Strážníci v Židenicích začínají více kontrolovat parkování na trávnících

Parkování na zeleni v Brně. Foto: Jana Šťastná / Facebook.comParkování na zeleni v Brně. Foto: Jana Šťastná / Facebook.com

Za únor rozdali strážníci 74 pokut.

Městská policie v Brně začala více kontrolovat a pokutovat parkování aut na zelených plochách v městské části Židenice. Na svém facebookovém profilu to uvedla místostarostka Jana Šťastná. Jen z únor strážníci rozdali 74 pokut.

Policie začala častěji kontrolovat špatně zaparkovaná auta na její popud. „Chápu, že v některých částech Židenic není dostatečný počet parkovacích míst, to ale nikoho neopravňuje k ničení zeleně. Zeleň má ve městech své funkce, ať už se jedná o ochlazování svého okolí, zadržování dešťové vody, nebo třeba podporu biodiverzity,“ uvedla Šťastná.

Podle mluvčí městské policie Markéty Skřivánkové se obecně policisté zabývají špatným parkováním řidičů, kteří svým odstaveným vozidlem brání ve výhledu a tím ohrožují chodce či ostatní řidiče. „Jde například o stání v křižovatce, na přechodech či chodníku nebo ta vozidla, která stojí mimo pozemní komunikaci a poškozují tím zeleň,“ uvedla Skřivánková.

Podle ní strážníci stání na travnatém pásu považují za zábor veřejného prostranství. „Může ale nastat třeba situace, kdy auta stojí na trávě například jen dvěma koly a zbylými dvěma stojí na chodníku. Tady záleží zejména na tom, jak danou situaci hlídka městské policie vyhodnotí. Pokud by v takovémto případě vozidlo bránilo v bezpečné chůzi chodcům, je velmi pravděpodobné, že prohřešek posoudí jako porušení zákazu stání na chodníku, který už se ale do statistik vozidel, která neoprávněně zabrala veřejné prostranství, nepromítne,“ dodala Skřivánková.

Za poslední půlrok strážníci řešili napříč celým městem téměř jedenáct set vozidel, která neoprávněně zabírala veřejné prostranství. Obvyklá výše pokuty u řidičů, kteří se takového přestupku dopustili poprvé, se pohybuje ve stokorunách. Na místě může dosáhnout až dvou tisíc korun.

Tagy Brno - Židenice parkování na zeleni Židenice
54 komentářů