cargo

Rychlovlaky do Drážďan. U některých úseků zůstane „jen“ 250 kilometrů za hodinu

Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.

Připravovaná nová vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany dostává první konkrétní obrysy. Sdružení firem Cedop a Egis Rail pokračuje na

Připravovaná nová vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany dostává první konkrétní obrysy. Sdružení firem Cedop a Egis Rail pokračuje na zhotovení studie proveditelnosti, která má ukázat, jaká varianta trasy či rychlosti bude ekonomicky nejvýhodnější. „Stále platí, že chceme, aby do deseti let byla stavba připravená,“ řekl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech.

Studie nepočítá se zásadními změnami v dosavadním trasování nové železnice, jedinou změnou může být řešení přímého zaústění nové trati do železničních uzlů v Praze a Ústí nad Labem. včetně vytvoření co nejlepších podmínek pro nákladní dopravu pro další cestu tunelem do Německa.

„Trať má v zásadě na území Prahy a středních Čech ochranu v územně plánovací dokumentaci a nemá smysl vymýšlet nové trasy,“ dodal Čech. Navíc se SŽDC podařilo vyřešit problém s ochranou životního prostředí v Letňanech, kde podzemní tunel měl narušovat život sysla na povrchu. To se ale neprokázalo. Souběžně bude zadána územně technická studie řešící propojení uzlu VRT v centru Prahy s letištěm Václava Havla, které by umožnilo vedení přímých vlaků přes centrum Prahy na letiště.

Zhotovitel studie už prezentoval SŽDC první výstupy. Ty počítají na většině úseku s rychlostí až 350 kilometrů v hodině, v připravovaném tunelu mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem ale zvažují variantu jen na 250 kilometrů. Důvodem je možný souběh s nákladními vlaky v tomto úseku, který by současně zlepšil návratnost celého projektu. Zhotovitel se na dotaz serveru Zdopravy.cz ke svým návrhům odmítl blíže vyjádřit s odkazem na povinnou mlčenlivost. Podle dodatku zveřejněného v registru smluv je důvodem zpoždění nutnost provádět některé dopravní průzkumy mimo letní prázdniny.

Vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďanami by měla být první svého druhu u nás. V její přípravě jsme oproti Německu už pozadu. DB Netz jako správce infrastruktury už začaly s předprojektovou přípravou.

 

Tagy Cedop Egis Rail Praha - Drážďany SŽDC VRT
14 komentářů