, maximální rychlost bude 115 km/h. Na deseti kilometrech trati ke státní hranici má dojít k rekonstrukci zastávky Babylon, stanice Česká Kubice se změny nedotknou, ta prošla modernizací v roce 2009.

Aktuální stav přípravy trati Plzeň -Domažlice – st. hranice SRN (zdroj SŽ)

1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – bylo požádáno o územní rozhodnutí. Předpoklad realizace: 2025–2029.
2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo) – došlo k zahájení ÚR. Předpoklad realizace: 2024–2026.
3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně) – probíhá proces EIA. Předpoklad realizace: 2027–2030.
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN – zpracuje se aktualizovaná dokumentace DUR a opětovně se požádá. Předpoklad realizace: 2027–2028.

 

Tagy Domažlice - státní hranice spojení Česko - Bavorsko Správa železnic trať 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald
67 komentářů