Správa železnic soutěží projektanty vysokorychlostní trati z Velké Bíteše do Brna

Vysokorychlostní vlak TGV. Foto: SNCFVysokorychlostní vlak TGV. Foto: SNCF

Otevření tří nových úseků vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem má zkrátit jízdní doby na 1 hodinu a 45 minut.

Správa železnic vypsala zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí na další část vysokorychlostní tratě v Česku. V soutěži  s odhadovanou cenou 300 milionů korun hledá projekční firmu, která současně připraví i dokumentaci pro proces EIA. Jedná se o již osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.

Úsek Velká Bíteš – Brno je součástí trasy nazvané VRT Vysočina, jde o spojení Praha – Brno – Břeclav. Projektanti kromě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí připraví také veškeré podklady pro tuto dokumentaci, například inženýrskogeologické nebo přírodovědné průzkumy. Zpracují také digitální model tratě ve standardu BIM.

VRT Vysočina fáze I bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Novostavba vysokorychlostní tratě v úseku Velká Bíteš – Brno zahrnuje napojení na stávající železniční síť, její úpravy a výstavbu doprovodné infrastruktury. Projektanti rovněž navrhnou přestavbu zastávky Osová Bítýška a také úplně novou zastávku Velká Bíteš. Obě budou předmětem architektonicko-urbanistického návrhu.

Dokumentace pro územní rozhodnutí poskytne informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o půdorysném a výškovém umístění nebo vazbách na okolí. Stanoví také koncepci napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a stanoví budoucí majetkoprávní vztahy pro výstavbu VRT. Správa železnic předpokládá vydání územního rozhodnutí pro tento úsek v roce 2025. Vlaky by měly na novou trať vyjet poprvé kolem roku 2031.

Správa železnic plánuje přípravu a stavbu tratí tak, aby bylo možné od počátku provozu využít výhody rychlejšího spojení, i když nebude hotovo v celé trase. VRT Vysočina fáze I, společně s úseky VRT Střední Čechy a VRT Polabí, zkrátí cestovní dobu mezi Prahou a Brnem na zhruba 1 hodinu a 45 minut. „Takto zásadní snížení jízdní doby již umožní alespoň částečný přesun dálkových spojů z koridorů mezi těmito městy. Uvolněná kapacita může posloužit nejen intenzivní regionální dopravě v brněnské aglomeraci, ale také nákladní dopravě,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Kompletní přehled přípravy vysokorychlostních tratí je zde.

Trasa VRT Vysočina, fáze 1. Foto: Správa železnic

Trasa VRT Vysočina, fáze 1. Foto: Správa železnic

Tagy Správa železnic VRT VRT Praha - Brno VRT Vysočina vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR
136 komentářů