SBB uhájily stížností k soudu monopol u švýcarských dálkových vlaků, BLS nevyjede

Jednotka RABe 515 od Stadleru v barvách BLS. Foto: BLSJednotka RABe 515 od Stadleru v barvách BLS. Foto: BLS

Všechny dálkové vlaky ve Švýcarsku budou i nadále provozovat švýcarské spolkové dráhy SBB. Státnímu dopravci se podařilo nástup jiného dopravce

Všechny dálkové vlaky ve Švýcarsku budou i nadále provozovat švýcarské spolkové dráhy SBB. Státnímu dopravci se podařilo nástup jiného dopravce zastavit u soudu.

Švýcarský regulátor dopravy Bundesamt für Verkehr (BAV) oznámil loni, že licenci na provoz dálkových vlaků mezi Bernem a Bielem a Bernem a Oltenem získá dopravce BLS od prosince letošního roku. Nakonec se ale tak nestane.

SBB proti udělení koncese BLS podaly stížnost a soudu dosud nerozhodl. BLS proto v tiskové zprávě oznámil, že od prosince letošního roku nestihne vyjet, protože není jasné, jak soud rozhodne. Jako možný termín zahájení provozu BLS uvedla prosince příštího roku.

BLS má objednáno pro dálkové trasy osm jednotek Stadler Dosto, které nazývá MUTZ (Moderner, Universeller TriebZug). Firma v tiskové zprávě upozornila, že noví žadatelé o vstup do dálkové dopravy jsou oproti státnímu dopravci znevýhodnění.

SBB v tiskové zprávě uvedly, že jsou připraveny dál na obou dálkových linkách jezdit. Současně upozornily, že z jejich pohledu je přidělení dvou dálkových linek jinému dopravci výraznou změnou v systému dopravní obslužnosti Švýcarska, který může mít dalekosáhlé důsledky na cestující. Proto v červenci 2018 podala SBB proti tomuto rozhodnutí stížnost ke správnímu soudu. „SBB není proti konkurenci. Na druhou stranu, jednotné vnitrostátní tarify a stávající koncepty jízdního řádu ponechávají jen málo prostoru pro skutečnou konkurenci,“ uvedly SBB v tiskové zprávě.

Přidělení dvou rychlíkových tras jinému dopravci je v zemi, kde je konkurence v dopravě striktně omezena a na dálkové trasy nesmí autobusy, velkým průlomem.

BLS vlastní z většiny 55 procent kanton Bern, zbytek mají další kantony, federální vláda a soukromí akcionáři. V očích Švýcarů tak jde fakticky o soukromou firmu. SBB je ve federálním vlastnictví. Obě společnosti se na začátku tisíciletí dohodly na rozdělení vlivu, když BLS přenechala své dálkové linky SBB a sama plně převzala do režie bernskou S-Bahn a další regionální linky. Dálková doprava ve Švýcarsku nepobírá žádné dotace, ty míří pouze do regionálních spojů.

Tagy BLS Dálková doprava ve Švýcarsku SBB
14 komentářů