Rozšíření D10 z Prahy do Mladé Boleslavi se vzdaluje, ŘSD musí předělat dokumentaci

Nový most na silnici II/610 přes D10 u Benátek nad Jizerou. Foto: SkanskaNový most na silnici II/610 přes D10 u Benátek nad Jizerou. Foto: Skanska

Posudek vytkl dokumentaci hlavně nedostatečné řešení ochrany před hlukem.

Plány na šestipruhové uspořádání dálnice D10 z Prahy až do Kosmonos nabírají zpoždění. Ministerstvo životního prostředí na základě posudku vrátilo k přepracování a doplnění dokumentaci o vlivu rozšíření D10 na životní prostředí.

Vyplývá to z dokumentu zveřejněného v registru EIA. Jde přitom už o druhé vrácení. Podle rozhodnutí musí ŘSD zpřesnit více akustické posouzení nebo řádně zdůvodnit použité prognózy intenzit dopravy a vypuštění některých výpočtových bodů. V rámci akustického posouzení má ŘSD uvést návrh řešení nárůstu dopravy na připojovacích komunikacích tak, aby byly plněny hygienické limity. „Řešení na úrovni současného stavu, který je již v rozporu s hygienickými limity, není dostatečné,“ uvádí se v textu rozhodnutí.

Rozšíření dálnice je řešeno od 3. až po 46. kilometr, tedy z křižovatky Radonice po Kosmonosy. ŘSD jako důvod rozšíření na uspořádání v šesti jízdních pruzích uvádí nárůst intenzit dopravy. Denně po dálnici v tomto úseku projede kolem 60 tisíc aut. Mezi Prahou a Mladou Boleslaví stát současně plánuje modernizaci železnice, u ní je ale ve fázi 18. studie.

Kromě modernizace hlavní trasy mají být provedeny přestavby všech osmi mimoúrovňových křižovatek. Zvažuje se zrušení stávající u Čtyř kamenů a vybudováním odpočívky i na pravé straně. Mezi plány je i oživení odpočívky Podchlumí u Mladé Boleslavi. Součástí záměru je i řešení protihlukových opatření, návrh vodohospodářského řešení stavby či vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury a úpravy území v okolí stavby. Velkou proměnou má projít křižovatka se silnicí I/38 a I/16 u Bezděčína, má se posunout o kilometr blíže k Praze.

Původní plán počítal s tím, že by rozšiřování mohlo začít už v roce 2024, kompletně má být hotovo v roce 2030. Jako první se má rozšířit úsek z Radonic do Brandýsa a z Bezděčína do Kosmonos.

Tagy D10 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
48 komentářů