Rychlejší trať z Brna do Přerova se má začít stavět v roce 2024, náklady stouply téměř dvojnásobně

Vizualizace trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem. Foto: Správa železnicVizualizace trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem. Foto: Správa železnic

Rychlejší trať Brno - Přerov má být hotová v roce 2031.

Správa železnic vypsala jednu z největších projekčních zakázek letošního roku. V soutěži s odhadovanou cenou 161 milionů korun hledá dodavatele dokumentace pro stavební povolení úseku Nezamyslice – Kojetín. Oproti původním předpokladům stavba úseku z Brna do Přerova výrazně prodraží.

V zadávací dokumentaci ke stavbě Správa železnic současně přiznává zásadní navýšení nákladů na projekt  zrychlení celé trasy. Namísto odhadovaných 32,5 miliardy korun z roku 2018 rozpočet vyšplhal už na 57 miliard korun.

Navýšení odhadovaných nákladů souvisí mimo jiné s aktualizací cen ve vazbě na plánovanou dobu výstavby. Dalším důvodem je upřesňování technického řešení jednotlivých staveb a zapracování připomínek vyplývajících z projednávání s dotčenými orgány a zástupci místních samospráv. Jde především o klíčové stavební objekty tunelů a mostů,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Správa železnic současně soutěží i pro některé další úseky aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. „Cílem je také optimalizace technického řešení ve snaze o snížení nákladů jednotlivých staveb,“ dodal Gavenda. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu Kojetín – Přerov, v případě 2. (Blažovice – Vyškov) a 3. stavby (Vyškov – Nezamyslice) se řeší její aktualizace. Stavba úseku Brno – Blažovice je nyní ve fázi přípravy záměru projektu. Na trati se počítá s maximální rychlostí 200 km/h.

Jako první z celého ramena Brno – Přerov počítá Správa železnic se stavbou trasy Nezamyslice – Kojetín v únoru 2024. O půl roku později se má začít stavět úsek Kojetín Přerov. Úsek z Vyškova do Nezamyslic má přijít na řadu v únoru 2025, stejně jako Blažovice – Vyškov. Poslední se začne stavět úsek z Brna do Blažovic v roce 2026. „Dokončení celého ramena předpokládáme do poloviny roku 2031,“ dodal Gavenda.

Tagy Brno - Přerov Správa železnic Top
206 komentářů