Správa železnic začala hledat firmu na výkupy pozemků pro novou trať z Brna do Přerova

Vizualizace trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem. Foto: Správa železnicVizualizace trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem. Foto: Správa železnic

První úsek se má stavět nejdříve v roce 2025.

Správa železnic se blíží k zahájení stavby prvního úseku nové trati mezi Brnem a Přerovem. Pro úsek z Nezamyslic do Kojetína začala hledat již firmu, která jí pomůže s výkupem pozemků.

O modernizaci tratě, která je součástí spojení mezi druhým a třetím největším městem v zemi, se mluví desítky let. Dosud je jednokolejná a s rychlostí odpovídající spíše 19. století. Zatímco některé části pro modernizaci se ještě nedostaly do fáze schváleného záměru projektu, část mezi Nezamyslicemi a Kojetínem má už nepravomocné územní rozhodnutí. Vítěz soutěž na majetkoprávní přípravu má zajistit smlouvy pro výkup pozemků, případně podklady pro vyvlastňovací řízení.

Příprava tohoto úseku je nejdále,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Zahájení stavby plánuje Správa železnic v roce 2025, kdy má vypuknout i výstavba úseku Kojetín – Přerov. Jde o několikátý posun termínu zahájení „Termín a pořadí zahájení však závisí na dokončení majetkoprávního vypořádání v předmětných úsecích, vydání pravomocných stavebních povolení do září 2024 a současně zajištění dostatečných finančních prostředků z fondů EU a SFDI,“ dodal Gavenda.

Ke stavbě bylo vydáno zatím nepravomocné územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení.

Další úseky mezi Brnem a Přerovem jsou zatím v časnější fázi přípravy. Pro trať z Brna do Blažovic se zatím zpracovává záměr projektu, který se dostane ke schválení v roce 2023. U ostatních částí se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Tagy Brno - Přerov Nezamyslice - Kojetín Správa železnic trať 300
71 komentářů