Průjezd nákladních vlaků Brnem po přesunu nádraží má vyřešit podsmyk v Židenicích

Vlak v Brně - Židenicích na mostě přes Šámalovu ulici. Foto: Petr KuncVlak v Brně - Židenicích na mostě přes Šámalovu ulici. Foto: Petr Kunc

Po čtyřech letech Správa železnic našla způsob, jak po přesunu hlavního nádraží neomezit kapacitu nákladních dopravců.

Po čtyřech letech začíná být jasněji o tom, jak vyřešit jeden ze základních problémů na proměnu Železničního uzlu Brno (ŽUB). Původní verze, která je lidově známa jako přesun hlavního nádraží, totiž neměla dostatečnou kapacitu na průjezd nákladních vlaků Brnem. Správa železnic přišla proto s novou verzí, která počítá s vybudováním takzvaného podsmyku.

Půjde o mimoúrovňové křížení kolejí ve stanici Brno-Židenice. Má přispět ke zvýšení propustnosti a snížení počtu protisměrných jízd. „Oproti původní koncepci bude upraveno zhlaví stanice směrem na Maloměřice tak, že dojde k posunu čtyř hlavních kolejí do nové osy a tzv. podsmyková kolej, která povede ze seřaďovacího nádraží na západní straně kolejiště, bude zapojena ve stávající ose. Podsmyková kolej pak bude protažena pod zbývající částí zhlaví cca 160 m dlouhým tunelovým mostem,“ popsala řeší mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Návrh vznikl na Správě železnic.

Na opačné straně stanice Brno-Židenice směrem na Brno hl. n. pak dojde k drobným úpravám směrového řešení s mírným posunem drážního tělesa západním směrem mezi mosty přes ulice Bubeníčkova a Filipínského. „Ve variantě s podsmykem trati se počítá se vznikem dvou ostrovních nástupišť délky 300 m a jednoho jednostranného vnějšího nástupiště délky cca 160 metrů,“ dodala.

Plán zamíří do centrální komise

Princip železničního provozu v návrhu na řešení podsmykem v Židenicích

Princip železničního provozu v návrhu na řešení podsmykem v Židenicích

V přípravě modernizace ŽUB jde o zásadní posun. Dosavadní verzi kritizovalo sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz, podle kterého by původně plánovanými změnami došlo k omezení kapacity. „Jde o návrh, který by mohl být řešením tohoto problému,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Minulý týden proběhlo zásadní jednání mezi ministerstvem dopravy, Správou železnic a ŽESNAD.cz. „Na základě tohoto jednání, kde si uvedené strany potvrdily smysluplnost návrhu, bude řešení zahrnuto do právě zpracovávaného záměru projektu celého železničního uzlu Brno. Současně bude návrh velmi úzce koordinován se záměry statuárního města Brna, zejména pak s připravovanou stavbou dopravního napojení ulice Markéty Kuncové,“ dodala Eberl Friebová. Správa železnic počítá se schvalováním záměru projektu v centrální komisi v polovině příštího roku.

Tagy Brno - Židenice podsmyk Správa železnic Železniční uzel Brno Žesnad.cz ŽUB
115 komentářů