Proti rychlejšímu spojení z Prahy do Mladé Boleslavi vznikla petice, jiná trasa není podle SŽ možná

Železniční zastávka Všejany. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia CommonsŽelezniční zastávka Všejany. Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia Commons

Správa železnic aktuálně počítá se zahájením stavby v roce 2027.

Mluví se o ní přes dvacet let a stále ještě není ani vyprojektovaná. Všejanská spojka, která má výrazně urychlit cestování vlakem z Prahy do Mladé Boleslavi a dál do Liberce, teď ale narazila na odpor některých občanů obce, po které se nový kus trati jmenuje.

V obci vznikly již dvě petice proti celému plánu. V jedné požadují odmítnutí celého záměru a nalezení jiné trasy, v druhé požadují změnu územního plánu, která by vedení trasy znemožnila.

Její autoři se v ní obávají především hluku, který z nové železniční trati vznikne. „Ocitneme se uvězněni mezi dvěma železničními koridory a okolí obce bude průchodné jen v určených místech,“ uvádí autoři petice. Podle jednoho z autorů petice Ondřeje Jona je aktuálně 414 podpisů.

Argumentují i tím, že vedení trati je v některých místech blízko obci. „Výsledný zábor půdy plánovaného záměru bude ve skutečnosti mnohem větší, než je v současné chvíli prezentováno, dále bude negativně ovlivněno životní prostředí a přirozený rozvoj obce Všejany. Realizací stavby bude dotčena kvalita a objem povrchových a podzemních vod. Je možné, že dojde k znehodnocení studní,“ uvádí v dokumentu. Současně tvrdí, že trať budou využívat hlavně nákladní vlaky. Kompletní materiály k protestu občanů jsou na stránkách obecního úřadu.

Praha Mladá Boleslav za 45 minut

Všejanská spojka propojí trať z Lysé nad Labem do Milovic s tratí z Mladé Boleslavi do Nymburka, vznikne tak rychlejší spojení namísto současného trasování z Prahy přes Všetaty.

Trasa Všejanské spojky. Foto: Správa železnic

Trasa Všejanské spojky. Foto: Správa železnic

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy aktuálně probíhá zpracování záměru projektu a projednávání se samosprávami. „Ve Všejanech jsme záměr projektu představili v lednu na jednání zastupitelů. Následně jsme poskytli dokumentaci k připomínkování a také ke zveřejnění na obecním webu pro informování občanů. Ze strany obce k záměru Všejanské spojky zaznělo nejprve negativní stanovisko, v květnu pak zaslala své požadavky na úpravu návrhu, které Správa železnic v současné době prověřuje. S cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení budeme v jednání s obcí Všejany pokračovat,“ řekl Gavenda.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve kterých je vymezený koridor pro úsek Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice, se projednávaly od roku 2008. Účinné jsou od roku 2012. „Většina záměrů včetně Všejanské spojky byla přitom převzata z původních územních plánů velkých územních celků, které předcházely zásadám územního rozvoje kraje. Jiná trasa není v současné době při respektování platných územně plánovacích dokumentací možná,“ dodal Gavenda.

Správa železnic aktuálně počítá se stavbou spojky v roce 2027. Trať má být dvoukolejná a elektrizovaná s rychlostí 200 km/h. V Lysé nad Labem se do tratě zapojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Ty protne v prostoru stávající stanice Milovice (současná jednokolejná trať bude zrušena). Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního zhlaví stanice Čachovice. Cílovým stavem je jízdní doba z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi za 45 minut, podmínkou je i vybudování takzvané Bezděčínské spojky u Mladé Boleslavi.

Tagy Praha - Mladá Boleslav seznam Správa železnic Top Všejanská spojka Všejany
264 komentářů