ŘSD chystá rozšíření obchvatu Jičína, zmizí nebezpečná úrovňová křižovatka

Problematické místo na obchvatu Jičína. Foto: Google Street ViewProblematické místo na obchvatu Jičína. Foto: Google Street View

ŘSD plánuje zahájení v roce 2026, součástí plánu je i výměna mostu přes Cidlinu.

Jižní obchvat Jičína na silnici I/16 v Královéhradeckém kraji se má v příštích letech dočkat rozšíření. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo první plány na zkapacitnění celkem 3,9 kilometru úseku. Ve zjišťovacím řízení žádá krajský úřad o potvrzení, zda bude muset na svůj projekt zpracovat kompletnější studii o vlivu stavby na životní prostředí nebo se bude moci rychleji posunout k žádosti o územní rozhodnutí. Aktuální plán počítá se zahájením stavby v roce 2026.

Dokumentace k plánu je dostupná v databázi EIA. Jde o úpravy velmi vytížené části silnice I/16, na kterou se v místě napojuje i tranzitní doprava silnice I/35 mezi Libercem a Hradcem Králové a auta ze silnice I/32 od Poděbrad. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 úsekem projede téměř 19 tisíc aut.

Mapa obchvatu Jičína. Foto: ŘSD

Mapa obchvatu Jičína. Foto: ŘSD

Plán na rozšíření má již schválenou studii proveditelnosti, která je dostupná v materiálech na zakázku pro další stupně přípravy. Obchvat by měl být po dokončení kompletně čtyřpruhový. Hlavním cílem je odstranění levého úrovňového odbočení ze silnice III/32840 (Popovická ulice) na silnici I/16 směrem na Poděbrady a Mladou Boleslav. „Toto levé odbočení je místem častých kolizí silničních vozidel. Odstraněním tohoto kolizního místa dojde k výraznému snížení dopravních nehod a ke zrychlení dopravy ve směru Jičín, Popovice – Poděbrady, Mladá Boleslav,“ uvádí ŘSD v záměru.

Rozšíření i nové mosty

ŘSD chce v místě mimoúrovňovou křižovatku, jedna varianta počítá s nadjezdem, druhá s podjezdem. Součástí stavby má být kromě vlastního zkapacitnění silnice I/16 a jejího vybavení i odvodnění, dopravní značení a vyvolané přeložky dopravní a technické infrastruktury
v území. Má dojít i k výměně stávajících mostů, které jsou již vyhodnoceny ve stavebním stavu V – špatný. Jde o most přes řeku Cidlinu a železniční trať Jičín – Nymburk.

V Jičíně od loňského roku slouží ještě severovýchodní obchvat, jeho investorem byl Královéhradecký kraj. Na silnici I/16 se připravují ještě další obchvaty: stavět se začne okolo Nové Paky, v přípravě je přeložka silnice z Mladé Boleslavi až do Martinovic.

Tagy I/16 Jičín jižní obchvat Jičína Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
23 komentářů