Správa železnic soutěží miliardovou proměnu dvou nádraží v Libereckém kraji

Vizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZ

Odhadovaná cena stoupla za čtyři roky o 60 %.

Už dnes jde o jednu z tratí v nejlepším stavu v Libereckém kraji, kde i díky jízdním dobám vlak dokáže konkurovat individuální automobilové dopravě. Správa železnic (SŽ) se rozhodla do trati 089 z Liberce do Hrádku nad Nisou investovat další miliardu a čtvrt. V soutěži se stropem 1,274 miliardy korun hledá firmu, která provede úpravu železničních stanic Chrastava a Hrádek nad Nisou a současně vylepší i některé parametry trati. Vyplývá to z údajů na profilu zadavatele. K zahájení stavby má dojít příští rok.

Původně Správa železnic připravovala odděleně zakázku na Chrastavu a Hrádek samostatně, nakonec je spojila do jedné velké. Cena výrazně stoupla: ještě v roce 2020 při vypisování soutěže na projektanty byla předpokládaná hodnota za oba projekty 790 milionů korun, v roce 2022 1,011 miliardy korun. „Hlavním přínosem stavby bude úspora času při křižování vlaků, výrazné zlepšení nevyhovujícího stavu trati i stanic a podstatné zvýšení kultury cestování,“ řekl v roce 2022 Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železnic

Rychlejší vlak z Liberce do Prahy počká. Tři čtvrtě miliardy míří do dvou stanic v Libereckém kraji

Součástí stavby je vybudování traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Dojde k přípravě na jednotný celoevropský zabezpečovací systém ETCS, který zde má být od roku 2033. Projektovou dokumentaci připravovala společnost AFRY CZ.

Nové podchody a propojení s autobusy

V případě Hrádku nad Nisou dojde k rekonstrukci kolejiště včetně železničního spodku, vnějšího a ostrovního nástupiště a výstavbě přístupových komunikací. Na všechna nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup. Dojde ke zřízení nového podchodu, který bude nově v prostoru autobusového terminálu, to má zlepšit přestupy mezi oběma módy dopravy.

Stávající výpravní budova projde rekonstrukcí, čekárna bude přestavěna na místnosti pro umístění technologických zařízení. Čekárna bude nově v v blízkosti autobusového terminálu. Součástí projektu je i výstavba nového zastřešení nástupišť s využitím stávajících prvků a výstupů z podchodu. Dále dojde k rekonstrukci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Rekonstruovat se bude důležitý železniční přejezd v Liberecké ulici, který bude nově jednokolejný. Více údajů je v  informačním letáku.

Obrazem: Stanice v Chrastavě a Hrádku nad Nisou čeká miliardová proměna

V Chrastavě bude součástí zakázky rovněž komplexní rekonstrukce kolejiště a zvýšení rychlosti ze 60 na 80 km/h.  Správa železnic vybuduje nový podchod, současně dojde k prodloužení do svahu k průmyslové zóně. V rámci stavby dojde také k částečné obnově výpravní budovy a k výstavbě nového zastřešení nástupišť s využitím stávajících prvků a výstupů z podchodu. Součástí prací bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Dojde k modernizaci zabezpečení několika železničních přejezdů a k úpravě částí souvisejících se zabezpečovacím a sdělovacím zařízením ve stanici Liberec. Více dat o stavbě je v informačním letáku.

Železniční stanice Chrastava. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZVizualizace nové podoby stanice Chrastava. Foto: AFRY CZSoučasný stav stanice Hrádek nad Nisou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNová podoba stanice Hrádek nad Nisou. Foto: AFRY CZNová podoba stanice Hrádek nad Nisou. Foto: AFRY CZNová podoba stanice Hrádek nad Nisou. Foto: AFRY CZNová podoba stanice Hrádek nad Nisou. Foto: AFRY CZNová podoba stanice Hrádek nad Nisou. Foto: AFRY CZ
Tagy Chrastava Hrádek nad Nisou Správa železnic trať 089 Trať 089 Liberec - Varnsdorf
50 komentářů