Informační technologie Infrastruktura Letectví Rozhovory Zprávy

Rozhovor: Nebe bez letadel. ŘLP očekává ztrátu a žádá dotace. Propouštět nechce

Řídící věž, Letiště Praha. Autor: Řízení letového provozu
Řídící věž, Letiště Praha. Autor: Řízení letového provozu

„Obvykle se jedná o průměrně více než 30 000 letů za den, v současnosti je to necelých 1 500 letů,“ přibližuje dopady virové krize na letový provoz na evropském nebi šéf Řízení letového provozu Jan Klas. V rozhovoru pro deník Zdopravy.cz (a Lidové noviny) hovoří i o finančních ztrátách nebo prodeji výcvikového střediska se simulátory. 

Jan Klas Autor: ŘLP
Jan Klas
Autor: ŘLP

Jak se v posledních týdnech změnil provozu nad Českem, pokud jde o množství letounů, jejich velikost a další parametry?

Letecká doprava jako celek se nachází v historicky bezprecedentní situaci. Došlo k uzemnění více než 90 procent evropské letadlové flotily, například Lufthansa uzemnila 700 z celkového počtu 760 svých strojů. Někteří jiní významní dopravci jako Brussels Airlines, easyJet, Swiss a mnozí další pak utlumili svůj provoz téměř úplně. Podobná opatření byla přijata leteckými dopravci i v jiných světových regionech a tento vývoj má tak logicky jednoznačný dopad na provoz v českém vzdušném prostoru i na českých letištích. Pro srovnání: průměrný provoz na českém nebi byl před rokem zhruba na úrovni průměrných 2 500 letů za den, v současnosti je to jen 216 letů. Meziroční pokles tak dosáhl hodnoty 90,3 procenta.

A pokud jde o celou Evropu?

Obvykle se jedná o průměrně více než 30 000 letů za den, v současnosti je to necelých 1 500 letů. Z hlediska složení provozu bylo zachováno pouze naprosté minimum pravidelných linek, s ohledem na potřebu dopravy zdravotnického materiálu naopak převládá cargo provoz, následují repatriační lety nebo technické přelety. Celá situace má stejné důsledky i na klíčovém Letišti Václava Havla Praha, kde denní počet startů a přistání v tomto období v roce 2019 činil zhruba 450 za den, v současnosti se uskutečňuje 35 a méně startů a přistání. Meziroční pokles na pražském letišti činí 92,5 procenta. V případě regionálních letišť Brno, Ostrava a Karlovy Vary se pak jedná o naprosté minimum provozu, které je opět spojeno výhradně s nákladní dopravou.

To se muselo projevit na vytíženosti dispečerů. Zůstávají někteří doma? A je u ŘLP tlak na propouštění?

Vzhledem k celé situaci jsme okamžitě přistoupili k opatřením, která odrážejí aktuální provozní potřeby. Jedná se především o otevírání pouze dvou sektorů v českém vzdušném prostoru, pro ilustraci plná kapacita našeho oblastního střediska představuje 11 sektorů. Počet řídících ve službě je udržován na mírně vyšším počtu tak, abychom v případě rychlého nárůstu provozu byli schopni na tuto situaci reagovat a zajistit požadovanou kapacitu. Kapacita technických systémů, které jsou k naší činnosti nezbytné, je udržována v nezměněné podobě.

A to propouštění?

Změny počtu provozního personálu bych považoval za velkou chybu, protože po odeznění krize a následném postupném návratu objemu provozu by pak právě nedostatek licencovaného personálu představoval zásadní problém pro zajištění poslání podniku a naplnění požadavků našich zákazníků. I proto je v současné době věnována velká pozornost programům pro udržení všech návyků provozního personálu.

Nepřiostřila se konkurence evropských zemí, například pobídkami?

Objem provozu v Evropě je v současné době minimální, a proto není ani možné nějakým způsobem marketingově nebo jinak působit na letecké dopravce, aby preferovali určitý vzdušný prostor. Z dlouhodobého hlediska je však nutné uvažovat racionálně a uvědomit si, že Evropská komise se již v době před krizí snažila do celého systému řízení letového provozu zavést konkurenční prostředí. V tomto smyslu bylo naše srovnání s okolím velmi dobré, a to v nejdůležitějších parametrech naší činnosti, tedy kapacitě našich služeb a efektivitě práce. Neuvážlivé nebo přehnané kroky, které bychom v současné době realizovali, například v již zmiňovaném snižování počtu provozního personálu, by nás pak o tuto výhodu mohly připravit. To by pak samozřejmě mělo všechny tvrdé důsledky, se kterými bude postupně se liberalizující prostředí v rámci jednotného evropského nebe spojeno.

Kolik činí výpadek tržeb ŘLP?

Příjmy podniku od leteckých dopravců za služby, které jsou jim poskytovány v českém vzdušném prostoru a na českých letištích, představují 94 procent jeho celkových příjmů. Vzhledem k tomu, že již za únor podnik nedostal od svých zákazníků úhradu za poskytnuté služby, představuje tak každý měsíc výpadek v příjmech přibližně 200 milionů korun. V roce 2020 proto předpokládáme propad výnosů o minimálně 2,3 miliardy oproti našemu schválenému rozpočtu (loni mělo ŘLP tržby 4,18 mld., pozn. red.). V současnosti odhadovaný hospodářský výsledek, tedy v tomto případě ztrátu ke konci roku lze očekávat ve výši asi 1,2 miliardy korun (loni mělo ŘLP zisk 238 milionů, pozn. red.).

Nevede vás to k úvahám o finanční podpoře ze strany státu?

Aktivně provádíme systémová opatření na straně nákladů a stejně tak i systémová opatření na straně příjmů podniku. V případě úspory nákladů se nám již podařilo zajistit úspory ve výši 1 miliardy korun, kde více než dvě třetiny této částky představují mzdové náklady. Na domácí úrovni jsou pak analyzovány všechny možnosti pomoci ze strany státu prostřednictvím našeho zakladatele, kterým je ministerstvo dopravy. Podnik jako prvek kritické infrastruktury státu nemůže přerušit svoji činnost a stejně tak musí být plně kapacitně připraven na svoje komplexní provozní a technické fungování po ukončení krize. Jako řešení proto ve spolupráci s naší dozorčí radou navrhujeme poskytnutí okamžité provozní dotace, která společně s vlastním cash flow zajistí fungování podniku jako prvku kritické infrastruktury státu v nejbližších měsících. Vzhledem k zásadnímu propadu zdrojů na investice a rozvoj bezpečnosti poskytovaných služeb následně doporučujeme poskytnutí státní bezúročné a návratné výpomoci ve výši 1,5 miliardy korun s odkladem splátek minimálně na tři roky.

V poslední době se hodně řešil možný prodej vaší dceřiné společnosti Czech Aviation Training Centre (CATC), která provozuje letové simulátory. Je to pořád aktuální?

Ano, ale muselo by jít o rychlé rozhodnutí. Náš podnik proto navrhuje zahájit nezbytné aktivity k urychlenému prodeji stoprocentního podílu ve výcvikovém středisku CATC. Byl by to krok, který zajistí odlehčení finanční zátěže pro podnik a pro stát. Rozhodnutí o prodeji náleží dozorčí radě, kde musí s prodejem souhlasit oba zástupci zakladatele, tedy ministerstva dopravy. Kritérium ceny bude součástí komplexního posouzení. Zároveň bude nutné stanovit hodnotící kritéria definující zachování funkčnosti, prosperity a zachování spojitosti s výcvikem pilotů a palubního personálu v České republice. Pokud nebude dán souhlas k urychlenému prodeji, pak naopak navrhujeme otázku prodeje CATC další tři roky neotvírat, a tím umožnit rozvoj a obchodní expanzi na relevantní trhy v rámci možností státního podniku.

Máte i další komerční aktivity, třeba leteckou školu. Jaké jsou dopady tam?

I tato část naší činnosti je celou situací výrazně zasažena. Na základě opatření jednotlivých vlád se museli zahraniční studenti naší Letecké školy vrátit domů, nicméně úspěšně se ještě na začátku dubna podařilo dokončit výcvik německých řídících pro tamní regionální letiště. Stejně jako ostatní společnosti, které se věnují vzdělávání leteckého personálu, se nyní snažíme o to, abychom byli schopni převést maximální množství výuky a výcviku na online platformu. To nám umožní pokračovat v těch fázích výcviku, kde není fyzická přítomnost studenta nezbytně nutná, a zachovat tak potřebnou kontinuitu celého vzdělávacího procesu. Komerční aktivity byly samozřejmě v souvislosti s přijatými opatřeními ukončeny také v případě naší kalibrační letky, která byla stažena ze zahraničních misí. Očekáváme však, že ihned po uvolnění celé situace v květnu či červnu budeme schopni po konzultacích s našimi zákazníky naše stroje opět poslat do vzduchu. Aktuální celková bilance očekávaných ztrát v oblasti výcviku a kalibračních letů za první pololetí 2020 činí 62 milionů korun.

Předpokládáte rychlé zotavení letecké dopravy „po koronaviru“, nebo se bude rozjíždět spíše jako parní válec?

Je těžké odhadovat, jakým způsobem a kdy se letecká doprava začne vracet ke svému standardnímu způsobu fungování. Zásadní slovo v tomto procesu budou mít letečtí dopravci, kteří svoji činnost budou normalizovat s ohledem na požadavky svých zákazníků a s ohledem na bezpečnostní požadavky při obnovování provozu vlastní letové flotily. Podle provedených analýz IATA však lze v optimistickém scénáři očekávat návrat k předkrizovému období nejdříve až po osmi měsících od odeznění nákazy a zrušení provozních i administrativních omezení. Náš podnik je však schopen zvládnout i skokový nárůst provozu.

73 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vlastimil Kocurek

1. Řízení letového provozu je státní podnik, či-li celé jeho obnovení a financování bude posuzováno z makroekonomického hlediska, a v této diskusi sotva můžeme spekulovat, jak konkrétně se to bude dělat. Fakt je jen jeden, že ta práce zajištěna být musí. 2. Nelze vůbec hádat jak rychle se obnoví letecký provoz nad Evropou, připomínám jen článek z dneška, že Lufthansa dostane od státu podporu řádu v bilionech našich Kč, ………. To, že by se letecká doprava měla dostat na svou úroveň před krizí až v roce 2027 pokládám za nesmysl, nebo dokonce za totální nesmysl. To je neznalost dynamiky současného… Číst vice »

Karel Jezbera

Vážení, letecká doprava se dostane do předkrizového stavu až okolo roku 2027. Právě jsem si na to přečetl studii. Ten rok 2023, o kterém se nejčastěji mluví, je jen zbožné přání a velmi optimistický scénář. Letošní rok již bude slabý. Bude ovlivněn několika faktory: zákazy cestování přes hranice (to není jen případ ČR), změna myšlení firem – firmy se naučily, že cestovat netřeba, dokonce netřeba chodit fyzicky do práce, nedostatek financí na služební cesty – jedna velká firma v Praze zrušila veškeré služební cesty až do konce roku a to i po republice, v soukromé sféře se dříve nebo později… Číst vice »

jirka

letecká doprava již nebude pro každého – krachy a optimalizace u leteckých společností povedou k nutnosti zvýšit marži.
ano tak to nejspíš bude doufejme

Vlastimil Kocurek

To je papouškujete nadpis jednoho nepovedeného článku. Sorry. Ekonomika a tržní prostředí je o něco složitější systém, než aby šel takto popsat.

Y.K.

Pravděpodobnost takového scénáře je velmi pěkných 50 %. Studie stavějící na nestálých datech jsou totiž na dvě věci. A že obor bude pravděpodobně vypadat jinak, na to nepotřebuji studii, to si troufnu střelit do boku, se stejnou pravděpodobností chybné predikce.

Eduard

Tak nějak. Všechno to jsou teď odhady a hádání z křišťálové koule. Důležité je, aby lidé měli práci, zůstali v oboru, protože dříve či později se začne situace vracet k normálu a byla by věčná škoda, zničit něco co dobře funguje. Jinak si nemyslím, že by letecká doprava nebyla pro každého. Že jde levně létat nám dokázala ne jedna letecká společnost. A pochybuji, že by lidé pokud letenky nebudou za rozumný peníz létali tak moc jak doposud.

Vlastimil Kocurek

tak to je skutečně výstřel od boku.

GPGP

Rozhovor slabší, nešlo se zeptat za kolik % platu jsou řídící let. provozu doma?
Jestli za 100, 80, 60 % platu, či mají nařízené volno ?
ŘLP a stát zároveň ušetří na paralelní dráze, ta min. 8 let nebude třeba 🙂

Stony

Co má společného RLP a nova draha?

Malé stydlivé prasátko

Pár styčných bodů tam bude – nové postupy pro přiblížení, redesign příletových a odletových tras, vzdušných prostorů. Ale rozhodně to nejsou investice v takovém rozsahu, jak to vyznělo od GPGP.

Eduard

Právě že teď bude nejlepší doba na rekonstrukce, opravy a rozšiřování. Ceny prací i materiálů půjdou hezky dolů. Takže nejenže se za stejné peníze získá mnohem, mnohem více, ale hlavně lidé budou mít práci a díky čemuž se podpoří celá ekonomika.

Vlastimil Kocurek

Ano , často je potřebné udělat věc, která je jeví paradoxně jako opak. Takové věci jako nová runway se skutečně staví v době krizí. Tím se rozjede stavebnictví a doprava, a zvýší se mírně koupěschopnost.

Vít Jůza

„Obvykle se jedná o průměrně více než 30 000 letů za den, v současnosti je to necelých 1 500 letů,“ přibližuje dopady virové krize na letový provoz na českém nebi šéf Řízení letového provozu Jan Klas.
A pak se člověk ve článku dočte, že to české nebe je celá Evropa …

PatriK

ŘLP jakožto firma, která byla dlouhá léta tzv. ve vatě, co se týče příjmů a platů zaměstanců, si jistě vytvořila (měla vytvořit) dostatečné rezervy, aby pokles přijmů zvládli. Požadavek na „provozní dotaci“ od státu považuji, právě od této firmy, za velmi opovážlivé.

Pražák

Však mělo, ale Bureš jim to stáhl formou dividend do státního rozpočtu, aby měl více na uplácení voličů. Tedy abych byl fér, loni se dividendy neplatily. Zisk už byl spíše menší.

Peet

Přesně tak! Stejně, jako chce stát po Letišti Praha, aby si výstavbu nové dráhy financovala sama, ale sebere mu většinu volných peněz. Holt, koblížky něco stojí!

Ludwig

Každá mince má dvě strany. Aby si tyto podniky šetřily na svoje investice je čistě z ekonomického hlediska spíše kontraproduktivní. Jejich volné peníze mohou dobře posloužit jinde (třeba ve SFDI). Nechci se teď přít o to, jestli se tak skutečně děje.
U tak velkých investic, jako je nová ranvej je lépe financovat prostřednictvím úvěrů.

Peet

Tak ten úvěr potřebuješ tak i tak. Ale určitě dostaneš lepší úrok a budeš méně rizikový, když příjdeš do banky a řekneš že chceš financovat tu a tu investici, a z (teď střílím od boku) 10, 20% ji pokryješ vlastními prostředky a na zbytek žádáš úvěr.
A co se týká toho, že mohou posloužit jinde. promiň drobnou narážku, ale ty jsi byl posledních 6 let v Amazonii bez přístupu k internetu nebo prodělal těžký COVID se ztrátou paněti, že nevíš, jak vláda našeho nejvyššího, vládnoucího již 6 let, nakládá s vybranými daněmi (a zde zahrnuji i dividendy)?

Původní Pražák

Myslíte, že úvěr na přistávací dráhu ve výši 80% se pro banku nějak významně liší mírou rizika od úvěru 100%, protože v případě potíží ji banka prodá podobně jako byt s hypotékou?

Malé stydlivé prasátko

Jako že by tu novou dráhu prodali třeba Vodochodům nebo zde proslulým Českým Budějovicím? 🙂

Vlastimil Kocurek

Proto se neinvestuje bankou, ale státem.

Ludwig

Přesně proto byla v mém příspěvku věta „nechci se přít o to, jestli se tak skutečně děje“
Ale budu upřímný a řeknu, že nemám informaci o tom, jestli jsou právě dividendy z ŘLP součást státního rozpočtu nebo putují na ministerstvo dopravy nebo jsou třeba automaticky příjmem SFDI. Jistě půjde o veřejnou informaci, ale nemám ambici to zjišťovat.
Jinak ani nejhorší COVID by mi nedal ten dar, abych neviděl, co ti kluci ve strakovce a na hradě předvádějí 🙂

Peet

To byl sarkasmus! To jsi musel poznat, že to nebyl útok na Tebe.

Vlastimil Kocurek

Takovou akci lze investoval buď se SR, nebo z prostředků státního podniku, jak píšu výše,, jsou to jedny peníze. Rozhodně ne úvěrem u banky. Stát má efektivnější finanční nástroje. Státní podnik nemá žádné dividendy, to má akorát akciová společnost. Podobně u Budvaru, stát nepobírá žádné dividendy, protože je to národní podnik, stát bere jen běžné daně.

Bob

To samé jsou Lesy ČR a další státní podniky. Ze všech Bureš vysál veškeré rezervy a teď ty podniky mají problémy.

Vlastimil Kocurek

Stát a ŘLP je finančně jedno a to samé, jsou to všechno prostředky státu, a proto je váš koment mimo.

Vlastimil Kocurek

Jaké dividendy, ŘLP je státní podnik, nikoliv akciová společnost. Je jen na státě, jak se získanými prostředka naloží, víte ono do ní bylo vloženo 10 miliard, aby fungovalo tak, jako dnes. To jste úplně mimo.

Ludwig

Když jste takový odborník, tak jistě víte, že o tom, jak se naloží se ziskem, rozhoduje akcionář, v tomto případě stát prostřednictvím Ministerstva dopravy. Nepochybuji o tom, že pravidelná dividenda dlouhé roky vylepšuje hospodaření státu. Tudíž Vaše úvaha o „vatě“ je naprosto irelevantní.

pzag

A kdybyste vy byl takový odborník, tak víte, že ŘLP nemůže stát jenom tak dotovat, takže většinu peněz co utrží, tak nacpe zpátky do sebe. ŘLP totiž není akciovka, že.

Ludwig

Uplne nevim, jak na to reagovat. Pletete moc veci dohromady. Ano vyjadril jsem se nepresne, RLP je statni podnik. Nicmene vlastnicka prava nad nim vykonava stat. Tudiz o zisku a jeho vyuziti opet rozhoduje stat. O tom, kolik RLP penez utrzi a za co je utrati, jsem nerekl ani pul slova.
Pokud tedy stat rozhodne, ze vytvoreny zisk odcerpa, tak to proste udela, at se Vam to libi nebo ne.
V tomto nehraje zadnou roli, jestli se jedna o akciovou spolecnost, statni podnik, ci s.r.o.

pzag

Jde o to, že ŘLP zisk netvoří tak, jak by to dělala normální akciovka. Co můžou, to rozhází jak jen to jde.

Ludwig

Jak to souvisi s Vasim predeslym prispevkem?

Vlastimil Kocurek

Tyto společnosti mají velkou smůlu, že jim tam může vlítnout Národní kontrolní úřad, a k výpovědím, jim přidat ještě jako bonus cca po 5 letech v kriminále. Takže s tím rozhazováním, to nebude nijak divoké.

Vlastimil Kocurek

Huráááá, konečně někdo druhý potvrzuje, že ŘLP není akciovka.

Vlastimil Kocurek

No ale s těmi penězi je to spíše naopak :):)

Vlastimil Kocurek

ŘLP není akciová společnost. Stát nakládá se ziskem plně podle svého uvážení. Navíc stát vložil do ŘLP cca 10 miliard.

Stony

Taky statu odvadi kazdy rok vic jak 100 milionu na dividendach. Za rok 2018 to bylo 150 milionu pri hrubem zisku 360 milionu.

PatriK

Výborně, takže s ohledem na štědré finanční podmínky jistě nebudou mít problém s vyřízením žádostí o klasickou půjčku a následném splácení a netřeba chtít „provozní dotaci“ od státu, jak bylo v rozhovoru zmíněno.

Ludwig

Ano, tato úvaha je na místě. Nicméně je také otázka, jestli si tyto peníze stát nedokáže půjčit levněji. Pak by dotace (půjčka) od státu byla lepší variantou, navíc s vidinou poměrně rychlého návratu.

PatriK

V tom nejsme ve sporu, může to být státní půjčka. Nesmí to ale být „dotace“, tj. darování peněz zejména pro takto bohaté firmy.

GPGP

Mít zisk jen 5% nepovažuji za moc, a navíc ŘLP má u nás monopol.

Peet

S tebou bych chtěl žít v jedné domácnosti. Vydělané peníze bych ti sebral, a odkázal bych Tě na půjčku! To by se mi to žilo, to by se mi to rozhazovalo!

Jan Mlynář

Prodej CATC smrdi dalsi rychlou privatizaci do rukou nejakeho „kamarada“ blizkeho vladnim kruhum. Ted, kdyz trzni cena takove firmy pada, je to vice nez ocividne. Proc chce stat prodavat fungujici a v CR jedinecnou firmu za minimum?!

Bob

Protože jeden Burešův kámoš ji chce koupit za minimum.

libor

Jsou vidět ty státní molochy, že natáhnout ruku a čekají. Nějaké optimalizace nebo snížení platů zaměstnanců, hm ?Nejsou zakázky a tím nejsou prachy.

Myšpul

Cituji: „V případě úspory nákladů se nám již podařilo zajistit úspory ve výši 1 miliardy korun, kde více než dvě třetiny této částky představují mzdové náklady.“
Vzhledem k velikosti podniku mi to nepřijde málo.

Vojta

Má cca 850 zaměstnanců, tj. v průměru každý letos přijde cca o půl míče hrubého. Při průměrném platu tuším něco přes 1,5 mil ročně, to je dost výrazný pokles.

Pavelkin

Otázka je jestli ten roční příjem je adekvátní??? Většina z nich je na tom finančně lépe než piloti

Kolemjdouci

Libore, stačí si přečíst článek. Nejenom titulek. Je to tam zmíněno.

Hanzi

Zajímalo by mě kde berou takovou jistotu, že po odeznění tohoto všeho se skutečně vrátí na nebe takový letecký provoz jaký byl před touto situací. Nejsem žádná priblbla Greta, ani šílený ekolog ale letět si jen tak na kafe do Paříže je fakt trochu zbytečně luxus.

Stony

Proč to je luxus? Ja třeba považuji cestování za jeden z nejlepsich a nejobohacujicich zazitku, ktery jde za penize koupit. A tak to ma spousta lidi. Lidi chteji cestovat a na tom se nic nezmeni. Nehlede na to, ze staty zavisle na cestovnim ruchu budou hodne tlacit na navrat turistu. I v tech Benatkach a Barcelone..

jirka

jednou ten cestovatelský chaos skončit musel, to už nebylo normální v tomhle objemu lidí rajzovat po světě
půl miliardy číňanů si lítalo po světě jen tak pro zábavu…

Kolemjdouci

A to těm číňanům závidíte? Nebo proč má každý tendenci se furt starat o lidi okolo?

jirka

ne nezávidím 🙂 raději jsem na své haciendě s bazénem a na terase usrkávám margaritu, nebo se projdu do lesa na houby, nerad se mačkám s ostatními v davu či v jiném voze a šacovat se na letišti fakt nenechám, naposledy mi zabavili moji oblíbenou zubní pastu s tím že nesplňuje limit 100ml, když jsem opáčil že pasta je csce 150ml ale je již 1/2 spotřebována jen se vysmáli a šup do koše..takže od té doby jsem do letadla nevlez, takže asi tak vážený pane no v tomto objemu lidu co to bylo už , no není to přirozené ani… Číst vice »

Peet

Předpokládám, že to byl taky sarkasmus, že jo?

jirka

ne, nebyl

Dan

Vy musíte asi hodně lpět na majetku, když jste kvůli zabavené půl tubě pasty přestal cestovat. Ale je to vlastně dobrá varianta, protože kdyby cestovali úplně všichni, tak nebude na zajímavých místech k hnutí už vůbec.

jirka

Dane vy jste to nepochopil,
..jde o to že se nenechám buzerovat a kontrolovat jako zločinec, byly doby kdy se cestovalo krásně bez obrovských návalů lidí a bez těhle obstrukcí, ano namítne mi ,doba je jiná, budiž,ale to já právě nechci se tomuto podřizovat když nemusím a už nechci

Malé stydlivé prasátko

Na druhou stranu máte hezké, že máte možnost se svobodně rozhodnout letecky necestovat.
Nebýt Vámi zmíněných bezpečnostních kontrol, tak letectví už dávno ztratilo důvěru veřejnosti a každý let mohl být (přehnaně řečeno) hazard s vlastním životem, s těmi na zemi jakbysmet. Tento režim dopravy bohužel nenabízí příliš prostoru na improvizaci v kritických situacích a proaktivní eliminace rizikových faktorů je dosud výborně fungující přístup.

jirka

letectví už dávno ztratilo důvěru veřejnosti a každý let mohl být (přehnaně řečeno) hazard s vlastním životem

.. no ,hm nebyl by o nic větší než když si sedneme do auta a vyrazíme na silnice, fakt ne
nejhorší je smrt z leknutí a tedˇ máme vylekanou díky pisálkům pomalu celou planetu

Frantisek

Omyl. Dost lidí se tím stará třeba už jen o své zdraví, které jim nikdo nevrátí.

DoKoNo

10% Číňanů má cestovní doklady – pas.

Peet

Peníze si do hrobu nevezmeš. K bydlení nepotřebuji vilu ale stačí mi malý byt, auto mi stačí 10 let staré, protože má všechno co potřebuji a nekazí se jako nová. Proto cestuji, dokud mi to zdraví dovolí, protože barák ti shoří, auto ti ukradnou, ale zážitky ti NIKDO nevezme!
Ale říkejte to lidem, pro které je plný nákupní vozík k Kauflandu, a žranice na zahradě tou nejvyšší modlou….

Kolemjdouci

Do kamene tesat!

jirka

protože barák ti shoří, auto ti ukradnou…
to se stane jen málokomu fakt

jo a zážitky se zapomenou

Peet

Tak částečně máš pravdu, pokud Ti ten Něnec zacne schovávat věci, tak si ani nebudeš pamatovat, že když se Ti chce čůrat, tak si máš zajít na záchod….
A co se týká baráku a auta. Já fakt nemám potřebu předvádět se, mám jiné životní hodnoty. Ale chápu, že někteří lidé musí přistavět patro, když si soused pořídí bazén…

jirka

já už patro postavil rovnou takže nemusím

Jaaa

Akorát tim rajzováním ničíte vše okolo sebe. V hrobě vám i ty zážitky budou jedno; když teda chceme argumentovat ad absurdum.

Frantisek

Cestování je jistě fajn, ale když už, tak s přiměřenými náklady a na přiměřenou minimální dobu. Všeho moc škodí, když ne Vám, tak třeba ostatním.

jirka

onlymen.cz/ze-zivota/prodal-vse-co-mel-aby-mohl-procestovat-svet-milan-39-ted-krome-zazitku-nema-nic/

Otakar

Máte ten zdroj ověřený nebo věříte všemu, co se na internetu píše?

jirka

hehhe ne, nejsem BIS 🙂 ale je to trefný, z cestovatele bezdomovcem