Správa železnic začala vysekávat Kozí dráhu z porostu, chystá hubení plevele

Na Kozí dráze se objevili dělníci, únor 2020. Pramen: FacebookNa Kozí dráze se objevili dělníci, únor 2020. Pramen: Facebook

Na zanedbané Kozí dráze (Děčín – Oldřichov u Duchcova) se v těchto dnech objevili dělníci, kteří trať čistí a zbavují

Na zanedbané Kozí dráze (Děčín – Oldřichov u Duchcova) se v těchto dnech objevili dělníci, kteří trať čistí a zbavují náletových dřevin. Upozornila na to například facebooková stránka Nová „Kozí dráha“ aneb z Krupky do Řetenic za 15 minut.

Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše ale nejde o předzvěst brzkého návratu vlaků. „Mapuje se skutečný stav trati pro potřeby zpracování záměru projektu,“ uvedl Illiaš. Záměr na obnovu trati chce Správa železnic předložit ke schválení centrální komisi ministerstva dopravy během několika měsíců.

Opuštěné a zchátralé Kozí dráze se dostalo pozornosti poté, co zde na podzim objednala společnost KPT Rail vlaky na letní sezonu 2020. Kapacitu ale od Správy železnic nedostala. K případu se posléze vyjádřil i Drážní úřad, podle kterého zastavením dopravy nekončí povinnost vlastníka zajistit údržbu a opravu dráhy „v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost“. Tato povinnost podle Drážního úřadu vyplývá ze zákona. Správa železnic tak měla i během výluky, která je zde od ledna 2011, o dráhu řádně pečovat.

Správa železnic aktuálně připravuje podklady pro zpracování záměru projektu, který by měl přesněji určit předpokládané náklady na případné uvedení trati do provozuschopného stavu a posoudit efektivitu případně vynaložených finančních prostředků. Konečné slovo bude mít centrální komise MD. Správa železnic nedávno odhadla částku na více než sto milionů.

Odpovídá mluvčí Správy železnic Marek Illiaš:

Proč se SŽ do této údržby pustila?

V úseku Děčín – Telnice se situace nemění. V úseku Telnice – Oldřichov je pouze likvidována náletová vegetace pro průjezd speciálních hnacích vozidel tak, aby bylo možno aplikovat strojní chemický postřik proti plevelům a těleso dráhy lépe konzervovat a kontrolovat. Vzhledem k četným závadám a částečně zcizenému materiálu nelze v žádném případě hovořit o zprovoznění trati pro běžný provoz. V první etapě se počítá s úpravou úseku Oldřichov u D. – Teplice Lesní brána.

Jsou vyčíslené náklady? Pokud ano, v jaké výši, případně s jakou částkou se počítá?

Přednostně budou práce prováděny vlastní kapacitou.

Do kdy by mělo být hotovo?

Předpokládáme práce do konce vegetačního klidu, tedy 31. března. Jak dlouhý úsek bude do tohoto data upraven nelze zatím určit.

Bude se údržba a obnova týkat celé trati nebo jen některých úseků?

Jak bylo popsáno výše, délku upravovaného úseku bude limitovat jednak termín 31. března a také stav kolejového roštu pro jízdu speciálních hnacích vozidel.

Je pravda, že existuje poptávka po nákladní dopravě na této trati?

Oficiální poptávku v posledních několika letech neregistrujeme.

Tagy Kozí dráha Správa železnic Top
124 komentářů