LOT 3a leaderboard

Správa zdražování železnic. Cena nové přeložky u Nového Strašecí stoupla čtyřnásobně

Zastávka Rynholec. Foto: Správa železnicZastávka Rynholec. Foto: Správa železnic

Správa železnic projekt rozšířila o most místo přejezdu s účelovou komunikací, zdražení reflektuje podle Správy železnic vývoj cen.

Nahrazení Rynholeckého tunelu novou přeložkou na trati z Prahy do Rakovníka vyjde stát čtyřikrát dráž, než ještě loni předpovídal. Plán na stavbu před několika dny i přesto prošel centrální komisí ministerstva dopravy.

Jde o úsek mezi Stochovem a Novým Strašecím. Ještě loni Správa železnic počítala s tím, že stavba vyjde na 120 milionů korun, což uvádí i v letáku ke stavbě na svých stránkách. Teď rozpočet výrazně podražil. Centrální komise ho schválila s rozpočtem 499 milionů korun.

Přeložka má přinést zkrácení jízdní doby zhruba o minutu a půl. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová vysvětluje výrazný růst cen nákladů několika faktory. „V rámci zpracování dokumentace bylo technické řešení rozšířeno o rekonstrukci přilehlého úseku, čímž se zajistí vyšší rychlost bez lokálních propadů. Napojení nového a starého stavu je nutné provést v přímé koleji. Přilehlý úsek bude rekonstruován novým materiálem železničního svršku a navíc dojde k rekonstrukci tří propustků,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Podle ní navíc došlo při zpracování záměru projektu ke geotechnickému průzkumu, na jehož základě vznikla potřeba vybudování kotvených zárubních zdí v místě přeložky.

Místo přejezdu přes účelovou komunikaci most

Další nákladovou položkou je náhrada přejezdu mostem. Jde přitom o přejezd, který vede jen přes účelovou komunikaci v rámci areálu Českých lupkových závodů. „Vzhledem k tomu, že dochází k jinému vedení trasy železniční tratě, je vhodné použít mimoúrovňové řešení,“ vysvětlila Friebová. Podle ní se Správa železnic v zájmu bezpečnosti snaží eliminovat počet úrovňových křížení.

Čtyřnásobné navýšení ceny je způsobeno i tím, že záměr projektu byl aktualizován tak, aby „zohlednil ceny reálné v současné době“. Reálně dochází na české železnici, kvůli vysokému objemu státních prostředků a omezené kapacitě, k extrémnímu nárůstu cen stavebních prací. „V každém případě se jednalo pouze o odhad ceny, ze kterého vycházel i informační leták. Přesnější stanovení ceny na základě technického řešení nám vždy poskytne schválený záměr projektu centrální komisí,“ dodala Friebová.

Nová přeložka má být dlouhá 1,1 kilometru, nahradí 476 metrů dlouhý tunel. Ten opustí kvůli špatnému stavu, vlaky zde jezdí aktuálně maximálně 30 km/h. Nová trasa povede v prostoru vytěženého lomu Českých lupkových závodů jižně od tunelu. Tunel bude zachován, ale nebude využíván.

Trasa nové přeložky mezi Novým Strašecím a Stochovem. Foto: Správa železnic

Trasa nové přeložky mezi Novým Strašecím a Stochovem. Foto: Správa železnic

Tagy centrální komise ministerstva dopravy Rynholecký tunel seznam Správa železnic Top trať 120 Praha - Rakovník zdražování železničních staveb
150 komentářů