Problém pro rychlovlaky Praha – Drážďany. Ústecké zastupitele čeká hlasování o koridoru, proti je Chlumec a další obce

RegioPanter Českých drah v Ústí nad Labem. Foto: Jan SůraRegioPanter Českých drah v Ústí nad Labem. Foto: Jan Sůra

Chlumci se nelíbí, že navrhovaná trasa povede příliš blízko domů.

Zastupitele Ústeckého kraje čeká na konci února klíčové rozhodování o tom, kudy povede v kraji koridor pro budoucí vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Drážďany. Trasa totiž stále není jistá i přes to, že správci železniční infrastruktury již platí za projektovou přípravu Krušnohorského tunelu a začaly s geodetickými pracemi.

Na programu jednání zastupitelů je aktualizace Zásad územního rozvoje. Ty mají ukázat, kde bude stanoven koridor pro novou železniční trať. Už nyní k návrhům mají velké připomínky některé obce na Litoměřicku či Chlumec na Ústecku.

Chlumec si najal advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, aby rozhodnutí zastupitelů zvrátil. Podle tiskové zprávy advokátní kanceláře má podklad pro rozhodování zastupitelů kritické vady. Advokáti zveřejnili i dva klíčové dokumenty pro rozhodování zastupitelů (ke stažení zde a zde). Navržená aktualizace pracuje v úseku Krušných hor totiž pouze s jednou variantou vedení trati, a to mimo koridor, se kterým se v územních plánech počítá přes 20 let.

„Pro Chlumec znamená tato varianta, že se bude Krušnohorský tunel hloubit přímo v katastru města v bezprostřední blízkosti obytných domů i novodobé výstavby v jeho části Stradov, která probíhala v souladu se stále platným Územním plánem města Chlumec a Zásadami územního rozvoje. Nebylo přitom jasně zdůvodněno, proč není možné vést trasu mimo obytnou zástavbu,” uvádí starosta Chlumce Roman Zettlitzer.

Chybí více variant

Tereza Šlampová z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti současně upozornila, že je nezvyklé, aby se navrhovala aktualizace Zásad územního rozvoje pouze s jednou variantou.

Kromě blízké vzdálenosti od tunelu se místním nelíbí vliv stavby, která má trvat 10 let, na stabilitu podloží, život obyvatel i okolní přírodu. „Nejsme proti stavbě vysokorychlostní trati jako takové. Ale rádi bychom, aby to, kudy povede, bylo rozhodnuto na základě transparentního a férového srovnání všech reálných možností a také s ohledem na to, s čím obyvatelé stěhující se na Chlumecko počítali na základě platných územních plánů,” navazuje na starostu Vítězslav Klimeš, předseda spolku Fórum občanů Chlumecka.

Odpor proti stavbě vysokorychlostní trati vznikl loni. V září Krajský úřad zadal prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu zpracovat materiál Posouzení územních hledisek vysokorychlostní tratě (rychlého železničního spojení) v Ústeckém kraji. Posouzení bylo předloženo krajské pracovní skupině k vysokorychlostní trati 30. prosince 2021.

„Posouzení, které má sloužit jako východisko pro rozhodování o aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje není férovým srovnáním. S fakty pracuje účelově, uvádí nepřesné či chybné údaje, obsahuje zjednodušené či zavádějící podpůrné materiály. Zcela také chybí zásadní geologický průzkum a jeho závěry, nejsou v něm posuzovány vysoce negativní vlivy stavby na cenné přírodní lokality, chybí hluková studie a další,” uvádí Pavel Jursa za petiční výbor proti hloubení Krušnohorského tunelu v katastru Chlumce.

Kraj čeká na konkrétní návrhy Správy železnic

Město Chlumec a Fórum občanů Chlumecka se v těchto dnech s konkrétními připomínkami k Posouzení obrací na jednotlivé krajské zastupitele. „Chceme zastupitele upozornit, že materiály, které jsou jim předkládány, mohou sotva poskytnout dostatečné informace pro takto strategicky důležité a ekonomicky nákladné rozhodnutí,” vysvětlují ve společném prohlášení zástupci města a spolku.

Správa železnic mezitím ještě před rozhodnutím krajských zastupitelů začala v dosud neschváleném koridoru provádět přípravné geodetické práce pro stavbu trati.

„Zatím se o konkrétní trase nerozhoduje, potřebujeme pouze aktualizovat zásady rozvoje, aby Správa železnic mohla předložit konkrétní návrhy,“ uvedl podle agentury ČTK hejtman Jan Schiller. „Počkáme si na podklady, a poté se rozhodneme,“ dodal.

Správa železnic požádala o aktualizaci zásad územního rozvoje ve zkrácené podobě tak, aby se do schvalovacího procesu mohla od začátku zapojit veřejnost. Příprava vysokorychlostních tratí s napojením na některá krajská města patří mezi priority současné vlády. Správa železnic počítá s tím, že na trase do Drážďan bude zastávka v Ústí nad Labem.

Tagy Chlumec Ústecký kraj VRT Praha - Drážďany Zásady územního rozvoje
268 komentářů