cargo

Správa železnic tají, za co na nádraží v Pardubicích utratí téměř dvě miliardy. Začne záchody

Hlavní nádraží Pardubice. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářHlavní nádraží Pardubice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železnic nechce sdělovat detaily k rekordní investici do budovy pardubického hlavního nádraží. Centrální komise jí nedávno schválila projekt v

Správa železnic nechce sdělovat detaily k rekordní investici do budovy pardubického hlavního nádraží. Centrální komise jí nedávno schválila projekt v hodnotě 1,72 miliardy korun. Deník Zdopravy.cz žádal podrobnosti k záměru včetně rozpisu uvedené ceny.

„Vzhledem k rané fázi projektu poskytovat podrobnější rozpis investičních nákladů nebudeme,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Chystaná rekonstrukce, která by měla začít ještě letos, se přitom zcela vymyká ostatním nádražním opravám a předčí například i rekonstrukci Národního muzea. Rozpis ceny pak bývá běžnou součástí dokumentace předkládané centrální komisi. Deník Zdopravy.cz si o něj následně zažádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Některé podrobnosti však zveřejnil na svém webu pardubický poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník, který je zároveň místopředsedou správní rady Správy železnic. Podle něj nákladná oprava začne na záchodech.

„Osobně jsem od Vás obdržel desítky podnětů na zastaralé toalety, které už nesplňují standardy dnešní doby. Po konzultaci s kolegy jsme se proto rozhodli začít samotnou rekonstrukci nádraží právě modernizací toalet. Tuto fázi pracovně označujeme jako etapu 0,“ napsal Kolovratník.

Následovat bude první etapa oprav. Na rekonstrukci toalet naváže podle poslance rekonstrukce střední části nádraží a výškové budovy. „Stavební správa východ (SSV) v současné době připravuje podklady pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele této etapy. K vypsání soutěže by mělo dojít v červnu letošního roku. Práce se tak naplno rozběhnou koncem léta a budou trvat do konce příštího roku,“ píše poslanec.

Náklady na realizaci první etapy jsou podle něj odhadovány na 450 milionů korun bez DPH. Ke kompletnímu dokončení rekonstrukce pak bude zbývat opravit halu, východní provozní křídlo a západní křídlo s bytovým domem. V tomto případě by stavební práce měly probíhat mezi lety 2022 a 2023. Celý soupis prací z Kolovratníkova webu je uveden pod článkem.

Rekonstrukce ostatních nádražních budov se přitom té pardubické cenově ani neblíží. Zřejmě nejnákladnější je oprava historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží, kde se celkově počítá zhruba se 750 miliony, k nejnákladnějším bude patřit i oprava novorenesančního nádraží v Českých Budějovicích, která si vyžádá zhruba 600 milionů. U Smíchovského nádraží se počítá s náklady kolem 400 milionů.

Pardubické nádraží předčí i rekonstrukci budovy Národního muzea, kde ze soutěže vzešla cena 1,635 miliardy korun včetně DPH. Nedávná rekonstrukce barokního areálu hospitalu Kuks vyšla na půl miliardy.

Schéma výpravní budovy Pardubice hl.n. Pramen: Správa železnic/web M. Kolovratníka

Schéma výpravní budovy Pardubice hl. n. Pramen: Správa železnic/web M. Kolovratníka

Chystané práce na budově pardubického hl. n. (Pramen: web M. Kolovratníka):

– Odstranění stávajících skladeb střešních plášťů a provedení nových střech.
– Komplexní stavební řešení interiérů vč. zajištění bezbariérových přístupů a hygienického zázemí.
– Komplexní stavební řešení vnější obálky budovy (fasády, střecha).
– Snížení energetické náročnosti budovy (výměna výplní otvorů za repliky a částečné zateplení min. na výškové části objektu).
– Komplexní výměna vnitřních rozvodů ZTI (voda, kanalizace).
– Komplexní výměna vnitřních rozvodů VZT.
– Komplexní výměna vnitřních silnoproudých rozvodů (elektroinstalace).
– Výměna a rozšíření vnitřních slaboproudých rozvodů (rozhlasové zařízení, elektrická požární signalizace, poplachový zabezpečovací a tísňový systém a elektronická kontrola vstupu, kamerový systém, informační systém pro cestující, dálková diagnostika technologických systémů, pokrytí Wi-Fi ve veřejných prostorách, vnitřní sdělovací a datové rozvody a úpravy stávajících slaboproudých rozvodů).
– Komplexní výměna tepelných rozvodů.
– Vytvoření nových kancelářských prostor pro složky Správy železnic –⁠ vybudování centrálního školícího střediska. Dojde k využití současně nevyužívaných prostor v budově.
– Vybavení všech nově navrhovaných kancelářských prostor na současné hygienické požadavky.
– Doplnění objektu o výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy.
– Doplnění objektu o 3 eskalátory na každém ze schodišť do podchodů. Celkem je navrženo 6 eskalátorů pro potřeby snadnějšího překonání výškového rozdílu mezi halou a podchody a v souladu s potřebou sjednocení technického řešení s infrastrukturální stavbou uzlu Pardubice.
– Úprava dispozičního uspořádání objektu na současné provozní podmínky a požadavky ve veřejně přístupných částech a neveřejně přístupných částech, tzn. s cílem optimalizace a maximálního využití prostor celé výpravní budovy.
– Rozšíření nabídky doplňkových služeb pro cestující veřejnost v ŽST kategorie B.
– Zvýšení ploch pro komerční jednotky. Předpokládá se, že služby cestujícím nabízené v rámci rozšíření komerčních ploch rozšíří stávající nabídku služeb.
– Doplnění cykloboxů do nabídky služeb pro cyklisty a cestující veřejnosti. V rámci služby cykloboxů bude umožněno nabíjení elektrokol.
– Úprava zpevněné plochy mezi západním křídlem a budoucí hranou stezky pro pěší.
– Vybudování rezidenčních parkovacích ploch v suterénní části budovy.
– Provedení nadzemního objektu pro automatický parkovací systém včetně úpravy plochy u tohoto objektu.
– Úpravy a rekonstrukce stávajících anglických dvorků.
– Umístění nového trafa pro zajištění dostatečného množství elektrické energie ve stavu po rekonstrukci na základě předpokládané výhledové bilance elektrické energie.
– Zvýšení bezpečnosti cestujících v budově instalací CCTV napojeného na 24 hodinový dohled. Ve výpravní budově bude přemístěna stávající občasná služebna Policie ČR.
– Doplnění informačního systému a rozhlasu včetně stavební připravenosti pro umístění informačních systémů v prostoru přednádraží (MHD) a terminálů B (IAD).
– Stávající prostory pro čekání cestujících v hale budou rozšířeny o samostatnou čekárnu pro matky s dětmi, která bude temperována.
– Stávající nefunkční kino bude upraveno na multifunkční prostor. Prostory kina musí být upraveny i v souladu s požadavky památkové péče. Nebude umisťována audiovizuální technika, ale budou stanoveny a provedeny přípojné trasy pro její napojení. Vybavení prostor kina bude na budoucím nájemci.
– Stávající neuspořádaná solitérní zeleň na ochozu v hale výpravní budovy bude upravena a doplněna o další prvky zeleně.

Tagy Pardubice hl. n. Správa železnic Top
58 komentářů