Správa železnic vybrala projektanty vysokorychlostní tratě Moravská brána, cena spadla o čtvrtinu

Vysokorychlostní trať. Pramen: Správa železnicVysokorychlostní trať. Pramen: Správa železnic

Správa železnic počítá se zahájením stavby v tomto úseku v roce 2025.

Více než rok po vyhlášení soutěže dokončila Správa železnic výběr firem, které připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí na vysokorychlostní trať s názvem VRT Moravská Brána. Ta povede v blízkosti stávajícího koridoru z Prosenic do Ostravy.

Zatímco u většiny projekčních zakázek je vysoutěžená cena většinou stejná nebo vyšší než odhadovaná, v případě soutěží na přípravu vysokorychlostních tratí v Česku dochází vždy k výraznému poklesu ceny.

Zakázku na první část z Prosenic do Hranic na Moravě získalo sdružení firem AFRY CZ, ÅF-Infrastructure AB a Sagasta, které nabídlo 139,5 milionu korun. Odhadovaná cena byla 195 milionů korun, cena je tak o 28 % nižší. U zakázky na projektování úseku z Hranic do Ostravy vyhrálo sdružení Moravia Consult, Metroprojekt (oba Sudop Group) a Sudop Brno. Nabídlo 241,4 milionů korun, odhad byl 320 milionů korun.

Vítězství zatím není definitivní, neúspěšní účastníci se mohou odvolat. V soutěži na první úsek byly tři nabídky. Kromě vítěze a Sudopu ještě Valbek společně s Mott MacDonald. V druhé byl jen vítěz a Afry. Vyplývá to z rozhodnutí o výběru dodavatele, které má redakce k dispozici.

Po úseku Běchovice – Poříčany jde o další vysokorychlostní trať, kde by se měla začít připravovat dokumentace pro územní rozhodnutí.

Odlehčení pro nejzatíženější trať

Nová vysokorychlostní trať má odlehčit nejzatíženějšímu úseku české železnice, ve kterém se stýkají evropské i národní železniční koridory. Projekt počítá také se sjezdem zapojeným do stávající stanice Hranice na Moravě. Současně má řešit přípravu na výhledové pokračování VRT od Prosenic pro vlaky jedoucí na Brno a Olomouc.

V úseku mezi Přerovem a Ostravou počítá Správa železnic s rychlostí vlaků až 350 km/h, jízdní doba mezi Přerovem a Ostravou se má zkrátit na 15 minut.

Správa železnic také může využít opci, do které mimo jiné zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. „Opce bude využita v případě úspěšného zapracování VRT Moravská brána do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejichž aktualizace na žádost Správy železnic právě probíhá,“ uvedla Správa železnic loni v tiskové zprávě.

Součástí zakázky je i zpracování záměru projektu rekonstrukce stanice Hranice na Moravě. Centrální komise ministerstva dopravy pak rozhodne, zda je takový projekt smysluplný. Na rozhodnutí komise potom závisí využití další opce na dopracování DÚR na rekonstrukci stanice. „Rekonstrukcí nádraží včetně výpravní budovy by Správa železnic chtěla umožnit cestujícím kvalitní přístup k rychlé železnici a k vlakům odbočujícím z VRT směrem na Valašsko a Slovensko,“ dodala Správa železnic.

Výběr zpracovatele dokumentace byl stejně jako u dalších úseků VRT založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Ta je založena i na zohlednění kvality plnění, ne pouze na nejnižší nabízené ceny. Vítěz soutěže bude mít od podpisu smlouvy 14 měsíců na dokončení díla. Správa železnic uvádí jako datum zahájení stavby rok 2025.

Mapa připravovaných vysokorychlostních tratí na Moravě. Foto: Správa železnic

Mapa připravovaných vysokorychlostních tratí na Moravě. Foto: Správa železnic

Tagy Afry AFRY CZ Metroprojekt Moravia Consult Sagasta Správa železnic Sudop Brno VRT VRT Moravská Brána vysokorychlostní spojení Česko - Polsko vysokorychlostní tratě
135 komentářů