Vývěsky, koše, lavice. SŽ vypsala tendr na vybavení stanic, designérskou soutěž vzdala

Lavičky na nádraží v pražském Braníku. Pramen: Wikimedia Commons, ŠJůLavičky na nádraží v pražském Braníku. Pramen: Wikimedia Commons, ŠJů

Lavice mají například zamezit ležení

Lidová tvořivost, která po desítky let formovala podobu mobiliáře na českých nádražích, by měla příští rok začít ustupovat. Správa železnic (SŽ) chce začít pracovat na jednotné podobě jednotlivých prvků vybavení stanic a zastávek.

Aktuálně vypsala tendr na dodavatele odpadkových košů, lavicových sedadel a informačních cedulí; v soutěži jde o rámcovou smlouvu na následující tři roky. Cena bude v soutěži hrát 80procentní roli, patnáct procent připadne na estetickou a technickou úroveň a pět procent na dodací lhůtu.

Správa železnic tak smíchala design a výrobu do jediného tendru, ačkoliv původně chtěla vypsat čistě designérskou soutěž, ze které měla vzejít nová podoba mobiliáře. Příprava této soutěže už běžela. Podle mluvčí Radky Pistoriusové se SŽ rozhodla pro změnu „z důvodů velmi vysoké časové a především finanční náročnosti“.

„Vypisuje tedy výběrové řízení, při kterém bude probíhat výběr mobiliáře od zkušených výrobců z již existujících prvků, které jsou už odzkoušené v praxi. Vítězný uchazeč výběrového řízení může okamžitě začít mobiliář dodávat. Oproti tomu vítězný návrh z designerské soutěže je potřeba nejdříve dlouhodobě testovat a následně opětovně soutěžit a hledat výrobce,“ doplnila Pistoriusová.

Podle zadávací dokumentace by se měly jednotlivé prvky vzájemně doplňovat a tvořit designově příbuznou sestavu, vzájemně se doplňovat a vytvářet harmonický a doplňující se celek. Lavice mají například zamezit ležení. Mobiliář se bude vyměňovat postupně s tím, jak starý chátrá, případně bude výměna součástí větší rekonstrukce nádraží.

Ze zadávací dokumentace

Nabízené prvky by měly citlivě dotvářet vizuální charakter specifického prostředí nádraží a železničních stanic a kvalitativně zhodnocovat prostranství s ohledem na běžné požadavky cestujících. Mobiliář by měl být dostatečně reprezentativní pro významné stanice i přiměřený pro běžné zastávky.

Zadavatel bude v rámci tohoto aspektu hodnotit designovou, materiálovou a tvarovou příbuznost nabízených prvků, přičemž komise bude klást důraz na designovou příbuznost prvků, u kterých si zadavatel vyžádal předložení vzorků. Nabízené prvky mohou být zadavatelem umisťovány v nádražních budovách a na nástupištích samostatně, stejně jako společně, resp. prvky mohou být umisťovány v různé kombinaci.

Tagy mobiliář nádraží Správa železnic Top
33 komentářů