Správa železnic vypsala největší projekční zakázku na vysokorychlostní trať

Vysokorychlostní vlak TGV. Foto: SNCFVysokorychlostní vlak TGV. Foto: SNCF

Správa železnic počítá se zahájením stavby úseku z Poříčan do Světlé nad Sázavou do roku 2027.

Správa železnic vypsala již sedmou soutěž na projekční přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. Během jediného dne zveřejnila tendry na VRT Střední Čechy pro úsek z Poříčan do Světlé nad Sázavou, a také již dříve avizovaný tendr na VRT Podřipsko z Prahy do Lovosic.

Soutěž na středočeskou část budoucí trati z Prahy do Brna je odhadovanou cenou projekčních prací zatím největší: půl miliardy korun. Půjde o zpracování dokumentace pro 70 kilometrů trati.

Úsek z Poříčan do Světlé nad Sázavou naváže na již projektovanou trať z Běchovic do Poříčan (VRT Polabí). Předmětem veřejné zakázky je kromě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) také příprava podkladů pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Součástí DÚR jsou veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vysokorychlostní železnice do území. Dokumentace zároveň identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro výstavbu VRT a navrhne technické provedení tratě.

Podobně jako u dalších zakázek na projektování bude Správa železnic vybírat dodavatele metodou Best Value, která více zdůrazňuje odbornost dodavatelů. To má snížit riziko nedostatků výsledného díla.

Územní rozhodnutí pro tento úsek očekává Správa železnic v roce 2025. Stavba by měla být zahájena o dva roky později. Trať bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Vlaky by měly na tento úsek poprvé vyjet kolem roku 2031. VRT Střední Čechy je součástí nového vysokorychlostního spojení Prahy s Brnem a Břeclaví. Jízdní doba mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí by se po dokončení celého ramene měla zkrátit na méně než jednu hodinu. Od počátku provozu tohoto úseku dojde k výraznému navýšení kapacity železniční dopravní cesty a zkrácení jízdních dob. To může vést k rozšíření nabídky vlakových spojů pro cestující nebo zvýšení spolehlivosti a včasnosti železniční dopravy.

Trasa VRT Střední Čechy. Foto: Správa železnic

Trasa VRT Střední Čechy. Foto: Správa železnic

Tagy Poříčany - Světlá nad Sázavou seznam Správa železnic VRT VRT Střední Čechy vysokorychlostní tratě v ČR
125 komentářů