Správa železnic žádá o první razítko pro nejdelší český tunel. Stavět se má deset let

IV. koridor, tunel Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIV. koridor, tunel Deboreč. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Vlak z Berouna na Smíchov pojede jedenáct minut, ukazuje dokumentace.

Správa železnic zveřejnila zatím nejdůkladnější materiál o chystaném novém tunelu mezi Prahou a Berounem. Do takzvaného zjišťovacího řízení poslala dokumentaci k novostavbě železniční trati z Prahy do Berouna. Jde v podstatě o formalitu: vzhledem k rozsahu stavby je jisté, že úřady budou celý projekt chtít projednat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Dokumentace k tunelu je k dispozici na stránkách informačního systému EIA. Navazuje na dřívější rozhodnutí, jakou trasou tunel vést. Správa železnic se už dříve rozhodla pro takzvaný Tachlovický tunel. Nová trať povede ze stanice Praha-Smíchov, pod zem zajede u Branického mostu. Rozhodující část (téměř 25 km) nové trati bude vedena v tunelech. Půjde o dva jednokolejné tunely propojené zhruba každých 450 m spojovacími chodbami. Jako výchozí profil tunelu byl vybrán „normový“ s kruhovým profilem o průměru cca 8,9 m. Navržená trasa nové tratě se v maximální míře vyhýbá území s možným výskytem krasových jevů.

Možné trasy pro tunel Praha - Beroun. Foto: Sudop Praha

Možné trasy pro tunel Praha – Beroun. Vybrána byla varianta C1. Foto: Sudop Praha

Nová trať ze Smíchova do Berouna bude měřit 30,7 kilometrů a výrazně zkrátí doby jízdy. Vlak umožňující jízdu na 200 km/h zvládne jízdu ze Smíchova do Berouna za jedenáct minut, bude tedy rychlejší než metro ze Smíchova na Luka. Maximální rychlost v tunelu bude 200 kilometrů za hodinu.

Plán na boční tunely

Vzhledem ke směrovým poměrům na začátku úseku ze Smíchova a ke stoupání směrem na Beroun je nárůst maximální rychlosti pozvolný a takto je navržena i geometrická poloha koleje. Rychlost tedy postupně roste z hodnoty 100 km/h (výjezd z ŽST Praha Smíchov) přes 120 km/h (portály Hlubočepy), 180 km/h (výjezdový oblouk z Prahy k odbočce Slivenec) až na 200 km/h. V napojení tunelu na ŽST Beroun včetně celého průjezdu stanicí až po konec stavby je dosaženo rychlosti 140 km/h.

Portály nového tunelu nazvaného Tachlovický mají být v Hlubočepech a Berouně, součástí budou přístupové boční tunely Chuchle a Tachlovice. Bude 24,7 km dlouhý a až 150 metrů pod zemí. Vznikne nové přemostění údolí Berounky soustavou mostů. Nedávno modernizovaná stanice Beroun projde další přestavbou. Aby na nové trati z Prahy do Berouna mohla být provozována i nákladní doprava, je ve stavbě navržena odbočka Slivenec z tunelu směr Praha-Krč. Za Branickým mostem bude zřízena nová odbočka Chuchle, kde bude z nové tratě odbočovat stávající trať do Prahy-Radotína. Za odbočkou se trať vnoří do tunelu a v odbočce Slivenec se napojí na hlavní trať nového železničního spojení z Prahy Smíchova do Berouna.

Nová betonárka i nadzemní vedení

Dokumentace ukazuje i na řadu akcí, které budou souviset se stavbou. V Králově Dvoře vznikne například nová betonárka pro celou stavbu s kapacitou 328 tisíc tun betonu za rok. V Tachlovicích bude v předstihu zřízeno dočasné vykládací a nakládací místo pro odvoz rubaniny a zásobování stavby materiálem po železnici, podobné zařízení vznikne u Slivence. Kvůli stavbě dojde k vybudování nového nadzemního napájecího vedení 110 kV do Tachlovic, kde vznikne i nová transformovna. Dojde také k úpravám trati z Berouna do Rudné.

Podle materiálu počítá Správa železnic se zahájením stavby v roce 2028 a dokončením v roce 2037. Dosud Správa železnic mluvila o délce stavby sedm let, to uvádí stále i na svých stránkách. Zatím jediný údaj o ceně uvádí 50 miliard korun.

Aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí připravuje Sudop Praha. Na začátku letošního roku vypsala Správa železnic předběžné tržní konzultace, ve kterých chce získat informace pro optimální návrh a stavbu tunelu.

Tagy Správa železnic Tachlovický tunel tunel Praha - Beroun
204 komentářů