LOT 3a leaderboard

Stát přesvědčoval občany ke stavbě trati do Mladé Boleslavi. Bez zástupců ministerstva dopravy

Železniční zastávka Všejany. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia CommonsŽelezniční zastávka Všejany. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia Commons

Sdružení železničních nákladních dopravců považuje postup kolem projednávání za komunikační Waterloo.

Stát podceňuje projednávání velkých železničních staveb s veřejností. Ukazuje to včerejší zkušenost z veřejného projednávání takzvané Všejanské spojky. Na představení důležitého projektu, který má propojit železnici z Prahy do Milovic s tratí Nymburk – Mladá Boleslav a výrazně urychlit spojení na sever, včera ze tří ministerstev, kterých se stavba týká, dorazil jen zástupce jediného: zemědělství.

Šlo přitom o představení projektu přímo ve Všejanech, kde proti stavbě nedávno vznikla petice. Důležitost vysvětlit potřebu této stavby ale stát podle nákladních dopravců podcenil. Celá akce byla jedním slovem komunikační Waterloo odpovědných orgánů. I sám pan náměstek ministra zemědělství se veřejně divil, že je tam za státní orgány sám a kde jsou ostatní kolegové z ministerstev,“ popsal výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek v newsletteru sdružení nákladních dopravců.

Starostové a obyvatelé dotčených obcí kritizují zejména to, že je stát staví před hotovou věc a nebyli o ní dostatečně informováni. Na setkání dorazili i zástupci spolku, který v Česku začal bojovat proti vysokorychlostním tratím.

Ministerstvo: účast Správy železnic stačí

Ministerstvo dopravy je přitom zastřešující organizací pro celý projekt, ministerstvo pro místní rozvoj řeší zásady územního rozvoje, kterých se tato trať týká. Na místě ale zastupovali stát jen zaměstnanci Správy železnic a náměstek ministra zemědělství. „Pro nás je tato stavba důležitá, a proto se snažíme i na takových jednání být a pomáhat vysvětlovat prospěšnost akcí, jako je tato, ačkoliv jsme v podstatě soukromý spolek. Ale to dnes fakticky nestačí. Je potřeba pořád dokola  vyvracet lidem jejich strachy z neznalosti procesů a faktů, měla by se od základů změnit komunikace státních orgánů s lidmi a obcemi, a to už klidně při zadávání Studií proveditelnosti, protože jinak budou havarovat všechny stavby, nejen VRT, ale i konvenční tratě. Tady zůstalo vše v podstatě jen na panu Davidovi Fuksovi (Správa železnic) a nás dvou, kteří jsme tam za ŽESNAD.CZ byli,“ řekl Sládek.

Ministerstvo dopravy v nevyslání žádného zástupce problém nevidí. „Za resort dopravy se jednání účastnili zástupci Správy železnic, kteří mají plný mandát nás na takových jednáních zastupovat. Jsme každodenně v kontaktu a veškeré informace si bezprostředně předáváme,“ řekl Tomáš Lukašík z tiskového odboru ministerstva dopravy.

„Bez ohledu na právně správný postup přípravy staveb je třeba poukázat na skutečnost, že v mediální době je úplně jedno, jestli má někdo tuny odborných argumentů, když se věc prostě nedokáže srozumitelně ‚prodat‘ starostům obcí a jejich občanům, kteří mohou stavbu klidně zablokovat,“ míní Sládek.

Petice proti stavbě kvůli obavám z hluku i poškození vod

Proti stavbě vznikly už dvě petice. V jedné požadují autoři odmítnutí celého záměru a nalezení jiné trasy, v druhé požadují změnu územního plánu, která by vedení trasy znemožnila. Obávají se především hluku, který z trati vznikne. „Výsledný zábor půdy plánovaného záměru bude ve skutečnosti mnohem větší, než je v současné chvíli prezentováno, dále bude negativně ovlivněno životní prostředí a přirozený rozvoj obce Všejany. Realizací stavby bude dotčena kvalita a objem povrchových a podzemních vod. Je možné, že dojde ke znehodnocení studní,“ uvádí v dokumentu.

Všejanská spojka propojí trať z Lysé nad Labem do Milovic s tratí z Mladé Boleslavi do Nymburka, vznikne tak rychlejší spojení namísto současného trasování z Prahy přes Všetaty. Aktuálně probíhá zpracování záměru projektu. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve kterých je vymezený koridor pro úsek Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice, se projednávaly od roku 2008. Účinné jsou od roku 2012. „Většina záměrů včetně Všejanské spojky byla přitom převzata z původních územních plánů velkých územních celků, které předcházely zásadám územního rozvoje kraje. Jiná trasa není v současné době při respektování platných územně plánovacích dokumentací možná,“ řekl před časem mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Správa železnic aktuálně počítá se stavbou spojky v roce 2027. Trať má být dvoukolejná a elektrizovaná s rychlostí 200 km/h. V Lysé nad Labem se do tratě zapojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Ty protne v prostoru stávající stanice Milovice (současná jednokolejná trať bude zrušena). Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního zhlaví stanice Čachovice. Cílovým stavem je jízdní doba 45 minut z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi, podmínkou je i vybudování takzvané Bezděčínské spojky u Mladé Boleslavi.

Tagy seznam Správa železnic Všejanská spojka
99 komentářů