Proměně D10 u Mladé Boleslavi je nejblíže Eurovia, do tendru přišlo osm nabídek

Stavba mostu přes D10 mezi exity Mladá Boleslav a Kosmonosy. Foto: ŘSDStavba mostu přes D10 mezi exity Mladá Boleslav a Kosmonosy. Foto: ŘSD

Nad D10 vznikne nová okružní křižovatka.

Společnost Eurovia CS podala nejvýhodnější nabídku pro stavbu nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Kosmonosy. Ta je na hlavní trase pro zásobování Škody Auto po dálnici D10. O zakázku usiluje osm firem a sdružení.

„Nabídky se posuzují ekonomickým hodnocením, kde důležitým aspektem je doba pro zprovoznění. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Eurovia CS za 736 milionů korun Kč bez DPH a dobou pro zprovoznění 409 dní,“ uvedl na Twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Odhadovaná cena byla 730 milionů korun bez DPH.

Nejnižší cena Eurovie není úplně překvapivá. Stejná firma již v těsné blízkosti nové stavby buduje nový dálniční most pro Škodu Auto, má tak již v místě techniku a zázemí.

ŘSD má pro křižovatku již stavební povolení. „Kompletní přestavba dopravně nevyhovující MÚK zlepší plynulost a bezpečnost provozu a umožní další rozvoj území a napojení silnice I/16,“ dodal Mátl.

Budoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10. Foto:ŘSD

Budoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10. Foto:ŘSD

Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10 (okružní křižovatka nad dálnicí D10). Přemostění dálnice se posune lehce severněji. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10. Celá stavba má být hotová v roce 2025.

Příprava pro budoucí přeložku na Jičín

Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy (by-passy). Úprava dálnice D10 začíná cca 830 m před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí cca 830 m za stávající mimoúrovňovou křižovatkou. Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 m. Do prstence je zaústěno celkem devět větví. Ve směru od Prahy půjde o třípruhový vjezd. Po celou dobu výstavby bude zachován provoz jak na dálnici D10, tak i na křižovatce Kosmonosy. Demolice stávajícího nadjezdu v km 46,0 je předpokládána za úplné uzavírky dálnice. Kompletně je stavba popsána v informačním letáku. Do křižovatky bude zapojena i budoucí přeložka silnice I/16 od Jičín.

Stavba s odhadovanou cenou 730 milionů korun je jednou z investic, kterou stát slíbil automobilce na podporu dopravní infrastruktury v regionu v roce 2018. Tehdy ministerstvo dopravy uvádělo cenu 310 milionů korun. Úsek prochází velkou proměnou již nyní: Škoda Auto si staví svůj most přes D10, ŘSD rozšířilo dálnici ve směru na Prahu o třetí pruh.

Tagy D10 Eurovia CS MÚK Kosmonosy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
6 komentářů