„Spolupráce“ podle SŽDC. Přeshraniční trať rozkopou jen pár týdnů po německé výluce

Výpravní budova nádraží ve Varnsdorfu je pro cestující uzavřená. Foto: Jan SůraVýpravní budova nádraží ve Varnsdorfu je pro cestující uzavřená. Foto: Jan Sůra

Cestující na přeshraniční trati 089 mezi Libercem a Rybništěm čekají další měsíce omezení provozu a přestupování mezi vlakem a autobusem.

Cestující na přeshraniční trati 089 mezi Libercem a Rybništěm čekají další měsíce omezení provozu a přestupování mezi vlakem a autobusem. A to i přesto, že už od loňského srpna nejezdí vlaky z Hrádku nad Nisou do německé Žitavy kvůli rozsáhlé uzavírce tamějšího nádraží. Ta má naopak brzy skončit.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce už v březnu začít s modernizace kolejiště momentálně jednoho z nejzpustlejších nádraží v české železniční síti. „V letošním roce zde plánujeme uskutečnit rozsáhlé opravy infrastrukturní části, na které naváží i opravy výpravní budovy, které vytvoří podmínky pro zachování přítomnosti výpravčího,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

SŽDC už v závěru loňského roku vysoutěžila dodavatele rekonstrukce: za 108 milionů zakázku získala společnost Monzas.  SŽDC chce začít s opravami v březnu, hotovo má být v září.

Pro cestující například z Varnsdorfu do Liberce to znamená, že zatímco dosud musí několik měsíců přestupovat v Žitavě na náhradní autobus, který je odveze do Hrádku nad Nisou (s výjimkou dní, kdy je nádraží plně uzavřené), od března je čeká cestování autobusem z Varnsdorfu do Grossschönau a pak přestup na vlak. Takové nepohodlí může řadu lidí od cest vlakem odradit. Nabízí se tedy otázka, proč SŽDC nenaplánovala opravu Varnsdorfu na stejnou dobu, jako DB Netz modernizaci žitavského nádraží.

„Koordinace s výlukou DB Netz v Žitavě se sice nabízela, avšak do termínu této výluky akce nebyla připravena,“ řekl Illiaš. Podle něj s německou stranou průběžně jednají, například o harmonogramu prací a požadavcích na výluku.

Výluka je překvapením i pro dopravce Trilex, který na této trati jezdí. V původním návrhu na roční plán výluk tato akce vůbec nebyla. „Akce byla v době požadavků na roční plán výluk ještě ve stadiu projektování a příprav, nebylo jasné, v jakém rozsahu a termínu se bude realizovat,“ dodal Illiaš.

SŽDC v rámci celé akce nahradí stávají mechanické zabezpečovací zařízení se závislými stavědly zabezpečovacím zařízením III. kategorie – hybridním stavědlem s jednotným obslužným pracovištěm. SŽDC tím chce zvýšit bezpečnost i ušetřit za lidi: skončí v každé směně dva signalisté, výhybky budou přestavovány automaticky. „V kolejišti dojde k optimalizaci rozsahu tak, aby všechny funkce dopravny zůstaly zachovány včetně všeobecně nakládkového a vykládkového místa,“ dodal Illiaš. Za optimalizací rozsahu SŽDC považuje vytrhání části kolejí.

Součástí akce je odvodnění, oprava silnoproudé technologie a zrušení železničního přejezdu přes rybnišťské zhlaví. Dojde k opravě nástupištních hran a k demolici nevyužívaných přístavků před i za nádražím.

Zpustlé nádraží, kam cestující nesmí

SŽDC chce řešit i stav samotné výpravní budovy, která už dnes neodpovídá svoji velikostí potřebám dnešního provozu. Chátrá, pro veřejnost je zavřená. Je v ní jen pracoviště výpravčího a nájemní byty. „Pro účely nádraží je hlavní budova příliš veliká, takže dojde k rekonstrukci zhruba třetiny budovy, zbylé části budou zatím zakonzervovány. Samozřejmě by bylo dobré zachovat celou budovu, ale je to otázka případného využití a provozních nákladů,“ řekl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček.

 

Nádraží ve Varnsdorfu. Foto: Jan Sůra

Nádraží ve Varnsdorfu. Foto: Jan Sůra

V minulosti se objevily spekulace o tom, že by se měla zbourat, podle Illiaše ale  se teď o něčem takové neuvažuje. „Budoucí optimalizaci jejího rozsahu nelze vyloučit,“ dodal. Podle něj se naopak snaží najít pro budovu využití, při případném zmenšení by nejprve jednali s městem.

Tagy Monzas SŽDC Trať 089 Liberec - Rybniště Varnsdorf
18 komentářů