Kozí dráha: Drážní úřad nepřímo kárá Správu železnic, ta zpracuje záměr projektu

Kozí dráha nedaleko Děčína. Autor: Phoenix CZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65025077Kozí dráha nedaleko Děčína. Autor: Phoenix CZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65025077

Záměr společnosti KPT Rail začít v létě provozovat vlaky na Kozí dráze (Děčín – Oldřichov u Duchcova) zaměstnal Drážní úřad

Záměr společnosti KPT Rail začít v létě provozovat vlaky na Kozí dráze (Děčín – Oldřichov u Duchcova) zaměstnal Drážní úřad i Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Správa železnic dopravci nepřidělila kapacitu s poukazem na výluku a dezolátní stav tratě.

Drážní úřad věc řešil na popud dopravce, neboť jeho úředním rozhodnutím byla v lednu 2011 na trati výluka zahájena. Úřad přitom vystavil pro Správu železnic nelichotivé stanovisko. Podle něj je drážní doprava obnovena dnem, kdy dopravce podá žádost o kapacitu. Drážní úřad přitom vychází z dřívějších verdiktů ministerstva dopravy.

Zároveň konstatuje, že zastavením dopravy nekončí povinnost vlastníka zajistit údržbu a opravu dráhy „v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost.“ Ta podle Drážního úřadu vyplývá ze zákona. Správa železnic tak měla i během výluky o dráhu řádně pečovat.

Neznamená to ovšem, že vlaky na trať v létě vyjedou. Drážní úřad totiž neřešil samotné nepřidělení kapacity, to je podle něj v kompetenci Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. A ten podle předsedy Pavla Kodyma dospěl k závěru, že kapacita na trati kvůli zchátralosti skutečně není. „Jet se tam nedá,“ doplnil Kodym.

Drážní úřad chce o situaci na trati se Správou železnic jednat. V krajním případě může zahájit i správní řízení, kde hrozí pokuta až deset milionů korun. To se ale v tuzemsku ještě nikdy nestalo.

Dosud úřad konal na popud KPT Rail, takže Správa železnic stanovisko neobdržela. S brzkým ukončením výluky přitom nepočítá. „Opravy a údržba jsou prováděny prioritně na tratích s celoroční objednávkou osobní dopravy nebo na tratích s pravidelnou dopravou nákladní, což není případ zmiňované trati,“ uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš.

Správa železnic ale podle něj aktuálně připravuje podklady pro zpracování záměru projektu, který by měl přesněji určit předpokládané náklady na případné uvedení trati do provozuschopného stavu a posoudil efektivitu případně vynaložených finančních prostředků.

„V této souvislosti je však také třeba upozornit na skutečnost, že Správa železnic iniciuje opakovaně takové legislativní změny, které by umožnily konverzi tratí, jejichž využití pro železniční dopravu není možno považovat za efektivní, což je i případ této dráhy,“ doplnil Illiaš. Něco podobného ministerstvo dopravy chystá, když chce prosadit do zákona o drahách možnost zakonzervování trati.

Tagy Drážní úřad Kozí dráha KPT Rail Správa železnic Top úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
341 komentářů