Správa železnic hledá projektanta elektrizace trati Plzeň – Nýřany – Chotěšov

Nová zastávka Plzeň-Skvrňany. Autor: Swietelsky RailNová zastávka Plzeň-Skvrňany. Autor: Swietelsky Rail

K modernizaci tratě by mělo dojít v letech 2025 až 2027

Příprava elektrizace trati z Plzně přes Nýřany do Chotěšova míří do projektové fáze. Správa železnic v pondělí vypsala tendr na projektanta, který zhotoví dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provedení stavby. Na stavbě následně zajistí autorský dozor. Předpokládaná cena prací je 68,4 milionu korun.

Cílem Správy železnic je „modernizace a elektrizace stávající jednokolejné trati vedené ve stávající stopě tak, aby odpovídala současným standardům pro moderní železniční trať, která je součástí hlavní evropské železniční sítě“.

K modernizaci tratě by mělo dojít v letech 2025 až 2027. Správa železnic elektrizaci vede jako 2. stavbu celého spojení Plzeň – Domažlice – státní hranice. Tzv. 1. stavbou je novostavba paralelní dvoukolejné trati Plzeň – Stod (až pro 200 km/h), pro kterou Správa železnic hledá projektanta od října. Předpokládaná hodnota zakázky na projekt činí 219,3 milionu korun.

Trasa trati z Plzně do Domažlic v úseku pro elektrizaci a optimalizaci v takzvané 2. stavbě. Pramen: SŽTrasa nové tratě z Plzně do Stodu (červeně), fialově stávající trať. Modře je zakreslena zvažovaná přeložka silnice I/26. Detailnější obrázek je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3074. Foto: SŽDC

Zachování a zmodernizování původní tratě přes Nýřany zdůvodňují správci železnic mimo jiné napojením kontejnerového terminálu Metransu v Nýřanech a zajištěním obslužnosti Vejprnic, Tlučné a Nýřan. Zároveň chtějí zelektrizovat i navazující regionální trať do Heřmanovy Hutě. Trať Plzeň – Nýřany – Chotěšov se bude napojovat na novou trať Plzeň – Stod v místě dnešní výhybny Chotěšov, kde bude zřízena nová stanice Chotěšov.

V rámci vylepšení železničního spojení do Bavorska pak zbývají ještě dvě stavby označené čísly 3 a 4. Jde o úseky Stod (mimo) – Domažlice (včetně) a Domažlice (mimo) – státní hranice SRN.

Tagy elektrizace Plzeň - Nýřany - Chotěšov Správa železnic trať 180
8 komentářů