Správa železnic chystá na Smíchově novou lávku za čtvrt miliardy

Lávka přes Smíchovské nádraží. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czLávka přes Smíchovské nádraží. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Správa železnic připravuje velkou přestavbu Smíchovského nádraží, jejíž součástí bude i zbudování nové lávky přes kolejiště blíže nádražní budově.

Správa železnic (SŽ) pokročila v přípravě nové lávky přes kolejiště Smíchovského nádraží. Přes sto metrů dlouhé přemostění nahradí současnou lávku; nové přemostění se přesune směrem na jih k budově nádraží. Správa železnic vypsala tendr na projektanta lávky.

Samotné zahájení prací je naplánováno na příští rok a potrvá do roku 2025. Bude probíhat současně s rekonstrukcí stanice, podpory lávky budou vznikat vždy s přilehlými nástupišti. Lávka s nimi bude spojena schodišti, výtahy i eskalátory. Celkové investiční náklady na lávku odhaduje Správa železnic na 237 milionů korun.

Lávka pro pěší spojí prostor před nádražím s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, který vznikne v místě dnešního společného nádraží a nad kolejištěm. Lávka současně umožní přístup do nově vznikající čtvrtě Smíchov City s napojením na Radlice. Její maximální šířka bude 33 metrů.

Zakreslení nové lávky na Smíchovském nádraží. Pramen: Správa železnic

Zakreslení nové lávky na Smíchovském nádraží. Pramen: Správa železnic

„Jelikož se předmětný záměr nachází v místě silných zdrojů bludných proudů, bude nutno provést celou řadu konkrétních ochranných opatření proti jejich účinkům. Zejména při výstavbě vlastních základů lávky, v místech uložení železobetonové konstrukce lávky, v technickém provedení jejího zábradlí, nebo v souvislosti s nutnými ochrannými opatřeními blízkých inženýrských sítí,“ píše se v dokumentaci SŽ.

Správa železnic chystá modernizaci celé stanice za zhruba dvě miliardy korun. Kromě kompletní přestavby kolejiště zde vznikne čtvrté ostrovní nástupiště, které umožní jízdu vlakům na Pražský semmering.

Hlavní město Praha pak připravuje výstavbu autobusového terminálu nad kolejištěm stanice. Opravou projde i nádražní budova, která se stane součástí terminálu a novým sídlem Správy železnic.

Zakreslení nové lávky na Smíchovském nádraží. Pramen: Správa železnicLávka přes Smíchovské nádraží. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Původní podoba návrhu dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRVizualizace nového dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRTramvaj u Nádraží Smíchov. Foto: Honza Groh / Wikimedia CommonsNádraží Praha-Smíchov.
Pramen: FB SŽDC
Tagy lávka pro pěší Smíchovské nádraží Správa železnic
23 komentářů