LOT 3a leaderboard

Stát nevzdává plány na pokuty pro strojvedoucí. Sankce jim snížil na 10 tisíc korun

Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.

Návrh zákona nadále neřeší sankce pro jiné profese na dráze.

Ministerstvo dopravy se nevzdává svých plánů na pokutování strojvedoucích. Do projednávané novely zákona o dráhách zpracovalo nový pozměňovací návrh, který řeší zavedení takzvaného sankčního systému strojvedoucích. Strojvedoucí tak budou jedinou profesí na železnici, kteří budou mít v zákoně stanové tresty za své chyby.

Redakce Zdopravy.cz má poslední verzi návrhu k dispozici. Ministerstvo ho předkládá poté, co s první verzí výrazně narazilo zejména u dopravců, velkým kritikem je Federace strojvedoucích. „Pozměňovacím návrhem dochází k zakotvení odpovídající povinnosti strojvedoucího, jejíž porušení naplní skutkovou podstatu přestupku, za který bude možno uložit pokutu do výše 10 000 Kč,“ uvádí se v důvodové zprávě materiálu.

Většina návrhu je shodná s původním, liší se však výše možných pokut. Ještě na počátku roku plánovalo ministerstvo při zakázané jízdě trest až st0 tisíc korun, teď 10 tisíc korun. I nadále by mělo být možné uložit roční zákaz činnosti, pokud bude přestupek spáchán dvakrát za rok.

Návrh vznikl jako reakce na sérii nehod na železnici i skutečnost, že strojvedoucí, na rozdíl například od profesionálních řidičů, nejsou za své chyby nijak sankcionováni formou odpovědnosti za přestupky.

Mezi trestané chyby bude patřit i neohlášení dojetí s drážním vozidlem do dopravny na tratích se zjednodušenou organizací drážní dopravy (většinou předpis D3). Materiál ale vůbec neřeší tresty za chyby jiných profesí na železnici, které mohou vést k nehodě, například výpravčích nebo dispečerů. Autoři novely také zapomínají na to, že i jiní zaměstnanci železnice mohou porušením svých povinností jednat podobně jako strojvedoucí. Příkladem můžou být posunovači, kteří hlásí vysílačkou strojvedoucímu, zda může jet. Zákon musí projít schvalováním v parlamentu.

První návrh ostře kritizovali dopravci. Nakonec došlo na počátku února k jeho stažení.

Tagy Ministerstvo dopravy sankční systém strojvedoucích seznam strojvedoucí Top
199 komentářů