Správa železnic vybrala dodavatele laviček, košů a spol. Do tendru přišla jediná nabídka.

Nová zastávka Praha-Eden. Pramen: egoéNová zastávka Praha-Eden. Pramen: egoé

Rámcová smlouva na dodávku mobiliáře má hodnotu 200 milionů korun.

Sdružení firem egoé plus a egoé kovo (dříve mmcité) vyhrálo velkou zakázku Správy železnic na dodávku mobiliáře pro železniční stanice a zastávky. Čtyři roky bude dodávat například lavičky, koše či stojany na kola na tuzemská nádraží.

Vítězství sdružení z Bílovic u Uherského Hradiště vyplývá ze zveřejněné smlouvy v registru smluv. Hodnota zakázky je 200 milionů korun. Nikdo jiný se do soutěže nepřihlásil, jak vyplývá z písemné zprávy zadavatele.

V přílohách smlouvy je většina informací o samotném mobiliáři začerněna, část má být z neanonymizovaných údajů ze standardního katalogu firmy. „Jednotlivé prvky mobiliáře budou splňovat nejen vysokou kvalitu technického a estetického zpracování, ale také designovou příbuznost,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podobu nového mobiliáře zatím Správa železnic nezveřejnila. „První lokality, kde se nový mobiliář objeví, budou upřesněny na přelomu srpna a září. Samotná instalace pak s ohledem na dodací lhůty jednotlivých prvků proběhne v říjnu,“ dodal Gavenda.

Sjednocení prvků ve stanicích a zastávkách

Správa železnic chce díky nové smlouvě začít začít pracovat na jednotné podobě jednotlivých prvků vybavení stanic a zastávek. Smlouva řeší dodávky odpadkových košů, lavicových sedadel a informačních cedulí.

Původní plán počítal s tím, že nejprve vysoutěží design a poté výrobu, nakonec vše spojila do jedné zakázky „z důvodů velmi vysoké časové a především finanční náročnosti“.

„Vypisuje tedy výběrové řízení, při kterém bude probíhat výběr mobiliáře od zkušených výrobců z již existujících prvků, které jsou už odzkoušené v praxi. Vítězný uchazeč výběrového řízení může okamžitě začít mobiliář dodávat. Oproti tomu vítězný návrh z designerské soutěže je potřeba nejdříve dlouhodobě testovat a následně opětovně soutěžit a hledat výrobce,“ řekla loni při vypsání soutěže mluví Správy železnic Radka Pistoriusová.

Podle zadávací dokumentace by se měly jednotlivé prvky vzájemně doplňovat a tvořit designově příbuznou sestavu, vzájemně se doplňovat a vytvářet harmonický a doplňující se celek. Lavice mají například zamezit ležení. Mobiliář se bude vyměňovat postupně s tím, jak starý chátrá, případně bude výměna součástí větší rekonstrukce nádraží.

Tagy egoé egoé kovo egoé plus mobiliář Správa železnic
56 komentářů