Rychleji z Brna do Přerova. Správa železnic vybrala projektanty úseku Kojetín – Nezamyslice

Vizualizace vysokorychlostní trati mezi Brnem a Ostravou u Blažovic. Foto: SŽDCVizualizace vysokorychlostní trati mezi Brnem a Ostravou u Blažovic. Foto: SŽDC

Jako první se má stavět úsek Nezamyslice - Kojetín.

Plány na rychlejší spojení mezi Brnem a Přerovem pokročily do dalšího stupně. Správa železnic uzavřela v posledních dvou měsících další tři zakázky na přípravu spojení, kde by měly vlaky jezdit rychlostí 200 km/h.

Ve dvou případech jde o zakázky na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. Pro Vyškov – Nezamyslice ji získalo za 40,6 milionů korun sdružení Sudop Brno a Afry. V podobné fázi je zakázka na dopracování a aktualizace dokumentace pro územní řízení u úseku Blažovice – Vyškov, kterou získalo stejné sdružení za 38 milionů korun.

U úseku Nezamyslice – Kojetín již běží zakázka na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, zakázku za 153 milionů korun získaly firmy ze Sudop Group – Moravia Consult a Metroprojekt. Nejdále od stavby je úsek z Brna do Blažovic, kde Správa železnic loni teprve vybrala zpracovatele projektu.

Výrazně vyšší náklady

V zadávací dokumentaci ke stavbě Správa železnic už v únoru přiznala zásadní navýšení nákladů na projekt zrychlení celé trasy. Namísto odhadovaných 32,5 miliardy korun z roku 2018 rozpočet vyšplhal už na 57 miliard korun.

„Navýšení odhadovaných nákladů souvisí mimo jiné s aktualizací cen ve vazbě na plánovanou dobu výstavby. Dalším důvodem je upřesňování technického řešení jednotlivých staveb a zapracování připomínek vyplývajících z projednávání s dotčenými orgány a zástupci místních samospráv. Jde především o klíčové stavební objekty tunelů a mostů,“ řekl v únoru mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zakázky na aktualizace dokumentace mají podle Správy železnic přinést technické řešení, které stavbu zlevní.

Jako první z celého ramena Brno – Přerov počítá Správa železnic se stavbou trasy Nezamyslice – Kojetín v únoru 2024. O půl roku později se má začít stavět úsek Kojetín – Přerov.  K tomuto úseku přinesl nedávno rozsáhlejší popis časopis Silnice a železnice.  Úsek z Vyškova do Nezamyslic má přijít na řadu v únoru 2025, stejně jako Blažovice – Vyškov. Jako poslední se začne stavět úsek z Brna do Blažovic v roce 2026. „Dokončení celého rameneapředpokládáme do poloviny roku 2031,“ dodal Gavenda.

Tagy Brno - Přerov Doporučeno seznam Správa železnic
130 komentářů