Osobní železniční dopravci žádají přesměrovat miliardy z emisních povolenek do elektrizace

Modernizace trati z Uničova do Šumperka (říjen 2022). Pramen: Správa železnicModernizace trati z Uničova do Šumperka (říjen 2022). Pramen: Správa železnic

Elektrizace má podpořit přesun přeprav ze silnic na železnici.

Svaz osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) přišel v den svého prvního výročí s novým požadavkem. Podle dopravců by bylo záhodno přesměrovat výnosy z prodeje emisních povolenek, jejichž cena je zahrnuta do cen energií, do elektrizace dalších tratí.

Výnosy z prodeje emisních povolenek zůstávají podle SVOD z 88 procent v zemi původu. Pro Českou republiku činila tato částka v roce 2022 zhruba 100 miliard korun, ale pouze osm procent bylo účelově vázáno na snižování emisí skleníkových plynů a na podporu úspor energie na straně spotřebitelů.

Doprava se v České republice podílí podle SVOD Bohemia na spotřebě energie zhruba 28 procenty. „Spravedlivé by bylo v tomto poměru zákonem zvýšit účelové vázání výnosů z prodeje emisních povolenek k elektrizaci železničních tratí, a tím další ekologizaci dopravy,“ uvedl šéf svazu Petr Moravec.

Podle něj je třeba dosud neadresným příjmům státního rozpočtu z emisních povolenek dát jasný cíl, kterým je elektrizace. Tím se má zároveň podpořit přesun přeprav ze silnic na železnici. S nápadem souhlasí i nákladní dopravci sdružení v ŽESNAD CZ.

Deník Zdopravy.cz požádal o reakci ministerstvo dopravy, přinese ji po obdržení.

Tagy elektrizace emisní povolenky SVOD Bohemia
166 komentářů