Za 1,5 miliardy korun chystá ŘSD novou přeložku z Mladé Boleslavi na Jičín, bude v třípruhovém uspořádání

Silnice I/16 v Sukoradech. Vybudováním přeložky by se mělo obci zásadně ulevit. Foto: Google Street ViewSilnice I/16 v Sukoradech. Vybudováním přeložky by se mělo obci zásadně ulevit. Foto: Google Street View

ŘSD počítá se zahájením stavby v roce 2025.

Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravami nové přeložky silnice I/16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Stavba za 1,5 miliardy korun počítá s novým trasováním v úseku od křižovatky Kosmonosy až do Martinovic.

ŘSD již vybralo zhotovitele dokumentace pro stavební povolení, zakázku za 30 milionů korun získala společnost Valbek, jak vyplývá z registru smluv. Valbek zpracoval i dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podle aktuálních plánů chce ŘSD stavět v roce 2025.

Stavba přeložky je jednou z akcí, kterou vláda slíbila v memorandu o podpoře investic Škody Auto. Už dnes je silnice I/16 z Mladé Boleslavi na Jičín mimořádně vytížená: denně po ní v úseku do Martinovic projede v průměru 22 tisíc vozidel, z toho 8 tisíc nákladních.

Nová přeložka bude třípruhová o šířce 13,5 metru ve střídavém uspořádání 2+1. Celkem bude měřit 8,2 kilometru. Odvede tranzitní dopravu z obcí Židněves a Sukorady.

„V současné době jsme již podali na příslušný odbor Středočeského kraje žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby a současně zažádali o verifikační stanovisko EIA s ohledem postupu přípravy do dalšího stupně projektové dokumentace,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Pracuje se na vypracování podrobného geotechnického průzkumu jako jednoho z podkladů nutného pro DSP. Připravují se geometrické plány potřebné pro budoucí výkup pozemků.

Souběžně s touto akcí chystá ŘSD přestavbu křižovatky Kosmonosy na D10. Dále probíhá příprava výstavby nové okružní křižovatky Plazy na silnici I/16, která nahradí stávající tečnou křižovatku se silnicemi III/2768 x III/27515 a příprava zkapacitnění průsečné křižovatky I/16 Řepov. Obě stavby je třeba dokončit před zahájením výstavby komunikace mezi Martinovicemi a D10 MÚK Kosmonosy.

Detailně je celá trasa popsaná v letáku ŘSD.

Trasa nové přeložky silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic. Foto: ŘSD

Trasa nové přeložky silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic. Foto: ŘSD

Tagy I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
49 komentářů