Šumavská zajímavost: Soukromý majitel mění konec tratě k hranicím na místní dráhu

Soukromá část dráhy v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSoukromá část dráhy v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Zhruba 40 metrů soukromé tratě k bavorské hranici usiluje o status místní dráhy.

Nové Údolí na Šumavě se stane jedním z prvních míst v českých zemích, které bude mít trať v kategorii místní dráha. Z dosud podaných několika žádostí o přeměnu na místní dráhu je ta šumavská zřejmě nejkurióznější. Jde totiž o pouhých 42 metrů soukromých kolejí, které tvoří konec regionální dráhy Správy železnic číslo 197 Číčenice – Nové Údolí.

Vlastníkem čtyř desítek metrů tratě je Pavel Kosmata, který za žádostí o přeměnu regionální dráhy na místní stojí. Jeho část dráhy byla v minulosti součástí regionální dráhy do Nového Údolí, byla ale i s pozemkem převedena do vlastnictví Spolku Pošumavská jižní dráha a následně do vlastnictví jejího předsedy Kosmaty.

„Kolej trvale slouží k odstavení historických vozů, v nichž je zřízeno muzeum spolku pro zájemce o historii zdejších železnic,“ píše Drážní úřad v dokumentu na úřední desce, kterým oznamuje „zahájení správního řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy v dopravně Nové Údolí“. V rozdělovníku je mimo jiné ministerstvo obrany, které musí sdělit, zda má 42 metrů kolejí strategický vojenský význam.

Nové Údolí. Vagony vpravo od stanice jsou už na soukromé části dráhy. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSoukromá část dráhy v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářKonečná Nové Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMuzejní vagony v Novém Údolí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářTěleso dráhy, která původně pokračovala z Nového Údolí do Bavorska. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Vlastník přitom chtěl původně dráhu změnit na vlečku a v tomto smyslu také učinil první podání na Drážní úřad. V rámci správního řízení se ale ozvala Správa železnic. „V průběhu správního
řízení Drážní úřad obdržel stanovisko účastníka řízení – právnické osoby Správa železnic, ve kterém uvádí, že jestliže je uvedená kolej skutečně dráhou, měla by být zařazena spíše do kategorie místní dráha,“ píše se v dokumentech Drážního úřadu. Následně Kosmata, kterého zastupuje společnost Dr. Zenkl, žádost o přeměnu na vlečku stáhl a zažádal o změnu na místní dráhu.

Novela drážního zákona vnesla do českého práva kategorii místní dráha v roce 2017, teprve letos v dubnu ale tento status získala první (a dosud jediná) trať. Místní dráhou se stala zprivatizovaná regionální trať Čejč – Uhřice. O převod do kategorie „místní“ usiluje i obec Hevlín jako nový majitel regionální tratě Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín. Místní dráhou se zřejmě stane i celostátní dráha z Malešic na nákladové nádraží Žižkov, která bude po změně první místní dráhou v síti Správy železnic.

U místní dráhy je jednodušší především administrativa, provozovatel například nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti dopravce. Není také třeba dokládat Drážnímu úřadu finanční způsobilost. Na místní trať se také nevztahují technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), tudíž zde není třeba v případě rekonstrukce budovat vysoká nástupiště nebo GSM-R. Nevýhodou pak je, že majitel nemůže čerpat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na místní dráze je podle zákona povolen provoz pouze „neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky“. Místní dráha musí být oddělena od jiné dráhy, i když v zákoně není přesně napsáno jak.

Tagy Drážní úřad místní dráha Nové Údolí Pošumavská jižní dráha Top
28 komentářů