Sliby versus realita. Jak se posunula příprava rychlejší železnice z Prahy do Liberce

Jednotka Siemens Desiro společnosti Arriva vlaky u Jeřmanic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czJednotka Siemens Desiro společnosti Arriva vlaky u Jeřmanic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Za 69 minut se má podle Správy železnic dojet z Prahy do Liberce v roce 2035.

V polovině března vyjela vláda na návštěvu do Libereckého kraje a jedním z témat se stalo opět rychlejší železniční spojení Prahy a Liberce. Necelý rok po schválení studie proveditelnosti deník Zdopravy.cz analyzoval, k jakému posunu v přípravě došlo.

Ze Správy železnic (SŽ) zaznělo již první konkrétní datum, kdy by měly vlaky jezdit rychleji s jízdní dobou mezi centry obou měst 69 minut, a to rok 2035. Stouply také již odhadované náklady: z loni uváděných 51 miliard jde nyní o 55 miliard korun.

„Realizace prvních úseků se předpokládá od roku 2028 a dokončení celého souboru staveb, které zajistí dojezdovou dobu 69 minut z centra Liberce do centra Prahy, potom do konce roku 2035,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle ministra dopravy Martina Kupky je tato železniční trať vhodným projektem, jehož stavba by mohla být financována formou PPP (Public – Private Partnership), která umožňuje zapojení privátních investorů. Už teď se podle Kupky pracuje na modernizaci úseků ve Středočeském kraji, hotové by měly být do roku 2031. „Co se týče termínů těch dalších částí od Mladé Boleslavi směrem do Liberce, tak, řekl bych optimistický, ale zároveň reálný výhled je v první polovině příští dekády,“ dodal Kupka na tiskové konferenci při výjezdu vlády do Libereckého kraje.

Pomalá cesta k rychlejší železnici do Liberce. Projektuje se jen pár kilometrů

Rychlejší spojení bude souborem několika různých staveb na území Středočeského a Libereckého kraje. Podívali jsme se, v jaké fázi příprava nyní je.

Všejanská spojka

Minulý týden došlo k výběru dodavatele projektové dokumentace, Správa železnic současně přiznala zhruba roční zpoždění. Stavět se začne nejdříve v roce 2030.

Bezděčínská spojka

Vedení nové trasy jsme přepracovali podle požadavků vzešlých z aktualizace zásad územního rozvoje a přiblížili jsme ji k D10. Probíhala projednání s obcemi Nepřevázka, Jemníky, Řepov a Mladá Boleslav a koordinace se všemi souvisejícími stavbami (úpravy D10, novostavba II/610, investiční akce Škoda Auto, přeložky inženýrských sítí apod.),“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Správa železnic nyní musí zpracovat velkou dokumentaci EIA a vypořádat se například s požadavkem náměstka primátora Mladé Boleslavi Jiřího Boušky na zpomalení části úseku trati.

Modernizace a elektrizace trati Nymburk – Nepřevázka

Zpracoval se záměr projektu, který je aktuálně před dokončením a bude se předkládat k oponentnímu posudku SFDI.

Modernizace traťového úseku Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl. n.

Aktuálně jedno z nejvíce problematických míst celé trasy kvůli budování takzvané Dalovické spojky. „V minulém roce probíhalo projednání záměru projektu na ministerstvu dopravy. Vzhledem ke složitosti uplatněných připomínek, které jsou v rozporu s původním rozsahem schváleného projektového řešení ze Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, se předpokládá další jednání s ministerstvem a především potřeba úpravy zmíněného záměru projektu,“ dodal Gavenda.

Mladá Boleslav- Liberec

Na základě schválené studie proveditelnosti Mladá Boleslav – Liberec – státní hranice se zahájila navazující projektová příprava v jednotlivých úsecích. Jde o stavby Mladá Boleslav (mimo) – Turnov (včetně),  Turnov (mimo) – Liberec (mimo) a Modernizace železničního uzlu Liberec.

Aktuálně se zpracovávají záměry projektu a pro nové přeložky trati se projednávají aktualizace zásad územního rozvoje.

Liberec

Ve spolupráci s Libereckým krajem a statutárním městem Liberec Správa železnic připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž na novou podobu libereckého nádraží včetně přednádražního prostoru.

Tagy Ministerstvo dopravy Praha - Liberec Správa železnic železniční spojení Praha - Liberec zrychlení trati Praha - Liberec
163 komentářů