Správa železnic oslovila stavební firmy kvůli přípravě nejdelšího tunelu, hledá optimální návrh

Vizualizace tunelu z Prahy do Berouna z roku 2007. Foto: Sudop PrahaVizualizace tunelu z Prahy do Berouna z roku 2007. Foto: Sudop Praha

Tunel mezi Prahou a Berounem se má začít stavět v roce 2028.

Správa železnic udělala další krok v přípravě budoucího tunelu mezi Prahou a Berounem. Vypsala takzvané předběžné tržní konzultace, ve kterých chce získat informace pro optimální návrh a stavbu tunelu.

Do konzultací se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které mají zkušenost se zhotovením ražených tunelů delších než 500 metrů. „Předběžnou tržní konzultaci organizujeme za účelem získání zkušeností a názorů trhu,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

O tunelu mezi Prahou a Berounem se mluví dlouho, před třemi lety Správa železnic projekt opět oživila. Od loňského října se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí. „Na straně investora na projektu spolupracuje i Česká geologická služba. Projekt je technicky unikátní, dokončení této fáze projektové přípravy předpokládáme v polovině roku 2024,“ dodal Gavenda. Zakázku za 90,3 milionu korun získala společnost Sudop Praha, která se podílela už na předchozích stupních přípravy.

Konzultace se stavebními firmami chce využít Správa železnic i pro možné zadání projektu ve smluvních podmínkách Design & Build. „Termín zahájení stavby záleží na typu smluvních podmínek pro realizaci. Při zadávání standardním způsobem, kdy dokumentace pro stavební povolení předchází zadávacímu řízení na výběr zhotovitele, se předpokládá realizace od roku 2028,“ dodal Gavenda.

Projekt bude potenciálním zhotovitelům představen formou videokonference, účastníci budou seznámeni s uvažovaným návrhem technického řešení a následně bude probíhat řízená diskuze. Na jejím konci budou účastníci vyzváni k vyplnění dotazníků, které jim budou zaslány po videokonferenci. Odpovědi na dotazníky následně Správa železnic vyhodnotí.

Další zakázky na průzkumné práce

V rámci přípravy uvedeného projektu chce Správa železnic rovněž vypsat několik zakázek na zhotovení průzkumných prací. Pro seznámení potenciálních zhotovitelů s rozsahem průzkumných prací chystá společné setkání „Meet the buyer“, které bude probíhat formou videokonferenčního jednání. Během něj zástupci Správy železnic představí projekt i rozsah průzkumných prací. Následně bude probíhat řízená diskuze k těmto tématům.

Tunel s názvem Tachlovický a s odhadovanou cenou 50 miliard korun má spojit stanice Praha-Smíchov a Beroun a ukončit dlouhodobé trápení na koridorové trati podél Berounky. Nová dvoukolejná trať začne na upraveném výjezdu ze stanice Praha-Smíchov. V oblasti Barrandova se koleje zanoří do 24,7 kilometru dlouhého tunelu a vyústí v Berouně na novou mostní estakádu přes údolí Berounky. Na pražské straně bude vybudována odbočka na Branický most ve směru na Prahu-Krč. Nový tunel bude navržen na maximální rychlost 200 km/h. Správa železnic zatím uvádí zahájení stavby v roce 2028 a dokončení o sedm let později. Tunel má vést až 150 metrů pod povrchem.

Nový tunel má zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smíchova do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má trvat jízda 12 minut. Z Berouna se tak lidé do širšího centra Prahy dostanou rychleji než z řady jiných částí hlavního města. Ve stávající trase v údolí Berounky pak může být při zvýšené spolehlivosti plně posílena osobní regionální doprava, například ve špičkovém desetiminutovém intervalu až po Řevnice.

Tagy seznam Správa železnic Tachlovický tunel tunel Praha - Beroun
259 komentářů