Pět let po modernizaci „Hrbaté“ zvažuje Správa železnic elektrizaci i vlaky na baterie

Křižování vlaků v Řeporyjích. Foto: PIDKřižování vlaků v Řeporyjích. Foto: PID

Studie proveditelnosti má najít odpověď, zda se vyplatí vytíženou trať mezi Prahou a Berounem přes Rudnou elektrizovat a dál modernizovat.

Správa železnic vypsala výběrové řízení na studii proveditelnosti na modernizaci trati 173 mezi Prahou a Berounem přes Rudnou u Prahy. Na stejné trati přitom v roce 2015 správce kolejí dokončil rozsáhlou opravu i modernizaci. Ta už tehdy byla terčem kritiky jako nedostatečná.

Vytížená jednokolejná trať je dnes využívaná hlavně pro příměstskou dopravu do Prahy, současně ale také jako alternativa pro případ kolapsu provozu na koridoru podél Berounky. Ten je v posledních letech pravidelný. Trať, pro své značné převýšení a výškové rozdíly označovaná také jako „Hrbatá“, ale ani při modernizaci před pěti lety neprošla elektrizací a mohou zde tak jezdit jen motorové vozy či soupravy s dieselovou lokomotivou.

Správa železnic chce ve studii proveditelnosti zjistit, zda by se trať vyplatilo znovu modernizovat i elektrizovat. „Cílem projektu je především ekonomická obhajitelnost železnice,“ uvádí Správa železnic v zadávací dokumentaci. Jako další cíle uvádí zvýšení atraktivity železnice díky kratším jízdním dobám nebo vyšší kapacitě. Ve studii nevylučuje Správa železnic ani prověření zásahu do trati 122 z Rudné u Prahy do Hostivic k odbočce Jeneček, kterou se zásobuje pražské letiště leteckým palivem. To je jeden z dlouhodobých požadavků sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz.

Správa železnic požaduje zpracování několika variant, jednou z nich je i verze pro provoz „akutrolejových vozidel“, tedy elektrických jednotek, které umí jet část mimo troleje na baterie. „Bude tedy prověřována elektrizace maximálně v nezbytně nutném úseku předmětné tratě,“ uvádí dokumentace. V této verzi počítá SŽ s kolejovými úpravami v dopravnách a rekonstrukcí traťových úseků ve stávající stopě pouze s případnými lokálními přeložkami a posuny os v obloucích s cílem dosáhnout potřebného zvýšení rychlosti. Trať by byla připravena na zavedení ETCS, má dojít k odstranění části přejezdů.

Mapa trati 173. Foto: Správa železnic

Mapa trati 173. Foto: Správa železnic

Druhá varianta počítá s kompletní elektrizací celého úseku včetně prověření elektrizace úseku z Rudné do Hostivic. Třetí varianta počítá i s částečným zdvojkolejněním trati za účelem dosažení co největšího zkrácení cestovních dob, stejně tak i vybudováním přeložek. Správa železnic počítá s elektrizací na systém AC 25 kV, 50 Hz.

Na modernizaci trati tlačí některé organizace už od roku 2017. Na jaře tehdy poslal dopis s požadavkem na zlepšení parametrů trati Ropid.

Trať prošla opravou v roce 2015, kdy došlo současně k rekonfiguraci stanic, rekonstrukci zastávek, traťových úseků a výstavby zabezpečovacího zařízení. „Hlavním důvodem k opravě a rekonstrukci bylo zajištění požadavků ROPIDu v návaznosti na další připravované investiční akce v tomto a přilehlých úsecích,“ řekla v roce 2017 mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová.

Stavba se ale platila z evropských peněz a jakýkoliv větší zásah do ní se považuje za porušení smlouvy na dotaci kvůli spočítané době udržitelnosti projektu. V praxi to znamená, že deset let se na trati nesmí dělat zásadní změna. Současně by Správa železnic musela nechat projít celou stavbu procesem povolování včetně vlivu na životní prostředí, což je záležitost 4-5 let. „Do roku 2026 nebude možné infrastrukturu trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun významným způsobem dále měnit či rozvíjet. To ovšem nevylučuje možnost postupné přípravy nastíněných infrastrukturních úprav,“ dodala Šubová.

Tagy elektrizace Správa železnic Top trať 173 Praha - Rudná u Prahy - Beroun
197 komentářů