Správa železnic odkládá kvůli nedostatku peněz první větší opravy tratí, posune je na příští rok

Stavební stroj RUS 1000 S. Pramen: Swietelsky RailStavební stroj RUS 1000 S. Pramen: Swietelsky Rail

Rozpočet na údržbu je i přes škrty vyšší než v roce 2020.

Správa železnic je nucena odložit některé opravy tratí plánované původně na letošní rok. Důvodem jsou škrty v objemu státního příspěvku na zajišťování provozuschopnosti dráhy.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury letos počítá v této oblasti s částkou 14,385 miliardy korun, což je meziroční pokles o více než dvě miliardy korun. Správní rada Správy železnic už dříve varovala, že redukce může vést až k zastavení provozu na některých tratích.

Snížení alokace finančních prostředků na provozuschopnost se v letošním roce projeví zejména časovým posunem harmonogramu realizace akcí komplexnějšího charakteru (cyklická údržba),“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Připustila, že redukce se může projevit i zvýšeným výskytem pomalých jízd na méně vytížených tratích. Jinými slovy, vlaky budou muset jezdit pomaleji než dosud a hrozí častější zpoždění.

„Snížení objemu opravných prací v oblasti údržby je primárně vyvoláno obecným růstem cenové hladiny ČR, zejména stavebního materiálu. Úsporná opatření v oblasti údržby v žádném případě nepovedou k ohrožení bezpečnosti dráhy,“ dodala Friebová.

Správa železnic na žádost deníku Zdopravy.cz zveřejnila seznam některých akcí, které budou odloženy na roky 2023 nebo 2024. Náklady u každé z těchto akcí byly odhadovány v řádu stovek miliónů korun.

Škrty v rozpočtu Správy železnic nejsou tak zásadní v porovnání s předchozími lety: ještě v roce 2020 bylo v rozpočtu v této položce 14,2 miliardy korun, tedy méně než na letošní rok. Správa železnic ale naučila své dodavatele, že mohou nabízet výrazně vyšší ceny, než je obvyklé v jiných sektorech stavebnictví. Ze svých zisků mohou tak přispět na putovní výstavku TGV po Česku.

Seznam plánovaných akcí, které letos neproběhnou

Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně)
Jedná se o výměnu trolejových drátů a nosných lan včetně izolátorů, trakčních podpěr včetně základů, ukolejnění, kotevních kladkostrojů, strojových lan, úsekových odpojovačů a zesilovacího vedení. Původní trakční vedení vykazuje opotřebovanost a je nutné ho nahradit.

Oprava trati v úseku Nová Pec – Č. Kříž
Akce zahrnuje souvislou výměnu pražců a kolejnic, štěrkového lože, opravu bezstykové koleje a geometrických parametrů, přejezdových konstrukcí, mostu a vybraných propustků.

Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad
V celém mezistaničním úseku dojde k výměně pražců a kolejnic, úpravě odvodnění, geometrických parametrů koleje, opravě vybraných mostních objektů a zavedení rychlostního profilu V130.