Infrastruktura Silnice Stavebnictví

První trest za D47. ŘSD zakázalo poptávat projekční firmy, které stavbu hlídaly

Dálnice D47. Foto: HBH Projekt
Dálnice D47. Foto: HBH Projekt

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozhodlo k v Česku zatím nevídanému kroku. Kvůli nespokojenosti s prací některých projekčních firem se rozhodlo je dál neoslovovat v soutěžích na zakázky pro stavební dozor. Důvodem je především jejich působení na problematickém úseku dálnice D47.

Zákaz oslovování projekčních společností  HBH Projekt a Dopravoprojekt Brno u zakázek na výkon stavebního dozoru vyplývá z příkazu generálního ředitele (ŘSD) Jana Kroupy. V něm ukládá, aby nebyly tyto dvě firmy vůbec poptávány v zakázkách do dvou milionů korun.

ŘSD vydání opatření vysvětluje závěry komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D47. Loni v usnesení komise zavázala ministerstvo dopravy, aby s využitím zákonných možností zajistilo, aby firmám a fyzickým osobám odpovědných za škody a pozdní uplatnění nároků ŘSD na D47 nebylo umožněno vykonávat tuto práci na stavbách zadávaných státem.

Obě firmy působily na problematickém úseku dálnice D47 jako projektanti i dozor. Některé úseky současně projektovaly, zpracovávaly realizační dokumentaci pro stavební firmu a ještě prováděly technický dozor. V praxi si tak nechávaly zaplatit jak od zhotovitele, tak investora, což ukazuje střet zájmů. Jde přitom o velké firmy: HBH projekt dosahoval v minulosti čtvrtmiliardových tržeb ročně,  Dopravoprojekt Brno patří do největší projekční skupiny v tuzemsku Sudop Group.

ŘSD se k tomuto kroku rozhodlo i přesto, že soudy dosud viníka nenenašly. „Rozhodčí soud ani obecný soud bohužel za tak dlouhou dobu zatím neoznačil viníka nekvalitního díla, stejně jako orgány činné v trestním řízení,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Proto je podle něj usnesení poslanců přelomové. ŘSD už od problémů s D47 více zpřesnilo odpovědnost a povinnosti technického dozoru investora (TDI) a podrobuje jej zkouškám. Současně zavedlo ŘSD program Tempus, který monitoruje kvalitu a postup prací na stavbách. „Pomocí namátkových kontrol a systému Tempus prověřovalo obě firmy a jejich činnost na stavbách ŘSD z pohledu kvality odváděných prací a přístupu k činnosti TDI. Bohužel musíme konstatovat, že po vyhodnocení vybraných staveb firmy nepřesvědčily, že by se jejich přístup zásadně změnil,“ řekl Studecký. Podle něj systémy vyplňovali zaměstnanci firmy velmi vágně a neúplně. „Po vyhodnocení tak ŘSD ČR není přesvědčeno, že by dokázalo objektivně panu ministru dopravy a následně Poslanecké sněmovně dokladovat vůli obou firem pro zásadní změnu práce a zvýšení kvality v dozorování,“ dodal.

Proti rozhodnutí se mohou obě firmy ohradit. „S ohledem na analýzy a množství dat, které ŘSD ČR dlouhodobě zajišťovalo jako podklad příkazu, jsme přesvědčeni, že jsme schopni zdokladovat náš postup i výtky. Případného soudního sporu se neobáváme a jsme přesvědčeni o správnosti našeho postupu, který rádi obhájíme i před případným soudem,“ dodal Studecký.

Jednatel HBH Projekt Radovan Hrnčíř na dotaz deníku Zdopravy.cz uvedl, že se zatím s rozhodnutím seznamuje. „Budeme s právníky řešit, jak dál postupovat,“ řekl Hrnčíř. Reakci Dopravoprojektu Brno se nepodařilo včera získat.

Spory o D47 zaměstnávají soudy už šest let. Podle Studeckého je zatím ukončeno sedm sporů o nesprávně fakturovanou valorizaci a neoprávněně fakturované ceny mostní oceli. Neukončené zůstávají zatím žaloby na nedodané oceli do mostních objektů nebo na odstranění vad některých úseků.

16 komentářů

Klikni pro vložení komentáře
 • Podle zákona 134/2016 §36 – 37 není obsah zadávacích podmínek nijak zvlášť vymezen, takže se do něj reference z minulých staveb klidně vejdou. Navíc může být zaveden systém certifikovaných dodavatelů dle části 12, kde se vymezuje oblast profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace dodavatelů.

  • A nejlepší je § 48 (5) který hovoří o vyloučení účastníka, který se v posledních 3 letech dopustil závažného pochybení při plnění smluvních vztahů se zadavatelem nebo profesního pochybení.

 • Článek uvádí řadu manipulativních a zavádějících informací, z nichž některé si lze ověřit z veřejně dostupných zdrojů a s žurnalistikou tento článek nemá nic společného.

  1. příkaz GŘ ŘSD je v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože se neopírá se o řádnou relevantní skutečnost. Odsuzuje údajné viníky přesto, že pro to nemá žádný zákonný důvod. Jedná se o politickou a mocenskou hru mimo realizaci staveb a velmi pravděpodobně dojde ke zrušení tohoto příkazu. Doufám, že se lidé a Sůrové budou zajímat o to, kolik na ŘSD tyto firmy vysoudí jako náhradu škody za poškození dobrého jména.
  2. program Tempus je nedotažený systém, jehož používání (TDI) je v testovacím provozu a odpovědní pracovníci ŘSD místo aby sbírali zpětnou vazbu a systém vylepšili, pouze „plní plán“ a nutí konzultanty často mimo smlouvu zbytečný a nefunkční systém používat. Systém nemá ani jedním směrem (Zhotivitel, TDI) žádné právní dopady – pouze zvyšuje administrativní zátěž specialistů, jejichž hlavní úkol je jiný. Práce TDI je zejména dohlížet na dodržování smlouvy a následné schopnosti vše před případným soudem doložit, nikoli plnit nedotažený systém nesmyslnými daty.
  3. není známo, že by ŘSD činnost konzultantů – na které podle mluvčího ŘSD cíleně sbírá informace, podalo jakoukoli reklamaci jejich činnosti, nebo že by vznikla v důsledku jejich činnosti jakákoli škoda.
  4. jak správně článek uvádí, žádné pochybení konzultantů na D47 prokázáno nebylo, naopak zpráva PSP hovoří zcela jinak. Rovněž ani na činnost konzultantů nebyla na D47 jediná reklamace! Zavádějící a manipulativní poznámka mluvčího je na žalobu!
  5. zpráva PSP jasně hovoří o neschopnosti ŘSD připravovat a řídit stavební zakázky, takže jediné, co by mělo být důsledkem této zprávy, kdyby nepřišla tak pozdě, je personální zemětřesení na ŘSD a ostré řezy ve fungování ŘSD, které je skanzenem socialismu a přehlídkou diletantismu. Čest výjimkám.

  A jen krátce ke zvlněné dálnici
  – povinnost použití odpadních materiálů s velmi nehomogenními vlastnostmi byl politický úkol, který byl zanesen již v územním rozhodnutí. To je prostý fakt. Díky tomu došlo k vyčištění oblasti od hald, což má svoji hodnotu samo od sebe!
  – riziko použití těchto materiálů (a nedostatek zkušeností s nimi) bylo od počátku známo. To není a nemůže být riziko dozoru nebo zhotovitele, ale objednatele – tedy ŘSD resp. státu.
  – je obrovská ostuda ŘSD, že dávno dálnici do Ostravy neopravilo. Ponecháním dálnice v tomto stavu dělá ŘSD z řidičů rukojmí a ostudu jen prohlubuje. Nic jiného, než že dojde ke generální opravě za peníze státu, není možné čekat.

  Zprávu PSP lze dohledat zde, velmi doporučuji:
  zkrácený odkaz https://goo.gl/Sy3XY5
  originál téhož: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131203

  A pro pana Sůru – s ohledem na to, jak mstiví a arogantní jsou někteří zaměstnanci ŘSD, se zde opravdu podepisovat nebudu. Být vámi bych článek doplnil komentářem, až si dáte tu práci a zprávu PSP si přečtete a pochopíte.

  Pěkný den všem 🙂 a UTFG.

  • Milý anonyme. Prosím konkrétně, co je v mém textu nepravdivého. Nejsem soud, abych hodnotil, na čí straně je pravda a kdo je viníkem. Popisuji skutečnost, která nastala. To je práce novináře.

  • Jinak si neodpustím jeden dotaz: Vám přijde opravdu v pořádku dělat pro obě strany? Najal byste si advokáta, který bude současně zastupovat i protistranu?

  • Podstata ale není v tom, co vám „přijde v pořádku“, ale co bylo legální. Pakliže ty firmy měly možnost vykonávat dozor pro ŘSD a současně dokumentaci pro zhotovitele a nic jim v tom nebránilo, využili zřejmě svoje zkušenosti a dělali to tak. Dnes to již možné není a proto to nedělají. Můj osobní názor anonyma není relevantní, nicméně nikdo nepoukázal na jedinou skutečnost, která by ukazovala na to, že tento „konflikt zájmu“ měl nějaký reálný dopad.

   Děkuji za ponechání komentáře a přeji pěknou neděli.

  • Nenapsal jsem, že něco „není pravda“. Napsal jsem, že článek obsahuje manipulace a zavádějící informace a není možné ho nazvat dílem novináře. Doporučuji ke studiu tento text: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/

   Novinář je povinen:
   – nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,
   – nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály
   – považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby

   • Jsem potěšen, když tu káže anonymní hrdina.
    1. Sdělení je o tom, že byl vydán příkaz – pravda, ověřená ze třech stran (ŘSD, příkaz mám v ruce, pan Hrnčíř potvrdil)
    2. Vysvětlení je ŘSD. To je tak uvedeno, že jde o názor ŘSD. O názor byl požádán pan Hrnčíř, je jeho problém, že prostor nevyužil. Podle této logiky bychom nemohl pak psát nic. Podle vašeho překroucení etického kodexu by se nikdy nesmělo psát například o kauze Rath, protože přeci to není ověřený fakt, když jedna strana tvrdí něco a druhá něco jiného.
    3. Vyjádření Dopravoprojektu chybí. Opravdu jsem netušil, že když volám někam ve 14 hodin, tak se už nedovolám. Ale asi jiný kraj, jiný mrav.
    4. Nejsem členem SN, ostatně jako většina aktivních novinářů.
    5. Až obě firmy budou chtít zveřejnit své stanovisko, velmi rád tak učiním.

  • Měl byste si přečíst pravidla zdejších komentářů. Pravidla obecně Vám asi dělají problémy. Psát někomu, že je kázající hrdina asi lichotka nebude, že? Moje identita není podstatná, zato ta vaše se ozřejmila dost :). Přeji hodně štěstí v dalším spravedlivém boji a nezapomeňte si vysunout hledí.

   • Čekal jsem, že budete reagovat na fakta. Ale pod rouškou anonymity je to asi příliš těžké, že?

  • Fakta jsem Vám napsal v prvním příspěvku. Místo neustálého reagování si to přečtěte a přečtete si také tu zprávu komise PSP. Jestli máte nutkání mít poslední slovo, vaše věc, nicméně na mnou napsaná fakta jste nereagoval nijak. Čus.

 • Problematika D47 je daleko slozitejsi, nez strohy a naprosto neopodstatneny odsudek od RSD. Clanek uvadi zavadejici informace…zakaz se tyka pouze cinnosti TDI.

 • Dnes malo kdo vydrzi v jednom zamestani dele nez 3-5let.

  Neni mi znamo aktualni zastoupeni firmy na vysokych pozicich. A neni mi znamo kdo tam sedel v dobe vystavby d47.

  Mam pocit ze ty co to zpusobily nejsou timto zakazem postizeni

 • Něco mi tu nehraje …

  „První trest za D47. ŘSD zakázalo poptávat projekční firmy, které stavbu hlídaly“
  …….
  „ŘSD se k tomuto kroku rozhodlo i přesto, že soudy dosud viníka nenenašly. „Rozhodčí soud ani obecný soud bohužel za tak dlouhou dobu zatím neoznačil viníka nekvalitního díla, stejně jako orgány činné v trestním řízení,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.“

  … že by lobby provádějící stavební firmy v poslanecké sněmovně 🙂 Nebo se mýlím ?? … a tato kauza je ještě mnohem složitější ?

Newsletter

Partneři


Výběr editora