LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Strašák ECM. Na 200 firem stále nemá certifikát na údržbu, hrozí jim odstavení železničních vozidel

Drážní úřad provádí certifikaci údržby. Pramen: Drážní úřadDrážní úřad provádí certifikaci údržby. Pramen: Drážní úřad

Kdyby došlo k nehodě způsobené špatným technickým stavem, bude ECM tím, kdo bude vyšetřován

Je to nová povinnost, která vyplývá z takzvaného IV. železničního balíčku Evropské unie. Povinná certifikace systému údržby, která se dosud týkala pouze nákladních vozů, byla rozšířena na všechna železniční vozidla, tedy i na lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy a speciální vozidla. A v polovině dvouleté lhůty pro certifikaci lze říci, že čeští provozovatelé novou povinnost zatím ignorují. Vyplývá to z údajů Drážního úřadu (DÚ).

Povinnost se týká firem, které v rejstříku vozidel figurují jako ECM, tedy subjekt odpovědný za údržbu vozidel (Entity in Charge of Maintenance). Nově tak certifikát musejí mít prakticky všichni osobní dopravci, neboť vesměs fungují i jako ECM. To se týká i stavebních firem nebo vlečkařů, jejichž lokomotivy zajíždějí na veřejnou železniční síť. Nákladní dopravci už certifikovaní jsou.

„Dosud o certifikování nepožádal žádný nový subjekt z dotčených oblastí, což považujeme za alarmující. Hrozí přitom, že bude všem železničním vozidlům, jejichž subjekt ECM nebude k datu 16. června 2022 certifikován, pozastavena registrace a tato drážní vozidla nebudou moci být provozována,“ uvedla mluvčí DÚ Pavlína Straková.

Drážní úřad odhaduje, že počet subjektů, které budou potřebovat certifikaci a které o ni zatím nezažádaly, se pohybuje kolem 200. Firmy proto oslovil dopisem s výzvou k zahájení certifikace. „Certifikační proces je dlouhý a nedá se odkládat na poslední chvíli,“ doplnila Straková. Certifikace systému údržby trvá několik měsíců.

Jedinou předpokládanou výjimkou, na kterou by se po uvedeném datu neměla povinnost certifikace vztahovat, jsou vozidla registrovaná jako historická. Podmínkou pro tuto výjimku ale je, že do uvedeného data vstoupí v platnost aktuálně projednávaná novela Zákona o dráhách.

ECM ručí za to, že provozování konkrétního vozidla je bezpečné. Kdyby došlo k nehodě způsobené špatným technickým stavem, bude ECM tím, kdo bude vyšetřován. A v horším případě i trestán za pochybení v plnění svých povinností. Certifikát, který má potvrzovat, že systém údržby je správně nastaven, se vydává maximálně na pět let, u prvožadatelů maximálně na tři roky. V tuzemsku jej má zatím 50 subjektů.

Jediným certifikačním orgánem pro ECM v České republice je Drážní úřad, samotný proces certifikace je zdarma.

Tagy 4. železniční balíček Drážní úřad ECM seznam Top údržba železničních vozidel
56 komentářů