Šířka dveří, baterie, objem nádrže. ÚOHS zveřejnil, proč zrušil ústecký miliardový tendr

Autobus SOR v barvách pro linky v Ústeckém kraji. Foto: Kr-ustecky.czAutobus SOR v barvách pro linky v Ústeckém kraji. Foto: Kr-ustecky.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěž výrazně rozšířil veřejně dostupné informace o důvodech, proč zrušil Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK)  zatím

Úřad pro ochranu hospodářské soutěž výrazně rozšířil veřejně dostupné informace o důvodech, proč zrušil Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK)  zatím nepravomocně smlouvu na nákup celkem 161 autobusů. Stalo se tak poté, co na ÚOHS zaútočil včera Ústecký kraj a obvinil ho, že nechává výrobce diktovat, jaké autobusy mají koupit.

Na svých stránkách zveřejnil rozšířený seznam důvodů, proč způsob výběrů společností Zliner a Scania považuje za diskriminační. ÚOHS začal jednat poté, co se na něj obrátila společnost SOR Libchavy.

„Na základě provedeného přezkumu Úřad dohledal minimálně čtyři problematicky nastavené technické podmínky, které mohly být limitující pro větší účast potenciálních dodavatelů a jejichž potřebu zadavatel dostatečně nezdůvodnil,“ uvedl ÚOHS ve svém prohlášení.

Podle Úřadu nebyly čtyři požadavky objektivně zdůvodněny, přičemž jejich nastavení a kombinace nevylučuje, že dané podmínky mohl splňovat pouze omezený okruh dodavatelů.

Ústecký kraj včera na tiskové konferenci uvedl, že podá proti rozhodnutí rozklad. Výroba autobusů zatím proto dál běží. „Pokud jsme jako veřejná instituce povinni soutěžit na nejnižší cenu, připadá mi zcela logické, že si chceme nadefinovat technické podmínky k tomu, aby nám vysoutěžený výrobek dlouho vydržel, cestující měli zajištěný komfort a bezpečí při cestování a řidiči dobré prostředí pro práci,“ vysvětlil krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Diskriminační kritéria Dopravní společnosti Ústeckého kraje podle ÚOHS

šířka předních dveří: po celé jejich délce minimálně 800 mm, což zadavatel zdůvodnil zajištěním dostatečného komfortu a prostoru cestujících při nástupu a výstupu z vozidla, případně též nástupem kočárků a osob na invalidním vozíku. Zadavatel však nijak nevysvětlil, jak by přední dveře, které jsou např. v horní části zkosené (a jsou nabízené jedním z dodavatelů), mohly omezit či znesnadnit nástup a výstup kočárků nebo osob na invalidním vozíku, když pro takový nástup a výstup je rozhodná naopak šířka dveří ve spodní části autobusu, a jaký reálný vliv by uvedené zkosení v horní části předních dveří mohlo mít na zajištění dostatečného komfortu a prostoru cestujících při nástupu a výstupu z vozidla.

požadovaný konkrétní objem palivové nádrže. Úřad dovodil, že relevantní „technickou charakteristikou“ předmětných autobusů určující jejich výkonnost či možný počet ujetých kilometrů se nemůže stát jediný „izolovaný“ parametr, jakým je například objem palivové nádrže, bez současného zohlednění dalších parametrů, jakým je například průměrná spotřeba daného typu vozidla při určité obsazenosti apod.

požadavek na kapacitu akumulátorových baterií. Z argumentace zadavatele uplatňované v rámci tohoto správního řízení, zadávacího řízení, jakož i původního zadávacího řízení, nevyplývá legitimní úvaha založená na objektivních technických parametrech, která vedla zadavatele k závěru o nutnosti dodání předmětných autobusů disponujících akumulátorovými bateriemi o kapacitě minimálně 225 Ah, jelikož nelze odhlédnout od skutečnosti, že elektrická zařízení uvnitř autobusů od různých výrobců mohou mít vzájemně odlišné nároky na potřebnou kapacitu baterie.

-požadavek na délku vozidla:  stanovením spodní hranice minimální délky autobusu (zajišťující dle zadavatele požadovaný komfort cestujících) Úřad dovodil, že zadavatel tímto požadavkem a priori bezdůvodně vyloučil z účasti potenciální dodavatele nabízející kratší autobusy, které mohou splňovat požadavky zadavatele na komfort cestujících stejně tak, jako autobusy odpovídající zadavatelem požadované minimální délce autobusu. Dle názoru Úřadu totiž nelze konstatovat, že komfort cestujících je přímo závislý pouze na délce autobusu, ale je ovlivněn zejména vnitřním uspořádáním autobusu. V daném případě nelze vyloučit, že některý z dodavatelů nepodal nabídku právě z důvodu požadavku na minimální délku, přestože by byl způsobilý nabídnout produkt, který poskytuje požadovaný komfort cestujícím.

 

Tagy Dopravní společnost Ústeckého kraje DSÚK ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústecký kraj
26 komentářů