dpp

Po miliardové rekonstrukci je v Pardubicích horší zabezpečení. Tvoříme nebezpečné prostředí, říká školitel

Dronové záběry ze srážky vlaků v Pardubicích. Foto: Hasiči SŽDronové záběry ze srážky vlaků v Pardubicích. Foto: Hasiči SŽ

V Pardubicích bude zabezpečovač ETCS, zatím je vypnutý. Jezdí se tak jen podle návěstidel, kódování nefunguje.

(14:00, doplnili jsme vyjádření SŽ ve 2. odstavci a pod článkem) Po rekonstrukci za více než sedm miliard je aktuálně stanice Pardubice hlavní nádraží hůře zabezpečena než před rozsáhlou proměnou. Důvodem je přechodný stav, který zde potrvá do ledna, kdy se zapne evropský zabezpečovač ETCS.

Deníku Zdopravy.cz to potvrdilo několik dopravců a strojvedoucích. Národní zabezpečovač byl kvůli rekonstrukci odstraněn a čeká se na zapnutí ETCS. Podle Správy železnic byl způsob řízení provozu po dobu výluk a stavebních prací v místě v souladu se zákonem o dráhách a příslušnou vyhláškou. „Jedná se o zcela standardní postup,“ uvedla SŽ, jejíž celé vyjádření je pod článkem.

Nemusel by nehodě zcela zabránit, ale výrazně by snížil riziko, že k ní dojde,“ řekl David Philipp ze společnost CityRail k absenci zabezpečovače. Firma CityRail působí jako dopravce, ale současně i školí strojvedoucí a dopravce v oblasti bezpečnosti.

Jen návěstidlo

Philipp sám Pardubicemi jezdí často jako strojvedoucí. V Pardubicích je v současnosti omezena rychlost na 100 km/h, veškerá odpovědnost je pouze na strojvedoucím. „Strojvedoucí tak získává informace jen z návěstidel. Kdyby byl zapnutý zabezpečovač, tak dojde k takzvanému přenosu kódu a na stanovišti by se mu rozsvítilo červené světlo a byl by varován o blížící se návěsti stůj a zpomalil by,“ uvedl Philipp.

Phillip současně zdůraznil, co k takovým mimořádnostem přispívá.  „Celý systém by měl vést k co největší eliminaci lidských chyb. Případ Pardubic ukazuje, že strojvedoucím naopak vytváříme ještě nebezpečnější prostředí,“ dodal Philipp. Už v minulosti soudy nebo Drážní inspekce konstatovaly, že lepší přístup k bezpečnosti by mohl některým událostem zabránit. Jednou z takových nehod bylo vykolejení nákladního vlaku u Mariánských Lázní.

Soud osvobodil strojvedoucího žalovaného za vykolejení vlaku u Mariánských Lázní

Ke slavnostnímu otevření modernizace pardubického nádraží došlo minulý týden. Hotovo ale ještě ani v kolejišti kompletně není. To nezabránilo velké slávě minulý týden za účasti premiéra i některých opozičních politiků lokálního významu.

Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že podle zjištění Drážní inspekce došlo k projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu v případě expresního osobního vlaku. „Zda se jednalo o technickou závadu, o lidskou chybu či o kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření a konkrétní závěry není možné předjímat,“ uvedl.

„Drážní inspekce se rovněž zabývá okolnostmi dané mimořádné události a přispívajícími faktory, proto si její šetření vyžádá několik měsíců. Následně bude závěrečná zpráva zveřejněna na webu inspekce,“ uvedl generální inspektor Jan Kučera.

Vyjádření Správy železnic

Způsob řízení provozu po dobu výluk a stavebních prací byl v místě v souladu se zákonem o dráhách, vyhláškou 173/95 Sb. Jedná se o zcela standardní postup.

ETCS bude po modernizaci naopak fungovat ve větším rozsahu než před stavbou, nově pro všechny vlakové cesty ve stanici.

Výhradní provoz pod ETCS začne v souladu s národním implementačním plánem na našich nejvytíženějších tratích platit od 1. 1. 2025. Správa železnic instaluje traťovou část systému ETCS, v tuto chvíli máme systém instalovaný na cca 1000 km tratí. Vše pokračuje podle nastaveného harmonogramu.

Pro úplnost dodáváme, že vlak podle vyjádření majitele společnosti zabezpečovačem vybaven nebyl.

Co se týče vyšetřování nehody, je v gesci Drážní inspekce a Policie ČR. Lze uvést, že podle Drážní inspekce minul před nehodou v Pardubicích rychlík Ex 1021 návěstidlo v poloze zakazující jízdu. Zda se jednalo o technickou závadu, lidskou chybu či kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření, které může trvat i několik měsíců.

S vědomím tragické bilance pardubického železničního neštěstí bychom rádi zdůraznili, že podobné nehody jsou zcela ojedinělé a událost nic nemění na tom, že železnice je dlouhodobě nejbezpečnějším způsobem dopravy.

Tagy bezpečnost na železnici CityRail Pardubice hl. n. Pardubice hlavní nádraží Správa železnic srážka vlaků srážka vlaků Pardubice srážka vlaků v Pardubicích
908 komentářů