Správa železnic soutěží přípravu další rychlotrati. Hledá projektanty pro Moravskou Bránu

Vysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche BahnVysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche Bahn

Správa železnic počítá se zahájením stavby v roce 2025, zakázka řeší i rekonstrukci stanice Hranice na Moravě.

Správa železnic vypsala již druhou soutěž na firmu, která zpracuje dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR). Po stále nedokončené a dvakrát vypsané soutěži na úsek Běchovice – Poříčany hledá projektanty úseku Prosenice – Hranice na Moravě označeného jako VRT (vysokorychlostní trať) Moravská brána

Zakázku Správa železnic vypsala na svém profilu zadavatele. Nová vysokorychlostní trať má odlehčit nejzatíženějšímu úseku české železnice, ve kterém se stýkají evropské i národní železniční koridory. Projekt počítá také se sjezdem zapojeným do stávající stanice Hranice na Moravě. Současně má řešit přípravu na výhledové pokračování VRT od Prosenic pro vlaky jedoucí na Brno a Olomouc.

Přerov – Ostrava: 15 minut

V úseku mezi Přerovem a Ostravou počítá Správa železnic s rychlostí vlaků až 350 km/h, jízdní doba mezi Přerovem a Ostravou se má zkrátit na 15 minut.

Vítěz zakázky s odhadovanou cenou 195 milionů korun má zpracovat také dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) a zapracovat požadavky dotčených úřadů a veřejnosti.

Mapa připravovaných vysokorychlostních tratí na Moravě. Foto: Správa železnic

Mapa připravovaných vysokorychlostních tratí na Moravě. Foto: Správa železnic

Správa železnic také může využít opci, do které mimo jiné zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. „Opce bude využita v případě úspěšného zapracování VRT Moravská brána do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejichž aktualizace na žádost Správy železnic právě probíhá,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Součástí zakázky je i zpracování záměru projektu rekonstrukce stanice Hranice na Moravě. Centrální komise ministerstva dopravy pak rozhodne, zda je takový projekt smysluplný. Na rozhodnutí komise potom závisí využití další opce na dopracování DÚR na rekonstrukci stanice. „Rekonstrukcí nádraží včetně výpravní budovy by Správa železnic chtěla umožnit cestujícím kvalitní přístup k rychlé železnici a k vlakům odbočujícím z VRT směrem na Valašsko a Slovensko,“ dodala Správa železnic.

Výběr zpracovatele dokumentace je stejně jako u dalších úseků VRT založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Ta je založena i na zohlednění kvality plnění, ne pouze na nejnižší nabízenou cenu. Vítěz soutěže bude mít 14 měsíců od podpisu smlouvy na dokončení díla. Správa železnic jako datum zahájení stavby aktuálně uvádí rok 2025.

Tagy 3. čtvrtletí Správa železnic Top VRT VRT Moravská Brána vysokorychlostní tratě
105 komentářů