cargo

Delší cesta k šestiproudé D10. ŘSD musí přepracovat dokumentaci a více řešit hluk

Oprava dálnice D10. Autor: COLAS CZOprava dálnice D10. Autor: COLAS CZ

Ředitelství silnic a dálnic musí počítat s výrazným prodloužením doby schvalování plánu na rozšíření dálnice D10 na jejím počátku u

Ředitelství silnic a dálnic musí počítat s výrazným prodloužením doby schvalování plánu na rozšíření dálnice D10 na jejím počátku u Prahy. Projekt bude posuzován podle zákona o vlivu staveb na životní prostředí, což v praxi může znamenat prodloužení přípravy o několik let.

Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí ministerstva životního prostředí, u kterého probíhalo takzvané zjišťovací řízení.  Proti jednoduššímu schvalování byly zejména obce v okolí dálnice a Praha, požadují jasnější prozkoumání vlivu stavby na životní prostředí, zejména pak na hluk.

Ministerstvo po ŘSD chce, aby v novém projektu řešilo i například možnost použití takzvaného tichého asfaltu nebo výstavbu protihlukového valu, zejména na pozemcích při severní straně plánovaného záměru. V dokumentaci má také zohlednit stav dopravy s ohledem na nedokončený dálniční okruh D0 i s předpokladem, že D10 bude rozšířena dříve, než dostavěna další část Pražského okruhu. Mají také doložit svá tvrzení v dokumentaci, že rozšíření zlepší plynulost dopravy. ŘSD má navrhnout vhodná opatření, která by vedla ke zmírnění dopadů negativního automobilového provozu na stávající imisní pozadí, například formou zvýšené výsadby nových stromů ve vegetačním pásu liniové zeleně podél komunikace.

ŘSD žádá o povolení rozšíření tříkilometrového úseku ze Satalic do Radonic. Kromě samotného rozšíření má dojít k úpravě mimoúrovňové křižovatky v Radonicích, kde vznikne nová okružní křižovatka a vybudují se nové bypassy. Dva mosty se budou muset postavit znovu, aby odpovídaly novému šířkovému uspořádání, zmizí i současné odstavné plochy.

Mapa rozšíření úseku D10 Satalice - Radonice. Foto: ŘSD

Mapa rozšíření úseku D10 Satalice – Radonice. Foto: ŘSD

ŘSD investici vysvětluje velkým zatížením dálnice, u které počítá s provozem až 75 tisíc vozidel v roce 2050. „V současné době stávající dálnice D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK Radonice začíná dosahovat své kapacity a v době dopravní špičky se tvoří dopravní kolony. Tento aspekt je důsledkem neustálého rozšiřování průmyslové zóny v Horních Počernicích. Ta by se měla ještě rozšířit a z toho se dá předvídat, že intenzita dopravy se bude zvyšovat a s ní i případné negativní vlivy spojené s nárůstem hluku a škodlivin v ovzduší,“ uvádí ŘSD v záměru.

Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 jede v úseku  každý den v průměru 46 120 vozidel. Od posledního sčítání v roce 2010 tak jde o nárůst o 23%.

Začátek výstavby je plánován na rok 2027, stavět by se mělo zhruba 2,5 roku. ŘSD už dříve uvedlo, že by chtělo udělat šestiproudou D10 až do Mladé Boleslavi.

Dálnice D10 patřila dlouhou dobu k relativně průjezdným, v poslední době ale na ní provoz značně kolabuje, jako například dnes. Na rozdíl od řady jiných směrů pro dojíždění do Prahy ve směru od Mladé Boleslavi chybí slušné železniční spojení, které by pomohl část dopravy vymístit na koleje.

Zatím jediné rozšíření D10 probíhá u Mladé Boleslavi, kde již začala stavba třetího pruhu mezi sjezdem na Jičín a Kosmonosy pouze ve směru na Liberec.

Tagy D10 EIA Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
42 komentářů